Denník N

Segregáciu v Michaľanoch vystriedali hádky

Foto -TASR
Foto -TASR

Problémy na škole v Šarišských Michaľanoch sa neskončili rozhodnutím súdu o segregácii rómskych detí

Prípad školy v Šarišských Michaľanoch nepriniesol sebou len historicky prvý rozsudok proti etnickej segregácii rómskych žiakov. V rovnakom čase, keď škola viedla dva súdne spory v prípade segregácie, sa s ňou spájajú aj ďalšie dva prípady súdnych sporov, z ktorých vzišli dvaja oficiálni riaditelia školy. Škole teraz hrozí v poradí už piaty súd.

Ak by žiaci v Šarišských Michaľanoch mohli známkovať riaditeľov, zrejme by im vystavili nelichotivé vysvedčenie za vzájomnú komunikáciu. Ťažko možno od detí očakávať, aby spoločne dokázali prekonať kultúrne a sociálne odlišnosti či stereotypy, keď sa dvaja riaditelia a starosta obce nevedia viac ako rok dohodnúť, čo je pre ne najlepšie.

Čo sa stalo

Po odvolaní Márie Cvancigerovej v roku 2012 z funkcie riaditeľky školy vyhlásil starosta Šarišských Michalian konkurz na nového riaditeľa, ktorý vyhral Jaroslav Valaštiak. Spor riaditeľky Cvancigerovej so zriaďovateľom školy vypukol hneď po jej prepustení a v odvolacom dekréte sa spomínajú ako dôvody „porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a „porušenie rozpočtových pravidiel“.

Dôvody, pre ktoré odvolal starosta riaditeľku, boli však nepodložené a v júli 2013 Krajský súd v Prešove rozhodol, že Mária Cvancigerová zostáva vo funkcii riaditeľky. Dnes teda má škola dvoch právoplatných riaditeľov.

Situáciu nemá ako riešiť ministerstvo školstva ani inšpekcia. Riaditeľ základnej školy môže byť odvolaný na návrh ministra školstva, iba ak je podozrenie z porušenia zákona. Návrh však neznamená odvolanie.

Rovnaký postup platí aj v prípade školskej inšpekcie, ktorá môže podať odporúčanie na odvolanie riaditeľa, ak existuje podozrenie z porušenia zákona. V oboch prípadoch je však na samotnom starostovi (zriaďovateľovi školy), či návrhy oboch inštitúcií bude rešpektovať.

V prípade riaditeľky Cvancigerovej, boli vopred jasné konkrétne dôvody jej odvolania. V prípade riaditeľa Valaštiaka však dôvody na jeho odvolanie jasné nie sú. Preto sa spor o riaditeľské kreslo môže ťahať ďalšie mesiace. Ak by musel odstúpiť riaditeľ Valaštiaka, nie je vylúčené, že sa bude súdiť aj on.

Prvenstvá školy

Táto patová situácia spomaľuje doriešenie prípadu segregácie rómskych detí v Šarišských Michaľanoch. Peniaze na platy dvoch riaditeľov navyše chýbajú inde.
Kauzy školy však odhaľujú aj bezmocnosť vzdelávacieho systému.

Na Slovensku v takýchto prípadoch, za ktorými sú často osobné antipatie, nekonajú školské inštitúcie, ale súdy, ktoré neraz svojimi rozhodnutiami dostávajú výkon školskej praxe do absurdných situácií. Aj preto počas troch predchádzajúcich rokov získala škola v Šarišských Michaľanoch nelichotivé prvenstvá.

Teraz najčítanejšie