Denník N

Otvorili Vedecký park UK, prácu v ňom nájde 250 ľudí

Vedecký park UK – Foto UK
Vedecký park UK – Foto UK

Univerzita Komenského v Bratislave v piatok otvorila Vedecký park UK. Okrem iného tam budú odhaľovať genetickú podstatu civilizačných či infekčných ochorení, napríklad autizmu.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes slávnostne otvorila Vedecký park UK. Orientovať sa bude na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21. storočia.

Celkové náklady projektu prekročili 40 miliónov eur.

„Vedecký park UK predstavuje unikátne centrum s najmodernejším technologickým vybavením, ktoré prepojí výskum s praxou. Otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity so zásadným významom nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni,“ hovorí v správe univerzity rektor UK Karol Mičieta.

Personalizovaná medicína

Vo Vedeckom parku UK budú vedci skúmať nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, napríklad autizmu, sklerózy multiplex, obezity či Crohnovej choroby.

  • Základný kameň Vedeckého parku UK položili pred dvomi rokmi.
  • Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. eur, z toho eurofondy uhradia 35,6 mil. eur, štátny rozpočet 4,2 mil. eur. Z vlastných zdrojov vyčlenila UK na projekt 2,1 mil. eur.
  • Vedecký park UK postupne ponúkne takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých pracovníkov).
  • Celková rozloha Vedeckého parku UK je 13 132 m2.
  • V budove Vedeckého parku UK je 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genomiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín a iné).

„Výskum nových diagnostických postupov v oblasti biomedicíny (genomiky, proteomiky a metabolomiky) sa zameriava na vyhľadávanie, indikáciu, diagnostiku a skríning vybraných typov dedičných porúch a ochorení. Výstupy tohto výskumu umožnia individuálny prístup v terapii pacientov – takzvanú personalizovanú medicínu,“ približuje v správe riaditeľ Vedeckého parku Ján Turňa.

Environmentálne riziká

V oblasti environmentálnej medicíny budú vedci skúmať metódy a postupy odhaľovania, minimalizácie a prevencie faktorov prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre ľudské zdravie.

Čo sa týka biotechnologických aktivít, výskumný tím bude pracovať na vývoji efektívneho spôsobu produkcie proteínov na terapeutické a diagnostické účely alebo na produkcii enzýmov používaných v potravinárstve a farmaceutickom priemysle.

Vo Vedeckom parku UK nájdu uplatnenie aj spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Podieľať sa budú sa na legislatívnej podpore prenosu nových technológií do spoločenskej praxe, ako aj pri riešení otázok spojených s bioetikou.

a
Budova Vedeckého parku UK. Foto – UK
aa
Vybavenie laboratória Vedeckého parku UK. Foto – UK

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie