Denník N

Ekonómovia žiadajú Kisku, aby vetoval otvorenie II. piliera

Ilustračné foto - Footlia
Ilustračné foto – Footlia

Vláda by podľa ekonómov mala problém dôchodkov riešiť inak než otváraním druhého piliera.

Premiér Robert Fico reagoval na debatu o prvých ponukách dôchodkov z druhého piliera tým, že rozhodol o jeho opätovnom otvorení. Predstavitelia štyroch ekonomických think-tankov teraz vyzvali prezidenta Kisku, aby vetoval zákon, ktorý to umožní.

Argumentujú, že hlavným dôvodom nízkych dôchodkov ľudí, ktorí budú poberať kombinovanú penziu, je neprimerané krátenie ich penzie zo Sociálnej poisťovne, čo už rieši Ústavný súd.

Upozorňujú aj na to, že väčšina sporiteľov nemá inú možnosť, ako sa dostať k svojim dôchodkovým úsporám, než si za ne kúpiť doživotný dôchodok od komerčnej životnej poisťovne.

List prezidentovi

Andrej Kiska, designovaný prezident SR

Vaša Excelencia,

dovoľte nám obrátiť sa na Vás so žiadosťou o vetovanie návrhu novely zákona upravujúcej otvorenie II. piliera, ktorý Národná rada SR schválila dňa 4.2.2015.
Poslanci prijali novelu, ktorá umožní sporiteľom prehodnotiť ich rozhodnutie, nenapravila však nedostatky, ktoré významným spôsobom môžu ich rozhodnutie ovplyvniť.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasní sporitelia nečelia žiadnej katastrofickej udalosti, ktorá by vyžadovala okamžité otvorenie II. piliera, myslíme si, že prepracovanie návrhu novely zákona a najmä zapracovanie systémových zmien, ako je náprava neprimeraného krátenia dôchodku sporiteľov z I. piliera a nedostatočné riešenie aktuálnej situácie sporiteľov na dôchodku, by pomohlo zvýšiť budúcu stabilitu dôchodkového zabezpečenia.

1) Je verejne známou skutočnosťou, že na výplatu dôchodkov z I. piliera nestačia zdroje zo Základného fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne. Jeho príjmy dokážu aj s dotáciou zo štátneho rozpočtu pokryť len 73 percent výdavkov fondu. Výdavky sú preto už od spustenia reformy financované aj Rezervným fondom solidarity a prebytkami ostatných fondov v Sociálnej poisťovni. Každý sporiteľ dostáva dôchodok aj z prvého piliera, ale jeho časť za dobu sporenia je znížená tak, ako keby sporitelia platili len do Základného fondu starobného poistenia.

V skutočnosti platia omnoho viac, na čo neupozorňujú len analytici ekonomických think-tankov, ale aj Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vo svojej analýze v roku 2012 na str. 41: ,,V kontraste s nárokom na dôchodok vo výške 50 % ide o zjavný nesúlad a znevýhodnenie dôchodkových sporiteľov, ktorí sa týmto spôsobom podieľajú na financovaní deficitného, priebežne financovaného dôchodkového systému. “

Výsledkom je, že sporiteľom je priznaný nižší dôchodok z I. piliera. Sporitelia tak počas poberania dôchodku selektívne zlepšujú deficitný rozpočet Sociálnej poisťovne, a to bez ohľadu na ich príjem. Skupina poslancov sa preto na jeseň 2014 obrátila na Ústavný súd SR, aby preskúmal takýto diskriminačný, selektívny postup. Je ťažké predpovedať, kedy a ako Ústavný súd SR rozhodne.

Rozhodnutie bude významné najmä pre sporiteľov, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch čeliť dileme, či ostať alebo nie v II. pilieri. Pre mnohých sporiteľov je, okrem iných vlastností II. piliera, dôležitá aj predpokladaná hodnota výsledného dôchodku z oboch pilierov. Pre sporiteľa s celoživotnou priemernou mzdou, ktorý dnes odchádza na dôchodok, znamená neprimerané krátenie výpadok dôchodkového príjmu 13 € mesačne.

Dnes vládu motivovali na otvorenie II. piliera okrem iného aj ponuky životných poisťovní vo výške 30 € mesačne, o ktorých vládny IFP tvrdí, že by mali byť vyššie o 2 až 4 eurá. Neprimerané krátenie hrá teda násobne väčšiu rolu ako atraktívnosť ponúk poisťovní. Je preto zrejmé, že nastavenie krátenia dôchodkov sporiteľov má zásadný vplyv pri finančnom hodnotení zotrvania v II. pilieri.

Sporitelia v II. pilieri tak môžu vykonať rozhodnutie, ktoré by neurobili, ak by podmienky výpočtu ich dôchodkov boli nastavené primerane. Dnešný stav tak vyhovuje tej strane, ktorá má za cieľ znížiť počet sporiteľov. Vyhovuje to ministrovi financií, ktorý už dnes, ale hlavne v budúcnosti nebude musieť dotovať Sociálnu poisťovňu v takom rozsahu, aký by zodpovedal skutočne zaplateným odvodom sporiteľov.

Problém nízkych starobných dôchodkov sporiteľov bol už predložený Ústavnému súdu SR. Bolo by preto minimálne prezieravé počkať s otváraním II. piliera na jeho verdikt, lebo môže mať významný vplyv na rozhodnutie stoviek tisíc sporiteľov.

2) Druhým dôvodom na vrátenie návrhu novely zákona je absencia riešenia situácie sporiteľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, nie sú spokojní s ponukami životných poisťovní a nechcú vracať úspory späť do I. piliera. Nie vlastnou vinou sa ocitli v situácii len vznikajúceho trhu s doživotnými dôchodkami, ktorý z viacerých, aj oprávnených dôvodov nemusí pre každého generovať atraktívne ponuky. Odborná verejnosť tak sporiteľom odporúča čakať, prípadne využívať metódu výberu výnosov z úspor. Takáto rada je však nevhodná pre tých, ktorí príjem potrebujú a nevyužijú možnosť vrátenia úspor do priebežného piliera.

Existuje pritom riešenie, ktoré by umožnilo prístup k úsporám. Takým návrhom by bol regulovaný programový výber, ktorý by umožňoval sporiteľom vyberať v mesačných malých sumách svoje úspory, ktorých zostatok sa bude naďalej zhodnocovať v správcovskej spoločnosti. Suma by bola nastavená zákonom, transparentne, na základe úmrtnostných tabuliek Štatistického úradu SR. Pri priemernej očakávanej dobe dožitia by tak sporiteľ vyčerpal svoje celé úspory, čo nie je možné pri súčasných ponukách životných poisťovní. Toto riešenie by malo mať dočasný charakter, kým odborná verejnosť nepripraví trvalé a politickou obcou akceptovateľné riešenia prístupu k úsporám.

Chceli by sme Vás preto požiadať o  vrátenie schválenej novely zákona 43/2003 Z.z. a odporučiť poslancom odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v novom, komplexnejšom návrhu novely zákona. Poslanci tým získajú možnosť upraviť ustanovenia tak zákona o sociálnom poistení, ako aj zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Neskôr, v čase otvorenia II. piliera sa sporitelia budú môcť rozhodovať na základe skutočnosť reflektujúcich údajov. Dôchodcovia sporitelia zase dostanú nástroj, ako zabezpečiť svoj životný príjem bez nutnosti akceptovať ponuky životných poisťovní. Radi by sme pritom upozornili, že každý bod samostatne považujeme za dôvod na prepracovanie prijatej legislatívy.

K žiadosti sa svojím podpisom pripájajú
Radovan Ďurana, INESS
Peter Goliaš, INEKO
Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka
Peter Gonda, Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút

Komu sa oplatí vstúpiť do druhého piliera a komu z neho odísť?

Odpovie vám jedna tabuľka

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie