Denník N

Ako sa mýli Drucker aj Sulík

Šéfa zdravotníckeho regulátora treba vybrať skutočne otvorene.

Autor je poslancom NR SR

Okrem osoby ministra je pre slovenské zdravotníctvo jedným z najdôležitejších ľudí predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Šéfkou tohto úradu je do 30. apríla nominantka Smeru Monika Pažinková, ktorá na túto funkciu nemala nielen morálne, ale ani intelektuálne.

ÚDZS za jej pôsobenia zdegeneroval natoľko, že stratil akúkoľvek autoritu medzi zdravotníkmi. Ide pritom o absolútne zásadnú inštitúciu. Keď si Dôvera chcela odliať stovky miliónov eur z verejného zdravotného poistenia na cyperské schránky, nemohla to urobiť bez podpisu ÚDZS. Keď v nitrianskej nemocnici nezvratne poškodili novorodencovi zdravie a potom to v karte vybielili, skontrolovať to mohol práve ÚDZS, ktorý to však radšej sám tiež „zabielil“.

Úrad je preto dôležitý z „makro“ hľadiska – aby peniaze neodtekali zo zdravotníctva upírom –, ale aj z „mikro“ hľadiska – aby sa každý pacient mal na koho obrátiť, ak bol slovenským zdravotníctvom poškodený.
Smer si úrad obsadil metódou kobercového náletu – okrem predsedu uchopil správnu a dozornú radu, ale aj najdôležitejšie manažérske funkcie vnútri úradu. Meno nového predsedu bude preto kľúčové – zdedí demoralizovanú a klientelisticky obsadenú inštitúciu, ktorú by mal premeniť na silného, nestranného a všeobecne rešpektovaného regulátora. Takých vzorov na Slovensku veľa niet, ale Národná banka Slovenska a Protimonopolný úrad majú historicky asi najbližšie k tomu, po čom by sa mal nový šéf „opičiť“.
Bohužiaľ, nový minister, ale ani momentálne najpočetnejšia opozičná strana nevedia alebo nechcú pochopiť, čo to znamená. Minister Drucker v súvislosti s úradom uviedol, že „na krízové obdobie si určite vyberiem ľudí, ktorým dôverujem. Do budúcna chcem vytvoriť štandardné mechanizmy na to, akým spôsobom sa majú vyberať ľudia na jednotlivé posty“. Richard Sulík, naopak, žiada, „aby sa súčasťou nepísaných pravidiel stalo i to, že vláda pri obsadzovaní funkcie predsedu ÚDZS bude akceptovať personálny návrh opozície“.
Obaja páni zabúdajú, že nezávislý úrad sa zriaďoval práve preto, aby nepatril nikomu. Pri kontrole toho, či lekár pochybil pri úmrtí vašej matky, jednoducho nemá čo hľadať poslušný agent vlády ani opozície. Predseda úradu sa nevyberá na „krízové obdobie“. Ako každý regulátor, ktorý má byť nezávislý, má pevné funkčné obdobie, a to päť rokov. Tí istí ľudia, ktorým by nikdy nenapadlo žiadať, aby opozícia mala „vyárendované“ miesto guvernéra NBS, chcú to isté pri inštitúcii v zdravotníctve, ktorá má porovnateľné postavenie aj logiku.

Slovensko potrebuje na čele úradu osobnosť, ktorá vie odolať tlakom a bude mať silnú podporu verejnosti pri výkone kompetencií, ktoré zákon úradu zveril. Najlepší spôsob, ako ju nájsť, je vypísať dôveryhodné výberové konanie. Dôveryhodné výberové konanie musí spĺňať niekoľko podmienok. Musí byť zverejnené v dostatočnom predstihu a musí byť vyhlásené tak, aby talentovaní a čestní ľudia uverili, že nie je formalitou. Nemalo by byť limitované na ľudí, ktorí sa dnes nachádzajú na Slovensku. Ak existuje moment, keď by sa nám zišiel návrat rodáka alebo príchod talentovaného Čecha, tak je to teraz. Čo je však najdôležitejšie, výberová komisia musí byť postavená tak, aby naozaj nemohlo ísť o formálny konkurz. Ak by napríklad troch členov výberovej komisie navrhol minister, dvoch opozícia a po jednom napríklad Lekárske odborové združenie, Transparency International Slovensko a komora sestier, nikto by si to nemohol dopredu vybaviť a všetci by to vedeli.

Preto verím, že politická aj verejná diskusia o výbere predsedu úradu sa posunie od toho, kto toto miesto „vlastní“, k tomu, ako nájsť toho najlepšieho človeka.

Komentáre

Teraz najčítanejšie