Denník N

Do ľudskej duše pod Freudovými krídlami

Kniha Miroslava Orla z vydavateľstva Portál uprednostňuje odbornú korektnosť pred šťavnatou literárnou formou, no napriek tomu majú minipríbehy na začiatku každej kapitoly silnú výpovednú hodnotu a dielo je vo výslednom súčte ideálnym sprievodcom na ceste do ľudského vnútra..

Ako sa prejavujú jednotlivé duševné choroby? Ako sa liečia? Kde sa končia bežné starosti a začína sa choroba? Kde sa končí osobnostná zvláštnosť a začína sa porucha osobnosti? Aký je rozdiel medzi schizofréniou a schizoidnou poruchou osobnosti? A kto je vlastne psychiater, psychológ a psychoterapeut? Koho z nich treba vyhľadať a kedy?

Psychoterapeutické témy sú opradené nielen tabu, ktoré však už našťastie stále slabne, ale aj nevedomosťou. A neskorá diagnostika a liečba duševných porúch majú rovnako nešťastné dôsledky, ako to býva pri telesných chorobách.

Učebnica psychiatrie pre laikov

Preto sú knihy popularizujúce problematiku duševných porúch a ich liečby také potrebné. Možno ich rozdeliť na tie, ktoré dávajú dôraz na literárne kvality textu, pričom odborná stránka veci je braná len zľahka (napríklad Irvin Yalom), a na tie, kde dominuje odborná korektnosť – takou je najnovšia kniha českého psychoterapeuta Miroslava Orla Na Freuda já nemám čas, doktore (Portál Praha).

Jeho akademická kariéra je prítomná v členení knihy, jazyku, dôslednosti i zrozumiteľnosti – vidno, že myslí na svojho lai­ckého čitateľa a nič nenechá na náhodu.

Veľmi zjednodušene by sme túto knihu mohli považovať za učebnicu psychiatrie pre laikov, hoci aj nie úplne kompletnú. Roztriedené, zjednodušené, vysvetlené – pojmy, ktoré normálne vzbudzujú strach, prípadne sa skresľujú v rôznych príbehoch a vtipoch, čitateľovi servíruje jeden po druhom – paranoja, narcizmus, depresia, bolesť zo straty… Je jasné, že Miroslav Orel pozná tieto pojmy nielen z učebníc.

Každú duševnú poruchu približuje malý príbeh

Ku cti mu slúži i pokus priblížiť každú duševnú poruchu malým príbehom – tie sú síce odborne korektné a dôsledné, ale literárne dosť suchopárne, bez napätia, chýba im autenticita aj uvoľnenosť. Čosi ako hlavná postava je Dr. Port­stein – psychiater, ktorý v rámci týchto minipríbehov lieči pacientov.

Je však, podobne ako príbehy, bez šťavy. Žiaden strhujúci doktor House, skôr verný a zrejme i podobný svojmu autorovi, a vedomý si svojej úlohy – aby jeho interakcie s pacientmi splnili všetky didaktické účely.

Malé pokusy o odbočky do jeho osobného života sú skôr silené a postrádajú ľahkosť. Na druhej strane sú tieto minipríbehy na začiatku každej kapitoly na takom malom priestore naozaj veľmi výpovedné, a ak mali za cieľ rukolapne vyobraziť danú poruchu, podarilo sa im to skvele. Doktorovi Portsteinovi aj jeho nešťastným pacientom.

Orel píše s pokorou hodnou akademického barda – nebojí sa ukázať ani na oblasti, ktoré sú stále neprebádané a kde sú aj odborníci bezradní. Nehrá sa na všemocného kúzelníka, cítiť z neho ľudskosť i nadhľad.

Strešný pojem pre všetko, čo sa týka psychického zdravia

Meno Freuda v názve knihy je marketingová istota – zaujme a pritiahne. Samotný Freud sa však musí zmieriť s tým, že v tejto knihe ostane iba replikou manického pacienta. Zároveň funguje ako akýsi strešný pojem pre všetko, čo sa týka duševného zdravia. Zdá sa, že veľký psychoanalytik bude plniť aj takúto funkciu, či už sa to jeho zarytým stúpencom páči, alebo nie.

Na obálke je veľké pohodlné kreslo. Obrázok možno trocha gýčový, ale vzbudzujúci pocit bezpečia – ktorý sa pre takéto čítanie určite hodí. V kresle si môže čitateľ predstaviť Freuda, psychiatra, terapeuta, svojho rodinného príslušníka, alebo aj seba – podľa toho, ako pozorne číta knihu, ale aj nakoľko poctivo sa dokáže pozrieť do svojho vnútra.

Kniha Miroslava Orla je pre takýto pohľad ideálnym sprievodcom.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Kultúra

Teraz najčítanejšie