Denník N

Tomanová o prípade prváka Marca: Porušili práva dieťaťa, píšem list Richterovi aj Žitňanskej

Foto – TASR
Foto – TASR

Komisárka pre deti Viera Tomanová hovorí, že prípad malého Marca, ktorého nasilu odviedli zo školy, rieši od utorka. Vyšší súdny úradník podľa nej vedel, že učiteľky sú na strane starej mamy, preto priamo bez ohlásenia vošiel do triedy. Dieťa mal podľa nej odobrať inak.

Ako budete postupovať v prípade Marca, ktorého úradníci nasilu odviedli z triedy?

Už sme pripravili list generálnemu prokurátorovi, ktorý by mal byť už odoslaný. V prvom rade je potrebné v nadväznosti na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva ochrániť najlepší záujem dieťaťa. Preto sme sa obrátili na generálneho prokurátora, aby z pozície svojej moci začal konať. Treba začať chrániť záujem nielen pri výkone rozhodnutia, ale aj pri súdnych rozhodnutiach a je potrebné rešpektovať najlepší záujem dieťaťa.

Odkedy sa zaujímate o tento prípad?

Začali sme sa ním zaoberať včera (v utorok, v deň zverejnenia videa o odvedení Marca z triedy, poznámka redakcie). Preštudovali sme si pre istotu aj judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a opierame to o najlepší záujem dieťaťa. Tak ako to bolo zverejnené na videu, jednoznačne ide o porušenie vyhlášky 474 ministerstva spravodlivosti, ktorá upravuje výkon, ako má postupovať súd a vyšší súdny úradník pri výkone rozhodnutia v škole. Jednoznačne boli porušené záujmy dieťaťa. Máme ďalšie informácie aj z úradu práce, ktorého sa to týka. Nemôžem to vedieť stopercentne, lebo nemám rozhodnutie krajského súdu, ale predpokladáme, že súd zohľadňoval niektoré skutočnosti, ktoré uvádzala matka a zasahuje to do jej osobného života a možno to ovplyvnilo aj spôsob jej života. A je teraz veľmi ťažké, aby som komentovala rozhodnutie súdu, rozhodne sa však obraciam na ministra práce a na pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú.

Mali by vyšší súdny úradník a úradníčka z úradu práce ešte pracovať vo svojich funkciách po tom, akým spôsobom Marca odviedli z triedy?

V tejto chvíli je pre mňa postup vyššieho súdneho úradníka absolútne neprijateľný. Pokiaľ som mala možnosť zistiť, sociálna pracovníčka tam stála a asi veľmi ťažko sa jej do tohto zasahovalo. Ale poznajúc problematiku vecí súhlasím, že len ťažko sa môže žena brániť proti vyššiemu súdnemu úradníkovi a proti matke. Celkom ju chápem. Ja osobne by som nepripustila takéto konanie. Na druhej strane si treba uvedomiť, že sociálni kurátori sú vystavovaní nesmiernemu tlaku, a hoci by mali brániť záujmy dieťaťa, často súdy rozhodujú v rozpore s týmto poslaním.

Na videu nie je počuť alebo sa nedá rozoznať, že by sa sociálna pracovníčka Marca zastala alebo že by urobila niečo, aby jeho odvedenie prebehlo inak. Ani neprotestuje. Nemala zasiahnuť? Aspoň dať najavo, že s týmto postupom nesúhlasí?

Mohla, ale pridal by sa tak ďalší cirkus. Keď sa dieťa držalo pani učiteľky a nechcelo odísť, toto malo byť signálom, že to mali prerušiť a riešiť to iným spôsobom. Ak mali problém s odoberaním dieťaťa v škole, čo mohli mať, lebo aj riaditeľka školy a zrejme aj učiteľka poznali prípad a zrejme neboli veľmi súčinné s týmto spôsobom, mali zvoliť iný spôsob odobratia dieťaťa.

Marcova stará mama hovorí, že sa ani nepokúsili o odobratie dieťaťa doma, ale rovno to urobili v škole.

Lebo by ho zrejme nepustila. Ťažko to takto hodnotiť. Treba si však uvedomiť, že to je súdne rozhodnutie. Okresný súd rozhodol v prospech starej matky a v záujme dieťaťa. Krajský súd tak nerozhodol. Prečo? Neviem prečo.

Nereagujete na tento prípad neskoro?

Najskôr je potrebné si zadovážiť všetky informácie. Myslím si, že hovoriť o tom, že sa neskoro vyjadrujeme k tomuto prípadu, je zo strany dám, ktoré sa kedysi uchádzali o toto miesto (komisárkou pre deti chcela a byť aj poslankyňa SaS Natália Blahová, pozn. red.), nemiestne.

Prípad sa stal v piatok, vy o tom hovoríte v stredu.

Musím konať s platným právnym stavom, v súlade so záujmami dieťaťa. Dnes ľutovať, že som sa včera vyjadrila tak alebo onak, lebo nemám naštudované všetky dostupné materiály, by bolo trápne. Viem o možnosti, prečo Krajský súd konal v prospech matky. To však zvažoval a rozhodoval o tom Krajský súd, a nie ja. Predpokladám, že panie poslankyne majú informácie len z médií.

Video zverejnila aktivistka Monika Kozelová, ktorá komunikuje aj so školou, aj so starou matkou Marca.

Nikde, v žiadnych zverejnených materiáloch som sa nestretla s informáciami, ktoré má úrad práce. A tá informácia je veľmi dôležitá a zaujímavá.

O čo ide?

To vám nemôžem povedať. Nikdy by som nepripustila zverejniť takéto video. Budem riešiť problémy detí, som ochotná o nich rozprávať aj zasahovať, nikdy však nie pred verejným publikom. Uvedomte si, že to dieťa to bude sprevádzať celý život. Dieťa bude mať zo zásahu súdneho úradníka traumu na celý život aj ako dospelý človek.

Vďaka tomu videu sa o to začali zaujímať aj politici, ministri.

Takéto veci treba riešiť zásadne, a to sme robili, skôr ako bol tento prípad zverejnený. V žiadnom prípade by som to nedovolila zverejniť. Niečo iné je napísať o prípade, kde dieťa nevieme identifikovať, ale zverejniť toto video o tomto chlapcovi? Uvedomte si, že sa môže vrátiť naspäť. Bude tu žiť, bude tu vyrastať, deti vedia byť všelijaké, vedia pripomenúť.

Aj bez videa by sa vytvoril tlak, aby sa to začalo riešiť?

Mám veľkú snahu to riešiť. Požiadali sme o nadštandardnú spoluprácu policajného prezidenta a generálneho prokurátora.

Čo konkrétne žiadate od ministra práce Richtera a od ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej?

Od ministra Richtera žiadame, že sociálny kurátor nemôže toto ponechať na rozhodnutí súdu. Nie je to jediný prípad, teraz mám štyri takéto prípady. Máme prípad matky 7,5-ročného dieťaťa, ktoré sa odmieta stretávať s otcom, a je prenasledovaná, podali na ňu 350 rozhodnutí a prebieha súd. Odsúdili ju pre marenie rozhodnutia. Tiež sa pokúsili odobrať dieťa, zneužiť ustanovenie zákona o sociálnoprávnej ochrane a snažili sa presvedčiť, že je ohrozený život a zdravie dieťaťa, pričom dieťa jednoznačne odmieta stretnutie s otcom. Posledné stretnutie vyvrcholilo tým, že sa dieťa zamklo v aute – zobralo matke kľúče od auta a zamklo sa tam, aby ho nemohla vydať otcovi. To sú hrozné veci. Nie je možné, aby policajti predvolali matku 7,5-ročného dieťaťa na políciu, držali ju v cele predbežného zadržania na 24,5 hodiny a následne sociálny pracovník spolu s policajtmi ide odobrať dieťa.

Čo konkrétne s tým má minister Richter urobiť? Čo žiadate?

Sociálni kurátori musia vždy konať v najlepšom záujme dieťaťa. Je potrebné pripraviť školenia, vzdelávania, informáciu o všetkých dostupných judikatúrach v tomto smere, aby sociálni pracovníci mali dostatok argumentov na to, ako treba postupovať.

A od pani ministerky Žitňanskej?

Ešte nemáme pripravený list. Ten pripravujeme. Bude potrebné upraviť právne predpisy, ako postupovať, čo zohľadňovať.

Vyšší súdny úradník mal dať škole v takomto prípade vedieť aspoň 24 hodín vopred.

Neurobil to zámerne, lebo vedel, že pani riaditeľka aj pani učiteľka sú na strane dieťaťa a chcú brániť jeho záujmy, bránili však aj záujem starej matky. Preto sa rozhodol urobiť to takto. Súhlasím však, že to nebolo v najlepšom záujme dieťaťa.

Nemali by ho prepustiť?

Toto nemôžem riešiť ja, ale sudca, ktorý ustanovil a rozhodol, že sa má vykonať výkon rozhodnutia v škole a za akých podmienok. A ja musím rešpektovať rozhodnutie súdov, tak ako vy všetci.

Komunikujete s Marcovou mamou alebo so starou mamou?

Nekontaktovala som sa s matkou. Kontaktovali sme sa s úradom práce, dohodli sme si nejaký postup, zistila som si všetky údaje rozhodujúce zrejme aj pri rozhodovaní krajského súdu. Môžem len konštatovať, že určite je potrebné ochraňovať záujem dieťaťa, rešpektovať práva dieťaťa na jeho rozhodnutie a záujem.

Hovorili ste s riaditeľkou školy alebo Marcovou starou mamou?

Nie, nehovorila som s nimi. Hovorila som s úradom práce, ministerstvom práce, s tým, že sme pripravili list pre pána ministra. Požiadala som riaditeľa úradu práce, lebo je potrebné, aby sociálni pracovníci, kurátori, ktorí hája záujmy dieťaťa, mali vždy na mysli dieťa – ani otca, ani matku, ani starú mamu, ale dieťa.

Čo budete robiť v tomto prípade ďalej?

Už pred týmto prípadom som oslovila generálneho prokurátora a požiadala som ho o nadštandardnú spoluprácu, stretli sme sa s jeho prvým námestníkom. Dohodli sme sa, že okamžite budeme v takýchto prípadoch konať. V tejto chvíli toľko. Budem spolupracovať s úradom práce. Volala som aj generálnemu riaditeľovi, ale nepodarilo sa mi s ním spojiť. Je pravda, že bol pomaly koniec pracovného času, ale v každom prípade s ním budem hovoriť, aby v tomto prípade posilnili odbory sociálnych vecí, úseky sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Je to nevyhnutné. Je potrebné vzdelávať sociálnych kurátorov. A je potrebné zabezpečiť, aby vedeli o všetkých judikatúrach súdneho dvora. Pripravíme stretnutie s krajskými sudcami, ale okrem toho sa chceme stretnúť s radou sudcov, rodinných sudcov a súdov pre maloletých. S nimi chceme pripraviť aj odporúčania na zmeny v legislatíve, či už zákona o sociálnej ochrane a kuratele, zákona o rodine, alebo Trestného zákona.

To sú dlhodobé ciele. Ako budete postupovať v tomto prípade?

V tejto chvíli musia konať aj sociálni pracovníci, zistiť, kde dieťa je. A mal by konať súd, mal by vedieť, kde dieťa je a kam sa matka s dieťaťom pobrali. Ak krajský súd rozhodol, že sa dieťa okamžite zveruje matke, tak musí mať preukázané podmienky, do akých dieťa ide.

Čo konkrétne urobíte vy?

Budeme hľadať, kde je dieťa. Ak zistíme, že je v cudzine, budeme žiadať riešenie podľa krajiny. Požiadali sme o prístupový proces aj do Európskej siete detských ombudsmanov, obrátime sa aj na nich. Mám informáciu, že môže byť buď v Česku, kde nemajú detského ombudsmana ani komisára pre deti, ale majú verejného ochrancu práv. Ak bude vo Švajčiarsku, vieme konať aj tam. (Advokátka Marcovej mamy tvrdí, že chlapec je vo Švajčiarsku, pozn. red.)

Ďalšie útoky na našu redakciu: Kaliňák po večeroch číha na Leška, Smer žaluje Martina M. Šimečku. Denník N v sledovaní každého kroku vlády nepoľaví, ale ak má pre vás práca našich novinárov a novináriek väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete prispieť na ich prácu a obranu v sporoch darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Odoberanie detí

Slovensko

Teraz najčítanejšie