Denník N

V Lučenci zrekonštruovali synagógu aj radnicu vďaka peniazom z eurofondov

Foto - Tasr
Foto – Tasr

Synagóga bola v dezolátnom stave. Z 2,5 milióna eur potrebného na rekonštrukciu išlo 2,4 milióna z eurofondov.

Budovy historickej radnice a neologickej synagógy v Lučenci prešli kompletnou rekonštrukciou vďaka peniazom z fondov Euróskej únie. Vedenie mesta ich vo štvrtok prezentovalo mestským poslancom a zástupcom médií.

Obidve stavby by podľa vyjadrenia predstaviteľov samosprávy mali byť slávnostne otvorené v najbližších mesiacoch a budú slúžiť predovšetkým na kultúrne a spoločenské účely.

Radnica

Celkové náklady na rekonštrukciu historickej radnice dosiahli takmer 2,4 milióna eur, pričom mestu bol na jej realizáciu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ vo výške viac ako 2,2 milióna eur.

Obnovený bol exteriér aj interiér radnice, vrátane podláh, stien, štukovej výzdoby a výmeny dverí i okien. Slávnostne otvorená bude 20. augusta počas Dní mesta Lučenec.

„Po rekonštrukcii bude táto stará radnica slúžiť ako kultúrna a spoločenská ustanovizeň a bude otvorená verejnosti. Využívaná bude na múzejné a výstavné účely i ako reprezentatívne priestory mestského parlamentu a na prijímanie oficiálnych návštev,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že v objekte bude sídliť aj Turistické informačné centrum.

Ocenila, že za tri mesiace sa podarilo zrekonštruovať priestory radnice, ktoré boli vo veľmi zlom technickom stave.

Historická budova radnice. Foto - tasr
Historická budova radnice. Foto – tasr

Synagóga

Druhou obnovenou pamiatkou je neologická synagóga, ktorej rekonštrukcia si vyžiadala necelých 2,5 milióna eur. Väčšina, takmer 2,4 milióna, išla opäť z eurofondov.

Jej rekonštrukcia zahŕňala zabezpečenie statiky, výmenu strešnej krytiny, dverí, obnovu interiéru a vybudovanie technického zázemia a rozvodov. Položila sa tiež nová podlaha, obnovil stánok tóry z novodobých sklenených materiálov a zrekonštruovali sa vitrážne okná podľa dochovaných archívnych materiálov. Obnova zahŕňala vybavenie synagógy zariadením a úpravu jej okolia. Slávnostne otvorená bude 13. mája prvým koncertom.

„Synagóga sa stane multikultúrnym priestorom a slúžiť bude aj na spoločenské účely či výstavy umelcov. Chceme ju prezentovať nielen ako ustanovizeň, ktorá bola židovským objektom, ale vnímame ju ekumenicky a chceme, aby slúžila širokej verejnosti,“ povedala Pivková s tým, že v septembri by v synagóge malo ešte pribudnúť umelecké dielo Memento, venované obetiam holokaustu.

Obidve národné kultúrne pamiatky bude spravovať mestská rozpočtová organizácia Lukus, ktorá bude zabezpečovať ich prevádzku i obsahové zameranie využívania priestorov.

Interiér neologickej synagógy. Foto - tasr
Interiér neologickej synagógy. Foto – tasr

Kultúra, Slovensko

Teraz najčítanejšie