Denník N

Fašizmus nezastaví matematika, ale dejepis

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Dejepis a občianska náuka vychovajú z mládeže občanov vyznávajúcich humanitné hodnoty a to, čo kresťania nazývajú láska k blížnemu.

Autor je vysokoškolský pedagóg a árijec

Vstup nacionalistických a extrémistických strán do parlamentu priniesol aj otázky: Ako je to možné? Stala sa niekde chyba? a podobne. A objavili sa aj odpovede v podobe nevhodnosti niektorých učebníc dejepisu, obviňovania učiteľov, že nedokázali vysvetliť závažné otázky našich dejín vhodným spôsobom. Je to všetko pravda, má to však aj ďalšie rozmery, ktoré spočívajú v podceňovaní vyučovania dejepisu na základných i stredných školách všeobecne.

Tvorcovia školských reforiem nedoceňovali dôležitosť tohto predmetu pre formovanie mládeže. Naopak, z času na čas sa objavovali tendencie (aj pred rokom 1989) preferovania matematiky a prírodovedných predmetov. Ide o technokratický prístup, ktorý fetišizuje tieto predmety a vidí v nich základ pre ďalšie formovanie ľudstva len v oblasti vedy a techniky.

Tento prístup je však krátkozraký, pretože vidí pokrok len vo forme technológií a v konečnom dôsledku historiografiu a iné humanitné vedy za pravé vedy ani nepovažuje. To sa nakoniec odráža aj v súčasnom scientometrickom hodnotení týchto disciplín, ale to je už iný problém.

Kto sme?

Chcem poukázať na dôležitosť historických znalostí a súvislostí pre život každého človeka. Veď čo by nás – ako ľudské bytosti – malo zaujímať viac než odpovede na klasické otázky Kto sme? Odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?

Nechcem znevažovať úlohu matematiky, ale pre každodenný život veľkej väčšiny ľudí stačia matematické zručnosti, ktoré zďaleka nevyčerpávajú povinné školské poznatky z tohto odboru. Ani podrobné znalosti o rozmnožovaní rastlín či zvládnutie chemických rovníc nevyformujú z detí hodnotných a kultúrnych ľudí. Možno niekomu pripadnú moje slová trochu provokatívne, ale domnievam sa, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie