Denník N

Prezident vymenoval nových profesorov (zoznam)

Foto – tasr
Foto – tasr

Väčšina z nových profesorov pôsobí na bratislavských vysokých školách.

Vysoké školy majú o 42 profesorov viac. Do funkcie ich dnes v Prezidentskom paláci vymenoval prezident Andrej Kiska.

Školstvo je jednou z prezidentových priorít. „Myslím si, že sa všetci zhodneme, že kvalita školstva – celý systém výchovy a vzdelávania od materských škôl až po vysoké – rozhoduje o tom, akou krajinou Slovensko je a akou sa môže stať. Na školách sa rozhoduje o budúcnosti každého z nás jednotlivo, ale aj o tom, či sa naša spoločnosť dokáže rozvíjať k lepšiemu,“ povedal vo svojom príhovore prezident Andrej Kiska.

„Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, korí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu,“ povedal prezident.

Noví profesori pôsobia na 13 univerzitách, väčšina z nich je v Bratislave.

Prezident je rád, že sa o kvalite školstva hovorí viac ako pred rokom či dvoma. „Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky,“  povedal.

No nie všetky zmeny podľa neho dokážu urobiť sami politici. „Školstvo, podobne ako iné systémy, často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas a dostatočne dobre,“ povedal v príhovore profesorom prezident. Preto vyzval nových profesorov, aby boli vo svojich odboroch „hlasmi modernizácie nášho systému vzdelávania, vedy a výskumu“.

Naposledy prezident vymenoval profesorov v novembri minulého roku. Vtedy si z jeho rúk prevzalo dekréty 29 vysokoškolských pedagógov. V júni 2015 vymenoval 26 vysokoškolských profesorov.

P.č.

Tituly pred menom

Meno

Priezvisko

Titul za menom

Vysoká škola

Odbor

1

doc. Mgr.

Vasil

Andruch

CSc.

UPJŠ v Košiciach

analytická chémia

2

doc.

Jozef

Bátora

 

UK v Bratislave

politológia

3

doc. MUDr.

Marian

Bátovský

CSc.

SZU v BA

vnútorné choroby

4

doc. Ing.

Pavol

Božek

CSc.

TU v Košiciach

výrobná technika

5

doc. Ing.

Jozef

Černecký

CSc.

ŽU v Žiline

energetické stroje a zariadenia

6

doc. Ing.

Milan

Čistý

PhD.

STU v Bratislave

vodné stavby

7

doc. Ing.

René

Harťanský

PhD.

STU v Bratislave

meracia technika

8

doc. Mgr.

Tomáš

Hauer

Dr.

UMB v Banskej Bystrici

systematická filozofia

9

doc. RNDr.

Edgar

Hiller

PhD.

UK v Bratislave

geológia

10

doc. Ing.

Róbert

Hudec

PhD.

ŽU v Žiline

telekomunikácie

11

doc. Mgr.

Michal

Chabada

PhD.

UK v Bratislave

filozofia

12

doc. MUDr.

Michal

Javorka

PhD.

UK v Bratislave

normálna a patologická fyziológia

13

doc. PhDr.

Imrich

Jenča

PhD.

UCM v Trnave

masmediálne štúdiá

14

doc. RNDr.

Jozef

Klembara

DrSc.

UK v Bratislave

zoológia

15

doc. Mgr.

Tatiana

Kluvánková

PhD.

UK v Bratislave

manažment

16

doc. Ing.

Jaroslav

Kmeť

PhD.

SPU v Nitre

ochrana rastlín

17

doc. MVDr.

Jana

Kottferová

PhD.

UVLF v Košiciach

hygiena chovu zvierat a životné prostredie

18

doc. Ing.

Jana

Kučerová

PhD.

UMB v Banskej Bystrici

cestovný ruch

19

doc.

Hristo Slavov

Kyuchukov

Doktor, DrSc.

UMB v Banskej Bystrici

všeobecná jazykoveda

20

doc. PhDr.

Ladislav

Lenovský

PhD.

UKF v Nitre

kulturológia

21

doc. MUDr.

Anna

Lesňáková

PhD.

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

verejné zdravotníctvo

22

doc. PhDr.

Jozef

Lysý

CSc.

UPJŠ v Košiciach

politológia

23

doc. Ing.

Marian

Marschalko

Ph.D.

TU v Košiciach

banská geológia a geologický prieskum

24

doc. Ing.

Peter

Monka

PhD.

TU v Košiciach

výrobné technológie

25

doc. Ing.

Miloš

Musil

CSc.

STU v Bratislave

aplikovaná mechanika

26

doc. RNDr.

Blažej

Pandula

CSc.

TU v Košiciach

baníctvo

27

doc. MUDr.

Ján

Pečeňák

CSc.

UK v Bratislave

psychiatria

28

doc. Mgr.

Juraj

Pekár

PhD.

EU v Bratislave

ekonometria a operačný výskum

29

doc. Ing.

Anna

Pilková

CSc., MBA

UK v Bratislave

manažment

30

doc. Ing.

Marián

Polóni

CSc.

STU v Bratislave

dopravné stroje a zariadenia

31

doc. Ing.

Miroslav

Rimár

CSc.

TU v Košiciach

energetika

32

doc. Mgr.

Martin

Slobodník

PhD.

UK v Bratislave

orientálne jazyky a kultúry

33

doc. MUDr.

Ján

Staško

PhD.

UK v Bratislave

vnútorné choroby

34

doc. Ing.

Ľubica

Stuchlíková

PhD.

STU v Bratislave

elektronika

35

doc. Ing. arch.

Vladimír

Šimkovič

PhD.

STU v Bratislave

architektúra a urbanizmus

36

doc. RNDr.

Stanislav

Tokár

DrSc.

UK v Bratislave

fyzika

37

doc. RNDr.

Daniela

Uhríková

CSc.

UK v Bratislave

fyzika

38

doc. Ing.

František

Urban

CSc.

STU v Bratislave

energetika

39

doc. MUDr.

Peter

Valkovič

PhD.

UK v Bratislave

neurológia

40

doc. RNDr.

Rastislav

Varga

DrSc.

UPJŠ v Košiciach

fyzika kondenzovaných látok a akustika

41

doc. MUDr.

Jozef

Višňovský

CSc.

UK v Bratislave

gynekológia a pôrodníctvo

42

doc. MUDr.

Pavol

Žúbor

DrSc.

UK v Bratislave

gynekológia a pôrodníctvo

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie