Denník N

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička: Snažíme sa umením zjemňovať našu spoločnosť

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

➡️ Počúvanie podcastov Denníka N je najpohodlnejšie v aplikácii Denníka N. Zvuk Vám nepreruší, ani keď zmeníte stránku, a počúvať môžete aj bez pripojenia na internet. Sťahujte kliknutím sem.

Tento text načítal neurálny hlas. Najlepšie sa počúva v aplikácii Denník N, aj s možnosťou stiahnutia na počúvanie offline. Našli ste chybu vo výslovnosti? Dajte nám vedieť.

Národ sebe je hlavným mottom novozaloženého Klubu priateľov a mecénov Slovenského národného divadla.

Ak sa vám zdá povedomé, nie je to náhoda. Pod týmto heslom sa český národ v 19. storočí cez verejné zbierky vyskladal na výstavbu Národného divadla. Slovenské národné divadlo ním v 21. storočí hľadá dôležitých spojencov – tých, ktorí sú ochotní podporiť umenie a kultúru v období, keď čelíme mnohým výzvam. Za svoju štedrosť darcovia získajú aj atraktívne benefity.

Viac o fungovaní Klubu priateľov a mecénov prezradil v rozhovore generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Od čias, keď sa Česi hrdo spojili pod heslom „Národ sobě“, aby zafinancovali stavbu svojho Národného divadla, prešlo takmer dvesto rokov. Časy aj kontext hesla sa zásadne zmenili. Dnes nebojujeme o možnosť hrať divadlo vo vlastnom jazyku ani o existenciu Národného divadla. Do akého kontextu posúvate motto Národ sebe v súvislosti s Klubom priateľov a mecénov SND?

Na tomto mieste treba v prvom rade asi povedať, že ďakujem nášmu dlhoročnému partnerovi, Národnému divadlu Praha a jeho riaditeľovi Janovi Burianovi, za prepožičanie ikonického hesla Národ sebe, pod ktorým sa sformovala vlna solidarity českého národa pri budovaní „Zlatej kapličky“.

Veríme, že rola národných inštitúcií je v spoločnosti rovnako dôležitá teraz, ako bola pred vyše sto rokmi. Je pravda, že časy a kontext sa zásadne zmenili. S umeleckými prostriedkami, ktorými ako divadlo disponujeme, dnes vnímame ako svoju zásadnú úlohu byť oporou demokracie a silným hlasom najslabších. Snažíme sa umením zjemňovať a scitlivovať našu spoločnosť. Takto dnes čítame podstatu lásky k vlasti. Je pre nás záväzkom odovzdať viac, ako sme prijali.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Je teraz správny čas povzbudiť spoločnosť, aby sa ako národ spojila? Aby podporila inštitúcie alebo projekty, ktoré považuje za dôležité?

Tento rok si pripomenieme 35 rokov od Nežnej revolúcie. Bude to 35 rokov, čo spoločne budujeme zdravú občiansku spoločnosť, vychovávame naše deti vo viere, že sú a budú súčasťou zdravého ekosystému, ktorý je pevne ukotvený v hodnotách európskeho humanizmu.

Som presvedčený, že naša občianska spoločnosť je už dospelá a pripravená na to, aby dokázala niečo aj vrátiť. Máme na Slovensku veľmi veľa úspešných príbehov ľudí a firiem, ktorí sú pripravení odovzdať niečo zo svojho úspechu naspäť preto, aby sme žili v kultivovanejšej krajine.

Koniec koncov, na mnohých príkladoch, a nielen v kultúre, vidíme, že darcovstvo nám nie je cudzie. Vieme sa spojiť, ak sa treba poskladať na pomoc rodinám zasiahnutým prírodnými katastrofami alebo nešťastnými udalosťami.

Túto veľkorysosť vidíme aj my v Slovenskom národnom divadle pri charitatívnom projekte Divadlo pre všetky deti, ktorý sa dá podporiť príspevkom pri nákupe online vstupenky. Sú to stovky darcov, ktorí takto projekt podporili a vďaka nim sa na naše predstavenia dostanú deti so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, čo si veľmi vážime.

To všetko sú dôkazy, že slovenský divák dokáže byť empatický, veľkorysý a občiansky angažovaný. Darcovstvo má totiž zázračnú moc, že odmeňuje nielen prijímateľa, ale aj darcu samotného.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Čo je teda cieľom Klubu priateľov a mecénov SND?

Cieľom založenia mecenášskeho klubu je nielen získať nových podporovateľov divadla a finančné prostriedky, ale tiež budovať a prehlbovať vzťah s našimi divákmi. Pozvať ich do nášho divadelného sveta a ukázať im, v čom spočíva jeho neodolateľné čaro. To všetko získajú naši členovia mecenášskeho klubu v rámci benefitov, ktoré im za ich podporu ponúkame.

Financovanie Slovenského národného divadla bolo počas celej svojej existencie opreté predovšetkým o príjem zo štátneho rozpočtu. Je to tak aj teraz a cítime za to veľkú vďaku aj zodpovednosť. Rovnako však vnímame ako svoju zodpovednosť nezanedbateľnú časť svojho rozpočtu pokryť aj z vlastných príjmov. Väčšinu z nich tvorí príjem zo vstupeniek.

Sme hrdí, že každý rok navštívi Slovenské národné divadlo takmer 300-tisíc návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenky na niektoré z našich predstavení.

Cenu vstupného sa dlhodobo snažíme udržať na úrovni, ktorá nebráni ani nízkopríjmovým skupinám v opakovanej návšteve našich sál, pretože sme presvedčení, že umenie nesmie byť výsadou iba bohatých vrstiev. Rovnako však nemôžeme a nechceme prenášať ťarchu všadeprítomnej inflácie len na plecia štátneho rozpočtu, pretože by to opäť znamenalo, že by sme odčerpali z príjmov aj nízkopríjmových a zraniteľných skupín.

Založenie mecenášskeho klubu je jedna z foriem zaangažovania partnerov. Vo svete je existencia mecenášskych klubov úplne bežná prax. Vďaka nej môže ktokoľvek, fyzická alebo právnická osoba, darovať divadlu akúkoľvek sumu. Stane sa tým členom klubu, za čo získa určité benefity aj možnosť nazrieť do divadla nad rámec toho, čo môže vidieť bežný divák. Veríme, že sa takto vytvára silnejšie puto medzi darcom a obdarovaným, Slovenským národným divadlom.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Ako to teda funguje, ak sa niekto chce stať členom Klubu priateľov a mecénov SND?

 Je to veľmi jednoduché. Priateľom alebo mecénom SND sa môže stať ktokoľvek prostredníctvom platby na webe snd.sk alebo bankovým prevodom priamo na účet Slovenského národného divadla.

Podstránku mecenášskeho klubu možno nájsť na našom webe v sekcii „Darovať“, kde sa potenciálny darca dozvie všetko potrebné a rovno môže aj prispieť.

Sú tam rozpísané úrovne priateľstva aj mecénstva spolu so všetkými benefitmi, ktoré za ne darcovia získajú. Takisto je tam uvedený kontakt, ak by budúci darca mal nejaké otázky alebo si chcel niečo ujasniť, či vytvoriť si individuálny balíček na mieru.

Členstvo v Klube priateľov a mecénov SND vzniká podpisom darovacej zmluvy a trvá jeden rok od podpisu zmluvy. Zmluva, ako aj štatút klubu, sú tiež zverejnené na webe k nahliadnutiu.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Aké benefity ponúkate?

Úrovní podpory, z ktorých si naši budúci členovia mecenášskeho klubu môžu vybrať, je viacero a im zodpovedajú aj benefity. Začíname tromi úrovňami priateľstva od hodnoty sto eur a nasleduje päť úrovní mecenášstva až po sumu desaťtisíc eur.

Medzi benefitmi, ktoré dokážete získať, sú vstupenky na naše premiéry s pozvaním na raut a stretnutie s umelcami, ale tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na predstavenia ešte predtým, ako vôbec pôjdu do predaja. Sú tam prehliadky historickej budovy SND, Umelecko-dekoračných dielní, divadelného zákulisia, možnosť navštíviť kostýmovú či generálnu skúšku a podobne. Vyššie mecenášske úrovne majú medzi benefitmi napríklad aj pozvánku na exkluzívny stage dinner.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Na čo chcete využiť príspevky, ktoré týmto spôsobom získate? Je možné, že si darca vyberie, čo presne chce svojím príspevkom podporiť?

Ak budeme úspešní a Klub priateľov a mecénov SND bude fungovať, chceme využiť tieto peniaze na našu primárnu činnosť. Tou je divadelná činnosť. Chceme podporiť rast a vývoj našej tvorby, rozšíriť spolupráce a pozývať k nám naozaj špičkové inscenačné tímy a hostí.

Ďalej, samozrejme, chceme pracovať na rozvojových projektoch, viac hosťovať a vytvárať sprievodné programy, ktoré priblížia svet divadla rôznym skupinám publika vrátane marginalizovaných skupín. Chceme byť inkluzívnejší a otvorenejší. Chceme, aby nás bolo viac počuť a vidieť.

Chceme, aby naši umelci a zamestnanci pracovali v slušných podmienkach, aby naša technika bola v súlade s technologickým vývojom, aby mohli naši hráči v orchestri hrať na kvalitných nástrojoch a naši tanečníci mali k dispozícii kvalitné zázemie vrátane fyzioterapie.

Tých možností, ako dokážeme a potrebujeme využiť financie, je nekonečne veľa. Ale, samozrejme, pokiaľ sa darca rozhodne, že chce podporiť jeden konkrétny projekt, jeho rozhodnutie bez problémov akceptujeme.

zdroj: SND, Foto: Jakub Gulyás

Môže byť členstvo vo vašom mecenášskom klube atraktívne aj pre firmy?

Som presvedčený, že áno. Naším dlhodobým cieľom je nadviazať aktívnu a plodnú komunikáciu s podnikateľmi a firemnými lídrami a, samozrejme, sme pripravení vyrobiť im balíček benefitov aj na mieru.

Verím, že členstvo firiem v Klube priateľov a mecénov SND môže byť win-win situácia. My získame vzácneho podporovateľa a firma alebo spoločnosť získa okrem našich benefitov aj ďalšie výhody.

Vzťahom so SND, prvou scénou slovenského divadelníctva, môžu nielen budovať pozitívny imidž firmy, ktorá je aktívna a zodpovedná k spoločnosti, ku kultúre a k umeniu. Divadlom môžu odmeňovať svojich zamestnancov a obchodných partnerov, otvoria sa im dvere k organizovaniu firemných podujatí, exkluzívnych večerov a spoločenských stretnutí v krásnom prostredí našej novej budovy SND a mnoho ďalšieho.

Koniec koncov, už máme medzi našimi partnermi veľké spoločnosti a myslím si, že to partnerstvo funguje obojstranne veľmi dobre. Aj od nich vieme, že vstupenky na naše predstavenia sú naozaj výborným zamestnaneckým benefitom.

Viac informácií o Klube priateľov a mecénov SND nájdete TU.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Kultúra

Teraz najčítanejšie