Denník N

Som za dobré susedstvo

Zľava spisovateľ Pál Závada, režisérka Ibolya Fekete, spisovateľka Veronika Šikulová, prekladateľ László G. Kovács, literárna vedkyňa Judit Görözdi a prekladateľka Tünde Mészáros v Budapešti. Foto – Peter Morvay
Zľava spisovateľ Pál Závada, režisérka Ibolya Fekete, spisovateľka Veronika Šikulová, prekladateľ László G. Kovács, literárna vedkyňa Judit Görözdi a prekladateľka Tünde Mészáros v Budapešti. Foto – Peter Morvay

Pozdrav slovenským a maďarským účastníkom Literárneho koktejlu na Knižnom festivale v Budapešti.

Pál Závada (nar. 1954, Tótkomlós/Slovenský Komlóš), prozaik, publicista a sociológ slovenského pôvodu, patrí k najznámejším maďarským spisovateľom. V slovenčine vo vydavateľstve Kalligram vyšli jeho romány Jadvigin vankúšik (Jadviga párnája) a Potomkovia fotografa (A fényképész utókora).

 

Vážení prítomní, milí hostia, priatelia literatúry a knihy! Milí slovenskí a maďarskí (a nielen slovenskí a maďarskí) spisovatelia, prekladatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a všetci ostatní! Čiže milí čitatelia, Slováci aj Maďari!

Mojou úlohou je iba to, aby som vás pozdravil pri príležitosti, že Slovensko je čestným hosťom nášho knižného festivalu, že slovenská kniha, slovenská literatúra sa prezentuje takým významným spôsobom, v takej bohatosti a tak vzrušujúco, ako nikdy predtým. Pozdravujem predovšetkým našich slovenských hostí, prajem Vám všetkým dobrý deň – aj tým, ktorí v týchto dňoch budú tu mať autogramiádu, ako aj tým, ktorí nebudú, a pozdravujem všetkých, ktorí sa pričinili o súčasné stretnutie v znamení čestného hosťovania.

Predovšetkým však zdravím zamestnancov Slovenského inštitútu v Budapešti a spolupracovníkov bratislavského Literárneho informačného centra (Slováci totiž majú aj takúto ustanovizeň – bodaj by sme mali aj my! –, ktorá dokumentuje a popularizuje slovenskú literatúru, dokonca aj podporuje tvorcov a prekladateľov) – nuž, berte to tak, že som menovite pozdravil vás všetkých, lebo menoslov tu prítomných (vrátane našich čitateľov) by bol trochu dlhý.

Dnešné priateľské stretnutie, na ktorom sme sa teraz zišli, bolo zaradené do žánru Literárneho koktajlu a zamyslel som sa nad tým, k čomu nás toto označenie zaväzuje a okrem srdečného pozdravu čo by som mohol povedať.

Chcel by som upriamiť pozornosť vlastne iba na jednu vec – a najmä pozornosť tých, ktorých sa to týka aj z titulu úradu: nech sa pozrú na nás, ako spolupracujeme my v znamení hesla „dobrá kniha – dobré susedstvo“, a nech vidia, že spolupráca v duchu dobrého susedstva je stále možná aj v znamení skutočných európskych hodnôt – ešte aj tu, na východnej periférii Európskej únie, ktorú sa v dôsledku silnejúcich euroskeptických snáh práve teraz snažia marginalizovať. Súčasné stretnutie, za ktoré môžeme ďakovať tejto bezpríkladne bohatej ponuke kníh, môže byť príkladom dobrej alternatívy: vzájomnej úcty a zvedavosti, našej vášnivej túžby po zoznámení.

Ukážme, že je možné, ba aj existuje iné dobré susedstvo medzi Slovákmi a Maďarmi, aj inak možno chápať spolupatričnosť Visegrádskej štvorky, nielen tým spôsobom, ktorý naše aktuálne vlády a ich lídri

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie