Denník N

Deti vychovávané pármi rovnakého pohlavia nijako netrpia, ukázala už 74. štúdia

Americká rodina: Jan Smith (vľavo) a jej partnerka Donna Phillips s ich deväťročnou dcérou. Foto - AP
Americká rodina: Jan Smith (vľavo) a jej partnerka Donna Phillips s ich deväťročnou dcérou. Foto – AP

Množstvo štúdií ukazuje, že sexuálna orientácia nesúvisí so schopnosťou vychovávať deti.

Je to niečo vyše roka, čo sme na Slovensku v neúspešnom referende hlasovali aj o otázke, či ľuďom rovnakého pohlavia umožniť adopciu detí.

Obhajcovia referenda sa nás snažili presvedčiť, že dvaja muži alebo dve ženy dieťaťu nikdy nenahradia otca a mamu, a strašili nás, že ak homosexuálom ustúpime, skončí sa to diktatúrou a možno aj „masovým vraždením“.

„Emocionálne apely a slogany pred referendom zvyšovali mieru predsudkov v spoločnosti voči homosexuálom. Posledné výskumy ukazujú, že sme sa dostali na chvost v Európskej únii, čo sa týka akceptácie gejov a lesieb,“ povedal pre Denník N Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.

„Problémy gejov a lesieb plynú z toho, že štát neuznáva ich vzťah. V lesbickom páre je jedna žena matkou dieťaťa, ale druhá k nemu nemá žiaden právny vzťah, hoci sa podieľa na jeho výchove. Taká žena nemôže zastupovať matku ani v takých veciach, ako je vyzdvihnutie dieťaťa v škôlke.“

„Znížená je aj ochrana dieťaťa. Ak by sa pár rozpadol, druhá osoba nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,“ doplnil Macko.

Problematika adopcie detí a vplyvu párov rovnakého pohlavia na ich deti je dokonalou ukážkou toho, ako sa môžu názory vedcov a bežných ľudí líšiť.

Henny M. W. Bosová z univerzity v Amsterdame a jej tím publikovali v týchto dňoch výskum, podľa ktorého netrpia deti, ktoré vychovávajú lesby, žiadnym deficitom, čo sa týka správania, zdravia alebo emocionálneho prežívania. Darí sa im rovnako ako deťom, ktoré vychovávajú heterosexuálne páry. Štúdiu uverejnili v časopise Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

Vedci majú jasno

Výsledky štúdie by nás už nemali prekvapiť. Dokonale zapadajú do skladačky, ktorou je takmer absolútna zhoda vedcov, že výchova pármi rovnakého pohlavia deti nijako nepoškodzuje.

Právnická fakulta Kolumbijskej univerzity v New Yorku spustila projekt What We Know (Čo vieme), ktorý mapuje štúdie, ako je tá od Bosovej. Databáza v tejto chvíli obsahuje 78 štúdií, z nich 74 nezistilo, že by sa deťom, ktoré vychovávajú gejovia a lesby, darilo horšie.

Zvyšné štyri štúdie boli ostro kritizované pre nedostatky v metodológii. Za deti vychovávané pármi rovnakého pohlavia napríklad klasifikovali deti vychovávané rodičmi opačnej sexuálnej orientácie, ktorí v dospelosti spravili coming-out a rodinu opustili. „Považovať také deti za vychovávané gejmi a lesbami je zavádzajúce a nesprávne,“ píše sa na stránke Kolumbijskej univerzity.

Nie je vôbec jasné, či zhoršené výsledky takých detí nepripísať skôr stresujúcej situácii spojenej so životom v nefunkčnej rodine, v ktorej sa rodičia hádajú, a následným rozvodom.

Americká psychologická asociácia vo svojom oficiálnom stanovisku píše, že „neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že by schopnosť rodiča vychovávať dieťa bola spojená s jeho sexuálnou orientáciou.“

„To znamená, že rodičia, ktorí sú gejovia a lesby, môžu poskytnúť zdravé prostredie a podporu pre svoje deti tak ako heterosexuálni rodičia,“ dodáva organizácia.

KK31 Peking – Èínsky lesbický pár Li Tching-tching (vpravoa) a Teresa Su sa umievajú poèas príprav na ich svadbu 2. júla 2015 v Pekingu. Prominentný èínsky lesbický pár uzavrel neformálne manželstvo v rámci snáh o uzákonenie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia v Èíne. Li Tching-tching a Teresa Su si vymenili manželské s¾uby a prstene štyri mesiace po tom, ako prvú z partneriek zadržali èínske orgány v súvislosti s jej aktivizmom za práva žien. Vo väzbe vtedy strávila vyše mesiaca. FOTO TASR/AP Teresa Xu, left, and Li Tingting, right, share a moment outside of a beauty salon where the two were preparing for their wedding in Beijing, Thursday, July 2, 2015. A prominent Chinese lesbian couple held a simple ceremony Thursday to announce their informal marriage, in their latest effort to push for legalization of same-sex unions in China. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Čínsky lesbický pár sa usmieva počas príprav na svadbu v Pekingu (2015). Foto – TASR/AP

700-tisíc dvojíc

Bosová s kolegami vychádzali v novej štúdii z dát amerického prieskumu domácností. Robil sa v rokoch 2011 až 2012, prebiehal telefonicky. Podľa údajov z roku 2013 žije v Spojených štátoch skoro 700-tisíc dvojíc rovnakého pohlavia, z nich 19 percent vychováva deti mladšie ako 18 rokov.

„Na Slovensku nemáme údaje o tom, koľko gejov a lesieb tu vychováva deti, pretože také dáta nikto nevedie. V Česku okolo tisíc detí žije v domácnosti s pármi rovnakého pohlavia. To je oficiálny údaj, ale v skutočnosti to bude viac,“ povedal pre Denník N Macko.

Do výskumu zaradila Bosová a jej tím 106 domácností, v ktorých lesby vychovávali dieťa vo veku od šesť do sedemnásť rokov. Podmienkou bolo, aby sa dvojica nikdy nerozišla ani nerozviedla. Domácnosti gejov zo štúdie vylúčili pre nízky počet. Párov mužov, ktorí by vychovávali deti, našli iba osem.

V prieskume sa rodičov pýtali na zdravie detí alebo ich emocionálne prežívanie. Kládli im otázky typu: „Uveďte, ako často za ostatný mesiac bolo vaše dieťa nešťastné, smutné alebo depresívne.“ Pýtali sa aj na schopnosť detí vyrovnať sa s prekážkami v ich živote alebo ich zapálenie pre školu – na päťstupňovej škále od „nikdy“ po „vždy“ rodičia odpovedali, či si ich dieťa robí všetky domáce úlohy.

Deťom sa darí dobre, až na stigmatizáciu

Z výsledkov vyplynulo, že medzi deťmi, ktoré vychovávali heterosexuálne a homosexuálne páry, neexistovali žiadne rozdiely, čo sa týka uvedených parametrov. Jediný rozdiel bol v tom, keď sa rodičov pýtali na stres spojený s výchovou dieťaťa. Lesbické páry ho mali vyšší. Na deťoch sa to však negatívne neprejavilo.

Podľa prieskumov zo Spojených štátov až 41 percent adolescentov uviedlo, že mali skúsenosti so stigmatizáciou za to, že ich vychovávali dve ženy. Posmešky, nadávky do buzerantov alebo vyjadrenia o nenormálnosti gejov a lesieb sú podľa výskumov jediným faktorom, ktorý negatívne vplýva na duševné zdravie gejov, lesieb a ich detí.

„Mali sme správy od rodičov, ktorých deti predtým nešikanovali, ale teraz s nimi v škole zaobchádzali hrozne, pretože niektorí z našich politikov vravia, že homosexuálne rodiny nie sú v školách vítané,“ povedala pre Guardian Maya Newellová. Austrálčanka natočila minulý rok oceňovaný dokument Gayby Baby o lesbách, gejoch a deťoch, ktoré vychovávajú.

Autori štúdie uvádzajú, že výskum má tri nedostatky. Pracuje s údajmi, ktoré sa nezbierali osobne, ale iba po telefóne. Po druhé, neobsahuje dáta o tom, ako sa darí deťom, ktoré vychovávajú muži. A napokon nemá údaje o príjme rodičov, ich socioekonomický status autori odvodzovali z dosiahnutého vzdelania.

Trailer k filmu Gayby Baby

Regnerusova štúdia

Najťažší kaliber, ktorý odporcovia adopcií a výchovy detí osobami rovnakého pohlavia majú k dispozícii, je štúdia sociológa Marka Regnerusa z univerzity v texaskom Austine. Vyšla v roku 2012 v časopise Social Science Research. Mala dokazovať, že výchova detí gejmi a lesbami deti poškodzuje. Vedecká komunita ju úplne spochybnila, odporcovia adopcií pármi rovnakého pohlavia ňou aj tak argumentujú.

Od uvedenej štúdie sa rázne dištancovala Regnerusova alma mater aj Americká sociologická asociácia, ktorá sa nechala počuť, že „závery, ktoré Regnerus zo svojej štúdie o výchove deťmi homosexuálmi vyvodzuje, sú po metodologickej stránke absolútne chybné…“

Dvesto akademikov napísalo časopisu, ktorý štúdiu uverejnil, že nevyhovuje vedeckým nárokom. Z množstva chýb, ktorých sa autor dopustil, spomeňme tú, že štúdia nedokázala rozlíšiť medzi vplyvom výchovy párov rovnakého pohlavia na dieťa a vplyvom nefunkčnej rodiny. Ako deti vychovávané gejmi a lesbami klasifikoval autor aj tie deti, ktorých homosexuálni rodičia sa rozišli, alebo deti vychovávané jedným rodičom, ktorý mal niekedy v minulosti homosexuálny vzťah.

Je veľmi dobre možné, že ak také deti vykazovali určité problémy, išlo skôr o dôsledok rozvodu alebo nefunkčnej domácnosti. Minulý rok publikoval ten istý časopis, ktorý vydal Regnerusovu štúdiu, jej nové zhodnotenie. Autori vychádzali z tých istých údajov ako sociológ, ale zmenili metodológiu ich posudzovania. Píšu, že dospeli k úplne odlišným záverom: „Dospelé deti, ktoré žili s pármi rovnakého pohlavia, ukázali porovnateľné výsledky ako iné typy rodín vrátane úplných biologických rodín.“

Neskôr sa ukázalo, že Regnerusova štúdia bola účelová konzervatívna PR kampaň katolíckeho autora určená na zablokovanie manželstiev gejov a lesieb na súdoch.

Nie je to iba o faktoch

Z množstva experimentov vieme, že keď príde na rad morálka, nerozhodujeme sa iba podľa faktov. Ak by to tak bolo, gejovia a lesby by dávno museli mať právo vychovávať deti. Pri našich morálnych súdoch (nevedome) zohľadňujeme aj autoritu, ku ktorej sa hlásime, alebo komunitu, do ktorej patríme.

V našom kultúrnom okruhu je takou autoritou Biblia, ktorá opisuje styk medzi homosexuálmi ako ohavnosť (Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich, Lv 20, 13 a Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť! Lv 18, 22).

Podľa článku 2357 Katechizmu katolíckej cirkvi sú homosexuálne vzťahy „závažná zvrátenosť“ a „homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“.

Nezabúdajme ani na obyčajné stereotypy a predsudky. Tejto téme sme sa nedávno venovali aj v debate Science na N-tú, ktorú organizuje Denník N a Science.sk.

„Všetky výskumy, ktoré sa robili, potvrdzujú, že akceptácia LGBTI ľudí veľmi úzko súvisí s tým, či dotyčný človek osobne pozná geja alebo lesbu. Či ho má vo svojom okruhu rodiny, známych alebo spolupracovníkov. Ak ich osobne pozná, má oveľa nižšiu mieru predsudkov,“ vraví pre Denník N Macko.

„Všeobecné odporúčanie je spraviť coming-out. Ale veľmi to závisí od individuálnych okolností. Je iná situácia, ak človek chodí na cirkevné gymnázium v malom meste, a iná, ak je z Bratislavy a má liberálnych rodičov. Ale často majú LGBTI ľudia prehnané obavy. Špeciálne v Bratislave,“ doplnil.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Človek

LGBTI

Veda

Teraz najčítanejšie