Denník N

Chcel by som ukázať, že Pellegrini 2.0 posunie informatizáciu na vyššiu úroveň

Foto N – Tomáš Benedikovič

Podpredseda vlády Pellegrini hovorí prvé detaily o tom, ako chce riadiť IT projekty a čerpanie eurofondov.

Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer) bude šéfovať novému úradu. Pod jeho kontrolou má byť informatizácia verejnej správy aj eurofondy. Vysvetľuje, aké bude mať právomoci, ktoré kompetencie pod neho prídu, koho si k sebe zoberie a čo chce zmeniť.

Ste digitálnym lídrom. Spôsob, akým doteraz na Slovensku prebiehala informatizácia verejnej správy, odborná verejnosť kritizuje.

Môžete mať funkciu, akú chcete. Digitálny líder je funkcia, ktorú vymyslela Európska komisia. Niekde je ním bývalý režisér, v niektorej krajine novinár z IT magazínu. Nie sú to všade ľudia, ktorí majú reálnu moc, skôr by to mali byť takí propagátori moderných technológií. Mali by akoby povzbudzovať firmy, spoločnosť, štát, aby používali čo najviac digitálnej technológie. V máloktorých z 28 krajín Európskej únie má pozícia digitálneho lídra aj výkonnú moc. V mnohých krajinách nemajú ani kanceláriu, len sa tak potulujú, je to len tak naoko. Bez pečiatky a podpisu môžete akurát niekoho nabádať, ako by sa mal správať. Ale pokiaľ chcete niečo reálne presadiť, musíte mať možnosť rozhodovať aj nad prostriedkami, aj nad samotným výsledkom a implementáciou projektov. Myslím si, že teraz dochádza k dobrému skĺbeniu toho celého a mohlo by to byť vzorom aj pre mnohé krajiny. Boli by sme radi, keby to na Slovensku malo aj reálnu váhu. Uvedomujem si, že si beriem na seba veľmi veľkú ťarchu, lebo je to kritizovaná oblasť. Vo vašom denníku ste použili výraz Pellegrini 2.0, tak by som chcel ukázať, že Pellegrini 2.0 by to chcel posunúť na ďalšiu, kvalitatívne vyššiu úroveň.

Je vašou ambíciou, aby sa už nerobili IT megazákazky, teda aby sa neobstarávali naraz softvér, hardvér, licencie, aj následný servis?

Samozrejme. Máme predsa materiál, pri ktorého príprave som bol ešte ja. A to je centralizácia dátových centier. Ministerstvo financií má dnes veľmi dobre vybavené a moderné dátové centrum. Spolu s ministerstvom vnútra si vedia robiť zálohy, spĺňajúc všetky bezpečnostné opatrenia. Som veľmi rád, že máme právomoc nielen kontrolovať projekty z OPIS-u, ale budeme mať právomoc posudzovať výdavky na všetky IT projekty, teda aj zo štátneho rozpočtu. Viem si živo predstaviť, že budeme postupovať presne takto: ak chce nejaký úrad zavádzať novú službu, tak mu povieme – v poriadku, softvérovú časť si môžeš kúpiť alebo obstarať, ale nebudeš nakupovať žiaden hardvér a žiadnu serverovňu, pretože ho budeš prevádzkovať na datacentre ministerstva financií. Tam už tá infraštruktúra existuje.

Budú sa k jednotlivým IT projektom zverejňovať štúdie uskutočniteľnosti?

To sú príliš veľké detaily, no budeme chcieť byť čo najviac transparentní. Chcel by som, aby pravdepodobne na výbore, ktorý schvaľuje projekty, prebiehali riadne „hearingy“ (vypočutia, pozn. red.), keď si bude musieť dotyčný prijímateľ obhájiť, prečo taký projekt potrebuje. Musíme ho posúdiť, či bude v súlade s definitívnou IT architektúrou na Slovensku. Tam je veľký priestor na to, aby sa o štúdiách diskutovalo, aby hodnotitelia obhájili svoj posudok, prečo posúdili samotnú štúdiu ako správnu. Chcem do toho vniesť nielen transparentnosť, ale – čo je dôležitejšie vzhľadom na objem prostriedkov vynakladaných na IT – efektívnosť toho vynakladania.

Budú na tých vypočutiach aj zástupcovia tretieho sektora?

Určite áno, ja budem žiadať, aby tam boli.

Dôležitou osobou bude aj vedúci nového úradu.

Vedúci úradu spadá pod riadenie podpredsedu vlády. To je niečo podobné, ako je pán Federič na úrade vlády, takže to bude človek, ktorý bude zabezpečovať aj celý chod úradu.

Kto teda bude vaša pravá ruka?

Ešte nemám predstavu. Vymenuje ho vláda na môj návrh. Budem sa snažiť vybrať šikovného človeka, ktorý túto agendu zvládne. Musím povedať, že dnes je aj na Centrálnom koordinačnom orgáne, ktorý sa presunie na tento úrad, množstvo kvalifikovaných a šikovných ľudí, len naozaj nemali reálnu právomoc usmerňovať a koordinovať čerpanie eurofondov.

Čo všetko sa presunie pod váš úrad?

Sekcia informatizácie z ministerstva financií spolu s architektonickou kanceláriou, Centrálny koordinačný orgán, aj zložky z úradu vlády, ktoré sa zaoberali koordináciou informatizácie. Podľa vzoru ministerstva financií by sme tiež radi mali analytický útvar, ktorý tieto nadrezortné politiky bude vedieť vyhodnocovať aj reálnymi číslami, dátami a nie riadiť krajinu intuitívne.

Zostane na svojej pozícii pán Bojňanský, ktorý šéfuje sekcii informatizácie na ministerstve financií?

To je opäť otvorené. Najprv musí dôjsť k presunu a vytvoreniu nového tímu pre informatizáciu. Chcem viac zapojiť aj ľudí zo Slovensko.digital, zo SAPIE (Slovenská asociácia pre internetovú ekonomiku, pozn. red.), ktorí sú v tejto oblasti aktívni. Chcem otvoriť aj spôsob hodnotenia národných projektov, aby sme naozaj transparentne posúdili, či nám také projekty treba, či majú byť také robustné, či neexistuje jednoduchšie, aj o tretinu lacnejšie riešenie. Bol by som rád, keby sme takto najbližšie pristupovali k informatizácii verejnej správy.

Prečo sa pod váš úrad nepresunie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)?

To všetko sú ešte otvorené veci. Musíme diskutovať o tom, pod akým vplyvom zostane datacentrum, ako bude ďalej riadená NASES, ako bude riadené naše centrum pre kybernetickú bezpečnosť. To sú všetko ešte otvorené otázky, ktoré nám prinesie život.

Nový úrad má kontrolovať aj eurofondy. Bude vypisovať aj eurofondové výzvy?

Výzvy budú naďalej vypisovať riadiace orgány. Ale doteraz boli extrémne autonómne a bez kontroly, teraz sa zavádza vyšší stupeň kontroly. My ako úrad a Centrálny koordinančný orgán (CKO) tieto výzvy posúdime ešte predtým, ako sa oficiálne vypíšu, či spĺňajú náležitosti zo zákona a či sú v súlade s prioritami našej partnerskej dohody. Či neobsahujú nejaké diskriminačné podmienky, či sú dobre stanovení prijímatelia, samotná alokácia, dĺžka samotnej výzvy, a len s týmto odsúhlasením môže riadiaci orgán vypísať výzvu. Zabezpečí sa tým kontrola, aby sa nevypísali výzvy, ktoré môže Komisia spochybniť. Zároveň aby samotní úradníci a riadiace orgány neodkladali prácu – veď máme ešte čas, máme ešte tri, štyri roky. Vystavujú sa riziku, že by tam mohol prísť krízový manažment, nútená správa. Na jednej strane odkontrolujeme, aby sme sa vyhli neoprávneným výdavkom, spochybneniu výziev zo strany Komisie, na druhej strane budeme mať priamo Damoklov meč, že úradníci musia pracovať, míňať eurofondy priebežne a nie až na konci, lebo inak budú mať nútenú správu.

Aké právomoci budú mať riadiace orgány?

Riadiace orgány zostanú na ministerstvách, nedochádza k ich presunu. To sa ani nedá vo vzťahu ku Komisii meniť. Budú musieť strpieť príkazy a odporúčania CKO, to znamená nás – reálnej moci. Dodnes to bolo tak, že sme im mohli niečo odporučiť a oni mohli poslúchnuť alebo nemuseli. Riadiace orgány musia predložiť akčný plán. Ak ho nepredložia, alebo ho nedodržia a vychýlia sa v ukazovateľoch (časový harmonogram a objemový harmonogram) o viac ako 20 %, vláda môže nariadiť, že na riadiaci orgán dočasne umiestni krízový manažment od nás z CKO. To je tá nútená správa.

Zároveň ste premiérovou dvojkou, zastupovali ste ho pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády v parlamente.

Ja sa necítim byť žiadnou dvojkou, zastupujem pána premiéra z pozície svojej funkcie. Na niektorých oficiálnych rokovaniach, ako aj v Národnej rade alebo pri prijímaní nejakých návštev som zastupoval pána predsedu tak, ako si to žiadal, a zase niektoré veci, ako je rokovanie vlády, kontakt s koaličnými partnermi, má na starosti pán podpredseda vlády Kaliňák. Ide o ad hoc rozdeľovanie si povinností, ako si to želá pán premiér. Takže nehráme sa na žiadnu dvojku, účelom tohto rozdeľovania ani nebolo niečo také urobiť. Ja osobne sa považujem len za podpredsedu vlády a snažím sa odrobiť tú funkciu najlepšie, ako viem.

Verejné IT zákazky

Voľby 2016

Teraz najčítanejšie