Denník N

Historici: Ak nezlepšíme výučbu dejepisu, nedokážeme zvládnuť krízy

Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Skalici. Foto - Peter Morvay
Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Skalici. Foto – Peter Morvay

Ľudia, čo nepoznajú dejiny, nechápu fungovanie spoločnosti a podliehajú extrémizmu.

Členovia Slovenskej historickej spoločnosti sú znepokojení tým, že si spoločnosť a najmä tí, čo ju riadia, neuvedomujú dôležitosť humanitných a spoločenských vied. Túto skutočnosť považujú za jednu z príčin, prečo nie sme schopní čeliť súčasným krízam, globálnym hrozbám a ohrozeniu demokracie.

Profesijná organizácia historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov Slovenskej republiky preto v stredu na svojom zjazde v Skalici vydala výzvu, v ktorej požaduje iný prístup k spoločenským vedám a k výučbe histórie v našich školách.

Veda sa aj u nás stále chápe ako výrobná sila, ktorá má prinášať bezprostredný zisk, a aj preto sú spoločenské vedy neustále diskriminované, dostáva sa na ne minimum financií a vo vyučovacom procese v základných a stredných školách sa zredukovali na neúnosnú mieru. Počet hodín dejepisu v slovenských školách je najnižší v rámci Európske únie. Mládež sa potom nedokáže orientovať v dnešnom svete a jeho zložitých spoločenských vzťahoch, a preto podlieha vplyvu extrémistických a xenofóbnych ideológií, píše sa vo vyhlásení.

Historici žiadajú zlepšiť financovanie spoločenských vied, hlavne ich výuky v školách, a viac hodín dejepisu najmä na druhom stupni základných škôl. Žiadajú zmeniť aj systém schvaľovania a vydávania učebníc, aby sa zvýšila ich odborná kvalita.

Väčšina diskusií zjazdu k spoločnej výzve sa týkala práve vyučovania dejepisu a učebníc. Mladí sú negramotní v poznaní spoločnosti, nevedia nič o tom, ako vznikajú krízy a ako sa dajú riešiť, ľudia nevedia nič o fungovaní spoločnosti, ekonomiky a právneho systému a to sa potom ukáže aj na volebných výsledkoch, povedal predseda Slovenskej historickej spoločnosti Dušan Kováč.

Výber učebníc sa neriadi kvalitou, rozhoduje iba cena. „Predstavme si, že šéf Slovenského národného divadla hľadá niekoho na úlohu Hamleta a obsadí toho, kto žiada najnižší honorár. Takto sa vyberajú učebnice,“ vysvetľoval historik a pedagogický odborník Viliam Kratochvíl jeden z dôvodov nízkej kvality slovenských učebníc dejepisu v prísne centralizovanom systéme ich schvaľovania.

Účastníci zjazdu sa však zhodli aj na tom, že ešte dôležitejší než učebnice sú kvalitní učitelia. Mizernému učiteľovi dejepisu nepomôže ani najlepšia učebnica, dobrý učiteľ dokáže dejiny kvalitne učiť v najhoršom aj bez učebnice. Pre diskrimináciu a nízku prestíž vyučovania spoločenských vied v školách je však dobrých učiteľov dejepisu málo a dejiny často vyučujú zaskakujúci učitelia z iných odborov.

Na zjazd podľa Dušana Kováča pozvali nového ministra školstva, jeho rezort však na pozvánku ani nereagoval.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie