Denník N

Čo v SaS po voľbách urobíme ako prvé

Čo najrýchlejšie budeme rušiť, rušiť a ešte raz rušiť byrokratické nezmysly, ktoré sa tu zjavili za posledné štyri roky.

Autor je podpredsedom SaS

Som optimista a tuším, že ak v sobotu príde do volebných miestností dostatok ľudí, o pár dní má Slovensko novú vládu bez strany Smer-SD. A naši voliči sa pýtajú, čo by sme urobili vo vláde ako prvé (a čo ako druhé).

Odpovedám nielen za seba, ale za celú SaS. Čo najrýchlejšie budeme rušiť, rušiť a ešte raz rušiť. A to nezmyselné pokuty podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní, pracovnú zdravotnú službu pre bezrizikové kategórie 1. a 2., zbytočné štatistiky, zjednodušíme pravidlá ochrany osobných údajov, registratúru a kopu ďalších byrokratických nezmyslov, ktoré sa tu zjavili za posledné štyri roky.

V oblasti daní a odvodov okamžite zjednodušíme pravidlá pre DPH, zrušíme daňové licencie, vrátime Slovensku rovnú daň 19 percent (a postupne ju  znížime na 15 percent) a zrušíme živnostníkom povinné minimálne odvody. Urobíme poriadok vo všetkých troch dôchodkových pilieroch a mojou osobnou ambíciou je počas štyroch rokov vládnutia postaviť na nohy celý systém sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých ľudí.

Je toho veľa, ale vlajkovou loďou programu SaS bola a je zásadná reforma daňovo-odvodového a sociálneho systému – zavedenie odvodového bonusu.

Stručne a zjednodušene vysvetlím základné princípy fungovania odvodového bonusu.

Zavedenie superhrubej mzdy

Zamestnávatelia budú zo zákona povinní zvýšiť svojim zamestnancom ich súčasnú hrubú mzdu o súčasné odvody zamestnávateľa, teda o 35 percent, na takzvanú superhrubú mzdu.

Základná štátna dávka

Každý občan starší ako 15 rokov bude mať nárok na základnú štátnu dávku vo výške platného životného minima (dnes je to 198,09 eura).

Mimoriadne štátne dávky

Rodiny s deťmi do 15 rokov dostanú štátnu dávku na deti. Na jedno dieťa vo výške 20 percent životného minima, na dve deti 60 percent životného minima, na tri deti 90 percent životného minima, na štyri a viac detí 100 percent životného minima.

Rodič na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke do troch rokov veku dieťaťa navyše dostane materskú štátnu dávku vo výške 54 percent predchádzajúceho príjmu. Túto dávku bude poberať, až kým dieťa nedosiahne vek tri roky. Matke, ktorá nepracovala z dôvodu štúdia, sa za každý mesiac štúdia započíta príjem vo výške dvojnásobku životného minima.

Zdravotne postihnuté osoby navyše dostanú štátnu dávku vo výške štvornásobku životného minima, upravenú podľa percenta poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odvodový bonus

Základná štátna dávka občana sa spočíta s mimoriadnymi štátnymi dávkami. Súčet dávok sa zníži o desať percent vlastného príjmu občana (napríklad superhrubej mzdy alebo príjmu z podnikania). Výsledná suma sa nazýva odvodový bonus.

Daň a odvody

Základom pre výpočet dane a odvodov bude súčet odvodového bonusu a vlastného príjmu občana. Z tohto základu sa vypočíta:

  • daň – sadzba 19 percent s predpokladom postupného zníženia na 15 percent,
  • solidárny odvod – sadzba 10 percent,
  • zdravotný odvod – sadzba 9 percent,
  • príspevok do druhého piliera – sadzba 2,96 percenta
  • Pri výpočte solidárneho a zdravotného odvodu bude maximálny mesačný vymeriavací základ daný ako desaťnásobok životného minima (teda suma 1980,90 eura).

Suma solidárneho odvodu sa ďalej zníži o úľavu na deti, čo bude suma zhodujúca sa s mimoriadnou štátnou dávkou na deti.

Čistý príjem

Čistý príjem občana tak bude daný ako súčet odvodového bonusu a vlastného príjmu, mínus daň, mínus oba odvody, mínus príspevok do druhého piliera.

Súčasné dávky

Súčasný neprehľadný a komplikovaný systém rôznych dávok sa fakticky zruší. Sociálne dávky a dávky podľa súčasného zákona o zamestnanosti nahradí základná štátna dávka. Prídavky na deti a daňový bonus na deti nahradí štátna dávka na deti. Materské a rodičovské príspevky nahradí materská štátna dávka. Príspevky pre ZŤP osoby nahradí mimoriadna štátna dávka pre zdravotne postihnuté osoby.

Súčasné úrazové poistenie sa prevedie do komerčnej sféry a pre zamestnávateľov zostane povinné v závislosti od rizikovosti povolaní ich zamestnancov.

Nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti bude dobrovoľné. Pretože pri výpadku príjmu zamestnanca ten dostane automaticky základnú štátnu dávku vo výške životného minima – po zdanení 123 eur v čistom – na zachovanie súčasnej výšky náhrady príjmu postačí na tieto dve poistenia sadzba približne dve percentá z celkového základu pre výpočet dane a odvodov.

Dva príklady

Rodina, 2 deti vo veku 3 – 15 rokov, otec má hrubý príjem 800 eur, matka má hrubý príjem 500 eur.

Ich čistý príjem je dnes 1127 eur.

Po zavedení odvodového bonusu budú mať čistý príjem 1308 eur. Pritom si obaja budú platiť do druhého piliera a obaja budú dobrovoľne poistení na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Ich čistý príjem bude o 181 eur vyšší ako dnes.

*

Rodina, 2 deti. Staršie dieťa má 5 rokov, mladšie dieťa má 2 roky. Otec má hrubý príjem 800 eur, matka poberá rodičovský príspevok, predtým zarábala 500 eur brutto.

Ich čistý príjem je dnes 974 eur.

Po zavedení odvodového bonusu budú mať čistý príjem 1146 eur. Pritom otec si bude platiť príspevky do druhého piliera a bude aj dobrovoľne poistený na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Ich čistý príjem bude o 172 eur vyšší ako dnes.

Kalkulačku čistých príjmov (porovnanie vášho čistého príjmu teraz a po zavedení odvodového bonusu) nájdete od stredy 2. marca 2016 na webe SaS.

O tom, či sa tieto plány stanú skutočnosťou, rozhodnete vy v sobotu 5. marca 2016.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie