Denník N

Prvé programové vyhlásenie pre školstvo: Treba viac peňazí

Minister šškolstva rokuje s učiteľmi a so školami. Foto – Tasr
Minister šškolstva rokuje s učiteľmi a so školami. Foto – Tasr

V prvom návrhu programového vyhlásenia vlády pre školstvo sa hovorí o zvyšovaní platov aj o potrebe dofinancovať školstvo.

Nový minister školstva Peter Plavčan už s učiteľmi či školami rokuje o programovom vyhlásení vlády. Časť pre školstvo s  podtitulom Podklad na diskusiu so zástupcami pracovníkov školstva má Denník N k dispozícii. Minister v ňom nehovorí čísla ani konkrétne záväzky. V materiáli, o ktorom hovoril napríklad s komorou učiteľov alebo s odbormi, však uznáva, že školstvo potrebuje viac peňazí.

Zásadné vnútorné zmeny si podľa dokumentu vyžadujú zvýšenie verejných investícií. „Zvýšenie zdrojov do školstva je o to naliehavejšie, že doterajší stav, ako to opakovane zdôrazňujú aj významné medzinárodné inštitúcie ako napríklad OECD alebo Európska komisia, vykazuje z hľadiska medzinárodných porovnaní jednoznačne črty nedostatočného financovania,“ napísalo ministerstvo.

Pracovný materiál programového vyhlásenia vlády nepopisuje víziu alebo systémové reformy. Ministerstvo však píše, že na zlepšenie ich treba. „Zlepšenie tohto stavu si vyžaduje zásadné vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny a vláda je odhodlaná ich pripraviť a začať neodkladne uskutočňovať. Návrh týchto zmien sformuluje vláda do konca roku 2016 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele.“

Vyššie platy

Viac peňazí by malo ísť aj na platy učiteľov. „Nedostatočné financovanie sa v prvom rade prejavuje v neprimerane nízkom platovom ohodnotení učiteľov, a to nielen v porovnaní s inými krajinami, ale aj vo vzťahu k iným vysokoškolsky vzdelaným občanom Slovenskej republiky. Táto skutočnosť má priamy a prioritný negatívny dopad na kvalitu školstva,“ píšu v dokumente.

Zákonom chcú upraviť, že sa tarifné platy učiteľov budú od januára budúceho roka každoročne zvyšovať. Rásť by mali aj platy vysokoškolských učiteľov „ako najdôležitejšieho faktora pre zabezpečenie kvality“.

Viac peňazí má ísť aj na školy, ministerstvo chce znížiť modernizačný dlh, keďže budovy viacerých škôl sú v zlom stave.

Bez konkrétnych čísiel

O koľko by sa mala zvýšiť dotácia do školstva ani konkrétne čísla platov, minister v dokumente nepíše. Keď sa Denník N na to pýtal, ministerstvo odpovedalo, že Plavčan bude o číslach hovoriť až po rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom. S ním by sa mal stretnúť v utorok.

V dokumente je o zvyšovaní financií píšu nekonkrétne: „Preto je vláda rozhodnutá spojiť realizáciu zásadných vnútorných zmien s pravidelným a rovnomerným medziročným zvyšovaním verejných investícií do regionálneho školstva aj do vysokého školstva tak, aby sa ich úroveň na konci volebného obdobia v roku 2020 v maximálne možnej miere priblížila priemeru krajín EÚ.“

V pripravenom materiáli sa spomínajú všetky tri podmienky, čo má Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá pred voľbami viedla štrajk – teda zvyšovanie platov, viac peňazí na modernizáciu škôl aj zmena kreditov. Len bez čísiel. Napríklad iniciatíva žiada zvýšenie platov o 140 eur tento rok a 90 budúci rok. Do školstva chce o 400 miliónov eur viac, aby sa znížili rozdiely medzi školami vo vybavení. Či minister na tieto čísla pristúpi, zatiaľ nehovorí.

Neodpovedali ani na otázky o novinkách v školstve. V dokumente  napríklad píšu, že „ministerstvo postupne zavedie model, v ktorom bude definovaný základný výkonnostný a obsahový štandard a zároveň sa podstatne zväčší priestor pre školy a učiteľov na doplnenie učiva podľa individuálnych podmienok, predpokladov a možností žiaka“. Ako by to malo v praxi vyzerať, ministerstvo zatiaľ nehovorí.

Učiteľom sľubuje aj väčšiu voľnosť, ale aj osobnú zodpovednosť pri ich rozhodovaní o používaných nástrojoch, formách a metódach vyučovania.

Učitelia čísla chcú

Učitelia so stavovskými organizáciami však konkrétne čísla žiadali. Už v deklarácii, ktorú podpísali v polovici februára, spísali konkrétne sumy, ktoré chcú, aby boli v programovom vyhlásení vlády. Žiadajú v nej, aby na školstvo išlo viac peňazí, aby doň o štyri roky išlo z rozpočtu minimálne 6 percent HDP, teda porovnateľne s vyspelými krajinami EÚ. Vysoké školy tak žiadajú, aby vláda každoročne zvyšovala rozpočet pre školstvo o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúcemu roku.

Teraz dáva Slovensko na školstvo 2,5 percenta HDP. Priemer OECD je o percento vyšší.

Výrazne by sa mali zvýšiť aj platy učiteľov – „tak, aby priemerný plat učiteľa do konca roka 2020 dosahoval minimálne 80 percent platov iných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v národnom hospodárstve“. Dnes je zhruba na 50 percentách.

Zvyšovanie chcú už od budúceho roka, a to o štvrtinu. Každý ďalší rok potom o desať percent. Žiadajú tiež zvýšiť platy  nepedagogickým pracovníkom.

Viac peňazí majú podľa deklarácie dostať aj vysoké školy – ich objem z rozpočtu na verejné školy by sa mal každý rok zvýšiť o  60 miliónov eur, k tomu by mali pribudnúť ešte peniaze na valorizáciu platov a na sociálnu podporu študentov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Voľby 2016

Slovensko

Teraz najčítanejšie