Denník N

Tak poďme znižovať byrokraciu

Brusel prijal zlú smernicu a na Slovensku sme ju pokazili ešte viac. Od polovice júna začnú pre podnikateľov platiť nové nezmyselné pravidlá.

Autor je podpredsedom SaS

V programovom vyhlásení novej vlády sa na mnohých miestach dozvieme, že vláda chce znižovať administratívnu záťaž a podporovať podnikateľské prostredie. Konkrétnych opatrení je už pomenej, no dobre. Poďme od slov k činom. A o to by sa mali zaujímať najmä tri vládne strany, ktoré toho pomerne veľa nahovorili o znižovaní byrokratickej záťaže už pred voľbami.

Zákon o cezhraničnej spolupráci

Verejnosť a najmä zamestnávatelia si už uvedomili, že od 18. júna 2016 na Slovensku platí nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, súčasne s novelou Zákonníka práce a zákona o nelegálnom zamestnávaní. Ministerstvo práce tieto zmeny odôvodňuje povinnosťou zapracovať do našej legislatívy bruselskú smernicu 2014/67/EÚ. Pripomeniem, že od 18. júna tak budú musieť zamestnávatelia z krajín Európskej únie pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko pri poskytovaní služieb nahlasovať každé jedno vyslanie hoci len na jediný deň na náš Národný inšpektorát práce (NIP), títo zamestnanci budú musieť mať pri sebe pracovné zmluvy, zahraničný zamestnávateľ musí zabezpečiť evidenciu ich pracovného času tu – na Slovensku a na požiadanie musí predložiť NIP výplatnú pásku – keď na to príde, preloženú do slovenčiny.

Aj naši zamestnávatelia budú mať nové povinnosti, ak vysielajú zamestnancov na práce v iných členských krajinách. Jednak tie, ktoré budú musieť plniť voči zahraničným orgánom a podľa zákonov prijatých obdobne v iných členských krajinách, jednak na Slovensku. Zamestnávateľ bude musieť písomne informovať zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte, do ktorého je vyslaný. Zamestnávateľ bude musieť so zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu o vyslaní.

Výnimky v našich zákonoch nie sú žiadne. Toto všetko čaká cudzích i našich zamestnávateľov aj pri prekročení hraníc na jediný deň či pár hodín so susedným Rakúskom, Českom či Maďarskom, napríklad pri zásahu na základe zmluvného servisu. „Potešia sa“ dopravcovia, IT spoločnosti, stavebné firmy a mnohí ďalší.

„Lebo smernica“?

Ľudia z ministerstva práce vám povedia, že toto všetko sme museli urobiť, „lebo smernica“. Nuž ako sa to často a čoraz častejšie stáva, zapracovali do našich zákonov aj to, čo nemuseli. O samotnej smernici si myslím svoje a ako-tak chápem, že Nemecko, Francúzsko a spol. potrebujú touto formou chrániť svoj trh práce pred lacnejšími zamestnancami z nových krajín. Naozaj však potrebujeme, aby nemecký zamestnávateľ nahlasoval nášmu NIP prítomnosť svojho zamestnanca na Slovensku? Aby dokazoval, že jeho mzda je vyššia ako naša minimálna mzda? To si niekto myslí, že takto budú slovenskí zamestnanci „chránení“ pred prílivom zamestnancov z Rumunska a Bulharska? Vtip je v tom, že zákon sa vzťahuje na partnera z Rumunska alebo Bulharska, pretože sú v Únii, ale nevzťahuje sa už na zamestnancov z krajín, ako sú Srbsko alebo Ukrajina. Takto tú bohatú a šťastnú Európsku úniu nevybudujeme.

Vrcholom zapracovania škodlivých zmien do zákona je zavedenie spoluzodpovednosti za nelegálne zamestnávanie. Ak si objednáte nejaké práce alebo služby a dodávateľ ich vykoná prostredníctvom nelegálne zamestnaného zamestnanca (napríklad živnostníka na „švarc systém“ alebo o hodinu neskôr do Sociálnej poisťovne prihláseného zamestnanca), nesiete zodpovednosť, ako keby ste nelegálne toho zamestnanca zamestnali vy sami. Pokuta je od dvetisíc do 200-tisíc eur, k tomu zákaz účasti na verejných zákazkách a čerpaní eurofondov na päť rokov. Okrem iného je to celkom fajn spôsob, ako likvidovať konkurenciu. Toto pritom spomínaná smernica nepožaduje, to sme si „urobili sami“.

Zrušme to

SaS na májovú schôdzu predkladá zákon, ktorým sa uvedené povinnosti našich a zahraničných zamestnávateľov zrušia, respektíve zásadne zjednodušia tak, aby sme nešli proti spomínanej smernici. Sme zvedaví, či vládna koalícia prijme našu pomoc pri skutočnom znižovaní administratívnej záťaže a podpore podnikateľského prostredia. Štát to nebude stáť nič a zamestnávatelia si ušetria čas, peniaze a energiu na podnikanie a tvorbu nových pracovných miest.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie