Denník N

Ochranárka: Vďaka pastierom kôz rastú pri Bratislave orchidey, príroda ľudí občas potrebuje

Michaela Bartíková (1986) študovala na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde dnes pôsobí ako vedecká pracovníčka. V rámci projektu sa zameriava na ochranu brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého. Spolupracuje s Bratislavským ochranárskym združením, kde v minulosti robila mediálnu manažérku. Spoluzakladala Vodárenskú komunitnú záhradu, je vegetariánka. Foto – autorka
Michaela Bartíková (1986) študovala na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde dnes pôsobí ako vedecká pracovníčka. V rámci projektu sa zameriava na ochranu brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého. Spolupracuje s Bratislavským ochranárskym združením, kde v minulosti robila mediálnu manažérku. Spoluzakladala Vodárenskú komunitnú záhradu, je vegetariánka. Foto – autorka

Mokrade nie sú iba liahňou nepríjemného hmyzu, môžu nás zachrániť pred povodňami a navyše nám efektívne čistia vodu okolo nás. A aj keď sa zdá, že príroda by najlepšie fungovala bez človeka, niektorým krajinným oblastiam vedia ľudia pomôcť.

Tým, že sa snažíte chrániť mokrade, vlastne ochraňujete aj živočíchy a pre mnohých otravný hmyz. Nenadávajú vám za to ľudia?

Jednou z dezinformácií je, že mokrade sú len liahňou komárov, čo sa ľuďom nepáči. Rôzne vývojové štádiá komárov sú však dôležitou zložkou potravinového reťazca iných živočíchov. Nedávno sme pre deti robili aj interaktívnu výstavu práve o dôležitosti ochrany prostredia, v ktorom žijú vzácne a ubúdajúce druhy vtákov ako brehuľa hnedá, rybárik riečny a včelárik zlatý.

Mokraď som si vždy predstavovala ako bahnistú liaheň hmyzu. Čo sú vlastne mokrade?

Mokraď nie je iba zapáchajúca vodná plocha. Patria sem vodné plochy s trstinovými porastmi, nivy riek aj periodicky zaplavované lúky, ktoré sú doslova špongiou na zadržiavanie vody, a teda nenahraditeľnou ochranou proti povodniam. Mokrade sú dokonca aj rybníky alebo ryžové polia, ktoré vytvoril človek.

Kde na Slovensku môže človek vidieť peknú mokraď?

V národnej prírodnej rezervácii Šúr neďaleko Bratislavy je veľmi pekný, pôvodný jelšový les s rašeliniskom medzinárodného významu. Ľudia odnepamäti osídľovali okolie riek, pretože tam bola úrodná pôda, množstvo zvierat aj materiálu na stavbu obydlí a ošatenie. A keďže rašelina veľmi dobre konzervuje, na týchto miestach sa našlo aj množstvo historických artefaktov.

Takže by sme mali mokrade chrániť aj preto, aby raz zakonzervovali nás a našu kultúru.

V podstate veľmi dobre konzervujú čokoľvek. Navyše tu rastú aj vzácne druhy rastlín, ktoré inde nenájdeme. Najhoršie je, že strata mnohých mokradí vytváraním nelegálnych skládok a vypúšťaním chemikálií do prírody je nenávratná.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Rozhovory

Teraz najčítanejšie