Denník N

Toto sú najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015

Medzi ocenenými knihami je aj špeciálna bibliofília o tvorbe Albína Brunovského.
Medzi ocenenými knihami je aj špeciálna bibliofília o tvorbe Albína Brunovského.

Pozrite si prehľad držiteľov ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska, ktoré udelila dvadsaťčlenná odborná porota. Všetky prihlásené diela môžete vidieť aj naživo v bratislavskej Bibiane.

Dvadsiati porotcovia hodnotili kvalitu vizuálnej stránky kníh, ktoré u nás vyšli v minulom roku. Je to už 24. ročník súťaže; spolu sa prihlásilo 123 titulov, najviac v kategórii kníh pre deti a mládež.

Porota udelila osem rovnocenných hlavných cien a vybrala aj Kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2015, v ktorej je spolu dvadsať kníh a päť študentských prác v rôznych kategóriách.

Medzi osem najkrajších kníh sa dostala monografia Pala Macha, práca grafického dizajnéra Pala Bálika na katalógu k výstave SNG Biedermeier, bibliofília o Albínovi Brunovskom aj kniha o najkrajších slovenských poštových známkach. Najkrajšie ilustrácie podľa poroty urobil Svetozár Košický do knihy o čertoch, bosorkách a iných strašidlách. Najkrajšiu knihu pre deti vydalo vydavateľstvo Buvik – Ako šlo vajce na vandrovku s ilustráciami Vladimíra Krála. Medzi školskými učebnicami vynikol Nový Pomocník z matematiky, štyri ceny získali aj študentské práce.

Všetky prihlásené a ocenené knihy uvidíte na výstave v bratislavskej Bibiane a počas roka aj na putovnej výstave po ostatných slovenských mestách.

Držitelia hlavných cien

NKS 2015 4

Cena pre vydavateľstvo za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Slovenská pošta za knihu Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014

Cena autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Palo Bálik za knihu Biedermeier (K. Beňová a kolektív)

Cena tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, Banská Bystrica za knihu Palo Macho (K. Bajcurová – S. Petrová)

Cena autorovi za vynikajúce ilustrácie
Svetozár Košický za knihu Čerti, bosorky a iné strašidlá (K. Nádaská – J. Michálek)

NKS 2015 1

Cena vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
M’Art Print, Veľké Zálužie a Ex Tempore, Bratislava za dielo AB 80 o tvorbe Albína Brunovského

NKS 2015 2

Cena za študentskú prácu
Satoko Fukui za prácu Little fat Squirrel
Miroslava Rudášová za prácu How Deep Is the Ocean?
Lucia Žatkuliaková za prácu Spíme, snívame
Lucia Uhríková za prácu Kozliatka

NKS 2015 3

Cena vydavateľstvu za učebnicu
Orbis Pictus Istropolitana za sériu kníh Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník ZŠ (I. Kohanová a kol.)

Cena vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
vydavateľstvo Buvik za knihu Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach (M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová)

 

Kolekcia Najkrajšie knihy Slovenska 2015

Vedecká a odborná literatúra

K. Nádaská – J. Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá
Il. Svetozár Košický, kaligrafia Jana Papierniková, graf. úprava Eva Péč Brezinová, vyd. Fortuna Libri, s.r.o., Bratislava, tlač Neografia, a.s., Martin

W. Kasper: Milosrdenstvo
Graf. úprava Pergamen Trnava, s.r.o., Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r.o., Trnava, tlač Ermat Praha, s.r.o., Praha

Kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014
Fot. Adrian Ferda a Daniela Mrázová, graf. úprava Adrian Ferda, vyd. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, tlač Kasico, a.s., Bratislava

Krásna literatúra

J. Rihák: Pentcho
Il. Jaro Rihák, graf. úprava Pavlína Morháčová, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava a Sandberg Film, s.r.o., Bratislava, tlač Finidr, s.r.o., Český Těšín

Literatúra pre deti a mládež

E. Ondrejička: Abecedári
Il. Barbora Paulovičová, graf. úprava Dušan Babjak, vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r.o., Bratislava, tlač Eterna Press, s.r.o., Bratislava

M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach
Il. a graf. úprava Vlado Král, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

V. Šefčík: Bola raz jedna láska
Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Erik Jakub Groch, vyd. Slniečkovo, o.z., Prešov, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Z. Mitošinková: Cesta domov
Il. Alica Raticová, graf. úprava Zuzana Liptáková, vyd. Egreš, o.z., Bratislava, tlač fronte, s.r.o., Pardubice

J. H. Hoffstädter: Cesta na svet
Il. Petra Lukovicsová, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Pavel Meluš O.K.O., Bratislava v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

V. Laurent-Škrabalová: Lapinovci z letiska
Il. Matúš Maťátko, graf. úprava Boris Meluš, vyd. TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava, tlač Kasico, a.s., Bratislava

Rudá Sova (M. Rudášová): Moje vodné dráčiky
Il. a graf. úprava Miroslava Rudášová, vyd. Virvar, s.r.o., Bratislava, tlač Kasico, a.s., Bratislava

D. Hevier: Škola po škole
Il. Miloš Kopták, graf. úprava Mária Rojko (TOTO! je štúdio), vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač GRASPO CZ, a.s., Zlín

J. Tatár: Turčianske povesti II
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač P+M, s.r.o., Turany

Učebnice

I. Kohanová a kol.: Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník ZŠ
Il. Viktor Csiba, graf. úprava Ladislav Blecha, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, tlač Neografia, a.s., Martin

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

K. Beňová a kol.: Biedermeier
Graf. úprava Palo Bálik, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

B. Bachratý: Laco Berger
Fot. kolektív a archív, graf. úprava Pavel Choma, Linda Kuruc Marček a Laco Berger, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, pre Design Berger, s.r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Milan Paštéka
Fot. kolektív a archív, graf. úprava Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Vydavateľstvo Krása a Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, tlač i+i print, spol. s r.o., Bratislava

A. Sládek: Medzičas
Fot. Anton Sládek, il. Martin Kellenberger, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Pavel Meluš O.K.O., Bratislava v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

K. Bajcurová – S. Petrová: Palo Macho
Graf. úprava Peter Nosáľ, vyd. Ateliér Studená 10, o. z., Bratislava, v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Bibliofilské tlače

Kol.: AB 80
Il. 22 ilustrátorov, fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. M’ART PRINT, Veľké Zálužie a Ex Tempore, s.r.o., Bratislava, tlač textu Cart print, s.r.o., Nitra, tlač grafík kolektív, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

Z. Šebelová: Bambolandia!
Il. a graf. úprava Zuzana Šebelová, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Neumahr, Bratislava, knih. spracovanie Kníhviazačstvo J+D, spol. s r.o., Bratislava

M. Rudášová: How Deep Is the Ocean?
Il. a graf. úprava Miroslava Rudášová, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Miroslava Rudášová, Michalovce

L. Uhríková: Kozliatka
Il. a graf. úprava Lucia Uhríková, vyd. Lucia Uhríková, Horné Obdokovce, tlač SOŠ polygrafická, Bratislava

S. Fukui: Little fat Squirrel
Il. a graf. úprava Satoko Fukui, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Karol Šoltés – K – soft, Bratislava

L. Žatkuliaková: Spíme, snívame
Il. a graf. úprava Lucia Žatkuliaková, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač vach.print, Bratislava

Špeciálne ocenenie poroty

A. Salmela: Žirafia mama a iné príšery
Il. a graf. úprava Emília Blašková, vyd. a tlač Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča

Hlavným organizátorom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Porota súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2015 pracovala v tomto zložení:
Mgr. Viera Anoškinová (výtvarná teoretička, BIBIANA), Peter Bagi (fotograf), Mgr. art. Marcel Benčík (Vysoká škola výtvarných umení), Ivan Bílý, akad. maliar (grafický upravovateľ), Ing. Peter Blubla (Zväz polygrafie na Slovensku, člen direktória), Daniel Brunovský, akad. maliar (grafický upravovateľ), PhDr. Ľubica Ďurišinová (ministerstvo kultúry, členka direktória), PhDr. Viera Hajdúková, PhD. (ministerstvo školstva, členka direktória), Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska (ilustrátorka), Ing. Jaroslav Jankovič (Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR), prof. Dušan Kállay, akad. maliar (ilustrátor), Helena Kardošová (Stredná odborná škola polygrafická), Mgr. art. Marek Kianička (grafický upravovateľ), PhDr. Jarmila Kováčová (Slovenská národná knižnica, členka direktória), Slávka Krajčovičová (knihárka), Ing. Milan Lederleitner (Stredná odborná škola polygrafická), Mgr. art. Katarína Macurová (ilustrátorka), Ing. Peter Tvrdoň (riaditeľ BIBIANY, člen direktória), Mgr. art. Peter Uchnár (ilustrátor). Za predsedu si členovia poroty zvolili Daniela Brunovského, akad. maliara. Tajomníčkou poroty bola Mgr. Eva Cíferská. Na zasadnutí poroty sa už tradične zúčastnil aj zahraničný pozorovateľ, tentoraz to bola Mgr. Lucie Faulerová z Památníku národního písemnictví v Prahe.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Kultúra

Teraz najčítanejšie