Denník N

Český prokurátor Borgula: Inzerát znevažujúci vyšetrovateľku? Pred tým treba varovať

Adam Borgula. Foto – Ludvík Hradílek/Deník N
Adam Borgula. Foto – Ludvík Hradílek/Deník N

➡️ Počúvanie podcastov Denníka N je najpohodlnejšie v aplikácii Denníka N. Zvuk Vám nepreruší, ani keď zmeníte stránku, a počúvať môžete aj bez pripojenia na internet. Sťahujte kliknutím sem.

Tento text načítal neurálny hlas. Najlepšie sa počúva v aplikácii Denník N, aj s možnosťou stiahnutia na počúvanie offline. Našli ste chybu vo výslovnosti? Dajte nám vedieť.

Slovensko a Česko sú si blízke; keby k takým zmenám dochádzalo v inej krajine, tak by sme nereagovali, hovorí štátny zástupca z vrchného štátneho zastupiteľstva Praha, ktorý je zároveň viceprezidentom Unie státních zástupců v Českej republike Adam Borgula.

Unie státních zástupců Českej republiky vydala nasledovné stanovisko:Historická skúsenosť vrátane tej československej nás učí, že náhle zmeny legislatívy bez náležitej odbornej a politickej diskusie môžu mať ďalekosiahle negatívne dôsledky. Unie státních zástupců preto so znepokojením vníma zásadné zmeny predpisov v oblasti trestného práva a organizácie justície, ktoré schválila Národná rada SR, a vyslovuje obavu, aby dôsledkom toho neboli ohrozené prebiehajúce trestné konania a ich výsledky.“ Prečo ste prijali takéto stanovisko? 

Dôvodov je viac, ale na úvod chcem poznamenať, že Unie státních zástupců nie je obdobou slovenskej Rady prokurátorov. Unie státních zástupců je stavovské združenie, spolok štátnych zástupcov a právnych čakateľov, ktorý napomáha výkonu pôsobnosti štátneho zastupiteľstva. Máme asi 400 členov z celkového počtu 1200 štátnych zástupcov. Vo výkonnom výbore Unie státních zástupců sme mali diskusiu a zohľadnili sme niekoľko vecí.

Prvá je, že na základe historickej skúsenosti je možné dospieť k záveru, že rýchle zmeny v právnom poriadku a v organizácii justície väčšinou nevedú k ničomu dobrému. Keď som nastúpil na právnickú fakultu, tak som sa prvýkrát zoznámil s pojmom rigidita; nie v tom pejoratívnom zmysle, ale v tom, že rigidita je určitá kvalita právneho poriadku. Právny poriadok, ktorý nepodlieha náhlym zmenám, ale vždy ide o odborne vydiskutované zmeny. Takéto zmeny môžu viesť k požadovanému výsledku.

Na Slovensku vidíme, že dochádza k dvom zásadným veciam – k zrušeniu špeciálnej prokuratúry a k zmene v trestnom práve hmotnom. Dva hlavné body sú premlčacie lehoty a zmena výšky škôd. Zároveň vidíme čas, ktorý bol stanovený na celý legislatívny proces. Toto všetko sú signály, ktoré nám velia zdvihnúť prst a povedať: „Pozor, toto sú symptómy náhlych zmien, ktoré môžu mať zatiaľ nepredpokladané dôsledky. Alebo ich mať nemusia.“

Vám leží na srdci osud slovenskej justície alebo toho, aby na Slovensku fungovala spravodlivosť?

To je to, čo výkonný výbor tiež zvažoval. Naše dva štáty sú si právne a kultúrne blízke, preto je vo vyhlásení spomenutá spoločná história. V dnešnej dobe sme v spoločnej Európskej únii. Aj na poli právnej pomoci majú k sebe Česká a Slovenská republika veľmi blízko. Tak ako je prepojený zločin, tak sú prepojené aj orgány činné v trestnom konaní. Právna pomoc medzi Českou a Slovenskou republikou je tak ďaleko, že prebieha v úradných jazykoch bez nutnosti prekladu.

Pokiaľ môžem hovoriť z osobnej skúsenosti, spolupráca so slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní je podobne rýchla ako dovolanie v rámci Českej republiky. Je to vec, ktorá sa Českej republiky dotýka nielen historicky. Keby k takým zmenám dochádzalo vo vzdialenejších destináciách mimo EÚ, asi by sme takto nereagovali.

Ako ste v Českej republike vnímali vyšetrovanie rozsiahlej korupcie, ktoré na Slovensku nastalo po vražde Jána Kuciaka? 

Samozrejme, že sme si to všimli, a to na dvoch úrovniach. Prvá je odborná. Keď k tomu prišlo, sledovali sme to a analyzovali, čo je dôležité, aké môžu nastať pochybenia. Pri tomto druhu trestnej činnosti je podstatné, ako sú zadokumentované prvotné úkony na mieste činu.

To hovoríte o vražde.

Áno. Je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní mali plnú podporu, a to aj technickú, hlavne pri zaisťovaní prvotných dôkazov, lebo bez nich sa táto trestná činnosť dokazuje veľmi zložito. Ďalšia vec je to celé posolstvo, že došlo k bezprecedentnému zásahu a útoku na novinárov ako zástupcov tlače, nezávislej kontroly demokratického právneho štátu, a to je veľmi závažné.

Za korupciu bol odsúdený dokonca špeciálny prokurátor. Pamätáte si v Českej republike niečo podobné? Že je za korupciu odsúdený takýto vysokopostavený človek, ktorý má v náplni svojej práce s ňou bojovať?

Bohužiaľ, máme takéto prípady aj v Českej republike. Trestné stíhania sudcov na vyšších stupňoch súdov. Máme aj právoplatne odsúdených štátnych zástupcov a sudcov, konkrétne aj za korupčnú trestnú činnosť. Takéto precedensy tu už sú a je to veľmi závažné zistenie. Samozrejme, aj vyšetrovanie týchto trestných činov má svoje špecifiká, lebo je vedené proti súčastiam systému, ktorý má nejakú vnútornú lojalitu, a vždy je to oveľa zložitejšie podľa našich skúseností.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Úrad špeciálnej prokuratúry

V redakcii

  • Rozhovory o politických a spoločenských témach V redakcii vedú každý pracovný deň redaktori Denníka N Monika Tódová, Dušan Mikušovič, Veronika Folentová a ďalší
  • V sobotu vychádza špeciálne vydanie, kde udalosti týždňa s Monikou Tódovou preberajú vybraní členovia redakcie Denníka N
  • Nové vydania publikujeme každý deň okrem nedele ako 1) článok, ako 2) podcast na webe, v aplikácii Denník N a kdekoľvek počúvate podcasty a 3) ako video na kanáli Denníka N na youtube.com
  • Ak chcete podporiť autorky a autorov relácie V redakcii Denníka N, objednajte si naše predplatné.

Slovensko

Teraz najčítanejšie