Denník N

Fico, Danko, Bugár a Procházka sľubujú nižšie dane, viac práce a ochranu menšín (zoznam priorít)

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Robert Fico ohlásil, na čom sa dohodli Smer, SNS, Most-Híd a Sieť.

Smer, SNS, Most a Sieť v utorok podpísali programové priority spoločnej vlády. Zatiaľ majú dostatok poslancov, aby pohodlne zostavili vládu.

V prioritách novej vlády je zahrnuté prijatie protischránkového zákona, obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, zvýšenie verejnej kontroly justície, zavedenie osobnej zodpovednosti sudcov, zníženie daní právnických osôb na 21 percent a zvýšenie limitu na paušálne výdavky pre živnostníkov či zákaz privatizácie strategických podnikov.

„Náš postup je štandardný a demokratický,“ povedal Robert Fico a dodal, že väčšina si občanov si želá, aby vznikla stabilná vláda.

Video: Bugár a Procházka po boku Fica: Dohodli sme sa
autor: Martina Pažitková

Šéfovia strán zatiaľ nehovorili, kto bude premiérom a ako si podelia funkcie; rokovať o personálnych otázkach budú pravdepodobne aj v stredu.

Danko: SNS nezradila

Na spoločnom brífingu sa lídri postavili vedľa seba podľa volebného úspechu; najdlhšie zdôvodňoval voličom SNS budúcu koalíciu Andrej Danko.

Danko ubezpečoval, že SNS podpisom dokumentu nezradila a neexistuje bod, ktorý by do vyhlásenia nedostali. „Teší ma, že sme našli k sebe kompromis s ľuďmi, u ktorých to možno história nepredpokladala, ale doba, v ktorej žijeme, si žiada spoločenský konsenzus.“

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tvrdil, že majú zodpovednosť za štát a predčasné voľby nepripustia, aby sa do parlamentu vo významnej miere nedostali extrémisti a nesystémové sily. Priority Mosta tam podľa neho sú – ako protischránkový program, znižovanie regionálnych rozdielov, no aj posilnenie menšín, napríklad v školstve. Táto téma sa Dankovi nepozdávala, ešte keď otvorene neodmietol vládu s pravicou.

Národná dohoda

Šéf Siete Radoslav Procházka rečnil najkratšie, v prioritách chcel rozdiel oproti doterajšiemu systému. Vypichol tri body: podporu zanedbaných regiónov cez investície a rýchlostné cesty, ochranu rozvoja strednej vrstvy a kontrolu moci opozíciou nielen v zdravotníctve.

„Fakt, že sa nám tieto veci podarilo presadiť a dospieť k dohode, je pre Sieť dobrým dôvodom si myslieť, že naša prípadná účasť na vláde národnej dohody prinesie občanom úžitok,“ povedal Procházka.

„Výsledok, ktorý môžeme dnes prezentovať, je výborným základom na vypracovanie prípadného programového vyhlásenia vlády,“ povedal Fico.

„Chcem požiadať vás médiá aj niektorých politikov, aby nespochybňovali demokratické spôsoby vytvárania novej vlády.“ Postup strán je podľa Fica štandardný a demokratický. „Odmietam akékoľvek spôsoby strašenia, ohovárania až podnecovania určitých prejavov nespokojnosti až nenávisti.“

 

Programové priority vlády

Zahraničná a európska politika

 • jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou
 • dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva SR v Únii
 • aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie
 • posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov

 

Protikorupčný program

 • prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
 • úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti
 • vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi
 • dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia
 • zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod
 • zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
 • zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
 • posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch
 • profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií

 

Polícia a súdy

 • inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
 • posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
 • zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade
 • zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
 • zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
 • úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
 • pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole

 

Národnoštátne ekonomické záujmy

 • nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
 • zvýšenie potravinovej bezpečnosti a podielu slovenských výrobkov a produktov z domácich surovín
 • podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu

 

Dane a podnikanie

 • zrušenie daňových licencií k 1. 1. 2018
 • zníženie dane z príjmu právnických osôb na 21 percent
 • dosiahnuť v nasledujúcich rokoch vyrovnaný rozpočet
 • zvýšenie limitu na paušálne výdavky pre živnostníkov
 • znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

 

Zdravotníctvo

 • sprístupnenie kontrolných orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne opozícii
 • obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
 • osobitné stimuly pre slovenské kúpeľníctvo
 • zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
 • aplikácia systému eHealth
 • skrátenie čakacích lehôt na zdravotnícke výkony
 • zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov

Justícia

 • zvýšenie verejnej kontroly v justícii a posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
 • vyššia osobná zodpovednosť za rozhodovanie sudcov
 • nový zákon o spravodajských službách
 • posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
 • zavedenie opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov, aby sa zrýchlili súdne konania
 • presadenie ústavného zákona o tvorbe Ústavného súdu

 

Zamestnanosť a sociálne veci

 • podpora hospodárskeho rastu
 • vytvorenie 100-tisíc pracovných miest a zníženie nezamestnanosti pod 10 percent
 • úprava valorizácie dôchodkov a zvyšovanie vianočných dôchodkov
 • zavedenie osobitného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
 • uplatňovanie sociálneho dialógu
 • primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho rokovania pri platových požiadavkách
 • adresné sociálne opatrenia
 • zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov, flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
 • možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri
 • sprísnenie poskytovania sociálnych dávok pre tých, čo odmietajú pracovať
 • podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
 • využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií

 

Školstvo a vzdelávanie

 • účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe programového vyhlásenia vlády
 • schválenie dlhodobej koncepcie obsahu vzdelávania
 • zvýšenie verejnej investície do školstva
 • vnútorné zmeny systému školstva
 • hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry cez súkromné zdroje
 • posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu
 • skvalitnenie duálneho systému
 • zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok

Menšiny

 • vytvorenie fondu pre financovanie menšinových kultúr
 • zmena metodiky výučby jazyka na menšinových školách
 • zachovanie všetkých malotriedok na menšinových územiach
 • zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín

 

Regionálne rozdiely

 • rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie
 • prehodnotenie rušenia IC vlakov, príprava podmienok na zriadenie nového národného leteckého a vodného prepravcu
 • rozvoj rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7
 • nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta najmä v menej rozvinutých okresoch

 

Životné prostredie

 • sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • pokračovanie v opatreniach, ktoré by mali plniť záväzky po podpise Parížskej zmluvy
 • podpora protipovodňových opatrení

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Voľby 2016

Slovensko

Teraz najčítanejšie