Denník N

Ktorých ľudí by odvolali ako prvých, ak by bol pri moci Sulík

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Nové vlády počas prvých rokovaní riešia najmä personálne výmeny. A úrady, na ktorých sa mení vedenie už počas prvých týždňov, sú v podstate stále tie isté.

Keby zostavoval vládu Richard Sulík (SaS), niet pochýb, že by sa okamžite vymenilo vedenie polície. Takmer naisto by bol medzi prvými odvolanými policajný prezident Tibor Gašpar a jeho policajní viceprezidenti. Policajného prezidenta menuje a odvoláva minister.

Dlho by si svoje miesto zrejme neudržal ani riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície. Po výmene Bernarda Slobodníka už nejaký čas volajú Daniel Lipšic s Igorom Matovičom (OĽaNO).

Každá vláda doteraz okamžite menila aj vedenie Slovenskej informačnej služby, nie je dôvod, aby v prípade Sulíkovej vlády to bolo inak. SIS šéfuje Ján Valko. Riaditeľa informačnej služby menuje a odvoláva prezident na návrh vlády.

Ďalším kandidátom na výmenu je šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Vaďura. Opozičné strany žiadali o jeho okamžitú výmenu ministra Čisláka, keď vyšlo najavo, že v poisťovni stále pracuje jej bývalý riaditeľ Forai.

Kufre by si balili aj šéfovia niektorých fakultných nemocníc. Keď mal Sulík v predvolebnej debate povedať, čo sa dá urobiť rýchlo, hovoril o výmene riaditeľov žilinskej a prešovskej nemocnice: „No tak tam treba vymeniť tých riaditeľov – Žilina, Prešov, keď sú problémové, štát má aj schopnejších ľudí ako týchto dvoch.“

Nová vláda by určite hľadala náhradu aj za terajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Výmena mu hrozila už vlani, keď sa ukázalo, že nový a drahý informačný systém po spustení do ostrej prevádzky nefungoval tak, ako mal.

Vláda by sa zrejme snažila vymeniť aj šéfa Sociálnej poisťovne Dušana Muňka, ale nebolo by to jednoduché. Za Radičovej vlády o miesto prišiel, jeho odvolanie však spochybnil Ústavný súd. Ale ani ministrovi práce Richterovi sa nepáčilo, prečo si Muňko ponechal aj poslanecký mandát. Vláda môže šéfa poisťovne odvolať vtedy, keď si neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom.

O miesto by určite prišiel medzi prvými generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazar. Pre kauzu kompa chcela opozícia odvolať aj ministra Žigu.

Aj za cenu zmeny zákonov

Pre politiku je veľmi dôležitý post riaditeľa RTVS,  no Václav Mika by nemal mať obavy. Jeho päťročné funkčné obdobie sa končí v auguste 2017 a jeho predčasné odvolanie je nepravdepodobné. Národná rada ho môže odvolať, ak napríklad nedodržal záväzné ukazovatele rozpočtu alebo rada počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, že RTVS si neplní úlohy a povinnosti, alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Nič také sa Miku netýka.

Aj s výmenou ďalších dôležitých ľudí by Sulíkova vláda pohla iba ťažko – podľa zákona sú odvolateľní iba pri mimoriadnych zlyhaniach, alebo ak by boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin.

„Som presvedčený, že budúca koalícia, ak jej bude záležať na ozdravení pomerov na Slovensku, aj preto, aby tu bol účinný boj za spravodlivosť, sa bude musieť zaoberať tým, ako skrátiť funkčné obdobie aktuálneho generálneho prokurátora, lebo to je kľúčová postava,“ hovoril ešte pred voľbami predseda KDH Figeľ, strana sa však nakoniec do parlamentu nedostala.

KDH v tomto názore podporila SaS aj Daniel Lipšic (OĽaNO-NOVA). Okrem Čižnára považuje Lipšic za kľúčové vymeniť aj špeciálneho prokurátora, policajného prezidenta a šéfa Národnej kriminálnej agentúry.

Generálneho prokurátora menuje a odvoláva prezident na návrh Národnej rady. Sedemročné funkčné obdobie Jaromíra Čižnára sa končí až v roku 2020.

Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vyprší v roku 2021. Špeciálneho prokurátora volí do funkcie Národná rada na návrh generálneho prokurátora. Zákon hovorí, že špeciálny prokurátor môže byť odvolaný len právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie, alebo rozhodnutím generálneho prokurátora (po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov), ak sa proti prokurátorovi začalo disciplinárne konanie

Až v roku 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov.

Pred rokom poslanci zvolili za šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Karola Mitríka na minimálne sedem rokov. Národná rada môže predsedu alebo podpredsedu úradu odvolať podľa zákona vtedy, ak si neplní povinnosti, o ktorých hovorí zákon. alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Riaditeľom Národného bezpečnostného úradu je od roku 2012 Jozef Magala, ktorý nahradil Františka Blanárika. Jeho sedemročné funkčné obdobie sa končí v júni 2019. Šéfa bezpečnostného úradu volí parlament na návrh vlády. Národná rada ho môže z funkcie odvolať na základe návrhu 30 poslancov alebo na návrh vlády, alebo ak napríklad stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie je Zita Táborská. Jej funkčné obdobie sa končí v júni 2017. Zákon hovorí, že predsedu úradu na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada. Odvolať ho môže napríklad vtedy, ak úrad neplní úlohy podľa zákona.

Sulíkovci sa pustili aj do šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka, spomínajú ho aj v programe strany. Holjenčíkovi sa skončí šesťročné funkčné obdobie až koncom roku 2018. Prezident môže šéfa úradu odvolať napríklad vtedy, ak nekoná nezávisle od orgánov verejnej moci.

Medzi ťažko odvolateľných patrí aj predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Soňa Pötheová, ktorá bude v úrade päť rokov. Ľudmile Benkovičovej, ktorá vedie štatistický úrad už od roku 2007, Ficova vláda predĺžila v júli 2012 funkciu do roku 2017.

Pozreli sme si personálne zmeny, ktoré urobila Radičovej vláda a druhá Ficova vláda, vo väčšine prípadov sa dotkli vedenia tých istých štátnych úradov.

Kto prišiel o miesto za prvých 100 dní predchádzajúcich vlád a mohol by prísť aj teraz

 • vedúci úradu vlády
 • vedúci služobného úradu vlády a ministerstiev
 • štátni tajomníci
 • riaditeľ SIS
 • šéf Sociálnej poisťovne a členovia dozornej rady: Radičovej vláda odvolala Muňka, jeho nástupca Lopatka odišiel na vlastnú žiadosť, Muňko sa potom vrátil
 • niektorí splnomocnenci vlády (napríklad pre informačnú spoločnosť, pre mládež a šport, pre územnú samosprávu)
 • predseda a členovia Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • riaditeľ a námestník Slovenského pozemkového fondu
 • predseda a podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv
 • predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
 • predseda Úradu priemyselného vlastníctva
 • predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 • prednostovia obvodných úradov krajských miest
 • prednostovia niektorých krajských úradov (napríklad krajských lesných úradov, pre pozemnú dopravu a pozemné komunikácie, krajských stavebných úradov, krajských školských úradov, krajských úradov životného prostredia)
 • riaditelia úradov práce
 • riaditelia obvodných pozemkových úradov
 • vedenie Eximbanky a jej dozorná rada
 • zástupcovia SR v orgánoch medzinárodných inštitúcií (MMF, EBOR, EIB a ďalšie)
 • Vedenie Fondu národného majetku
 • členovia Rady Protimonopolného úradu

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Voľby 2016

Slovensko

Teraz najčítanejšie