Denník N

Stvoríme umelého človeka? Zas raz bojujú vedci s etikmi

Foto – Fotolia
Foto – Fotolia

Zmapovanie ľudského genómu trvalo desať rokov a stálo 2,7 miliardy dolárov. Dnes sa dá genóm zmapovať za tisíc dolárov a za čas kratší ako jeden týždeň. Teraz je rad na jeho vytvorení.

Autor je lekár

Začiatkom mája sa na Harvardskej univerzite za zatvorenými dverami stretlo viac ako 130 vybraných vedcov, investorov a odborníkov na poli medicínskej etiky. Témou stretnutia bol odvážny projekt syntetizovať do desať rokov kompletný ľudský genóm, to znamená kompletnú genetickú informáciu určujúcu vznik nového jedinca. Správa o stretnutí vzbudila veľký rozruch a nadšenie, ale aj vlnu kritiky. Hlavná otázka neznie, či je tento projekt technicky uskutočniteľný, ale či je takýto výskum eticky prípustný.

Rozpor medzi vedou, ako snahou poznať, a etikou ako súborom pravidiel správania v spoločnosti, je starý ako ľudstvo samo. O vôbec prvom takomto strete sme čítali v Biblii. Adam a Eva boli vyhnaní z raja, lebo si odtrhli jablko zo stromu poznania. Chceli vedieť viac. V polovici minulého storočia sa odohral jeden z najznámejších konfliktov vedy a spoločenského poznania. Galileo musel dočasne odvolať svoje tvrdenie, že sa Zem točí okolo Slnka a svoje: „A predsa sa točí“, si dovolil vyhlásiť, až keď vyšiel von zo súdnej siene.

Sto miliónov na diskusie

Len naivní pozorovatelia si mysleli, že to bola posledná zrážka. Pred takmer tridsiatimi rokmi bol schvaľovaný projekt mapovania ľudského genómu Human Genome Project, skrátene HGP, jeden z najväčších medzinárodných vedeckých projektov, na ktorom sa podieľalo 20 špičkových pracovísk z celého sveta.

Múdre hlavy už vtedy očakávali problémy, preto do rozpočtu preventívne zakalkulovali tri percentá nákladov na riešenie etických problémov. Pri plánovanej celkovej sume tri milardy dolárov to znamenalo sto miliónov! Takáto veľká suma peňazí bola na dlhé diskusie potrebná aj spotrebovaná.

Projekt trval desať rokov, bol dokončený vo februári 2003 a stál 2,7 miliardy dolárov. HGP ovplyvnil vývoj molekulárnej genetiky na ďalšie desaťročia. Jeho výsledky sú dostupné zdarma a slúži ako model úspešnej spolupráce vedcov z celého sveta. Zatiaľ bolo s jeho pomocou identifikovaných viac ako 1500 genetických ochorení.

Veda aj technika odvtedy výrazne pokročili. Dnes sa dá genóm zmapovať za tisíc dolárov a za kratší čas ako jeden týždeň. Farmaceutický priemysel bežne využíva genómovú manipuláciu baktérií pri výrobe liekov, ako sú inzulín a niektoré vitamíny. A nikto sa nad tým už ani nepozastavuje.

Nový plán

Vedcom sa už navyše podarilo zostrojiť syntetickú plne funkčnú baktériu. Dokázali, že minimálny počet génov potrebných na život je 475. Pri vytváraní umelého genómu sa doteraz najďalej dostali, keď sa im podarilo zostrojiť genóm kvasiniek, ktorý obasahuje 12-tisíc génov. A to už je len krok k syntéze 30-tisícového ľudkého genómu. Technicky by to riešiteľné bolo.

Preto je len logické, že sa plán začína rodiť. No vzhľadom na jeho možné dôsledky je tiež logické, že armáda oponentov je veľmi vokálna.

Znamená to, že bude možné nasyntetizovať jedincov s ľubobovoľnými znakmi. Koľko umelých Einsteinov by sa takto dalo vyrobiť? Aby bolo jasné, projekt si nekladie za cieľ klonovať umelého človeka. Nikto zatiaľ neplánuje vyrobiť a vyrábať genóm s cieľom vyrábať nových umelých jedincov. Ide len o vytvorenie chemickej štruktúry a jej skúmanie na úrovni bunky. Taký je plán. Pekný plán. Lenže ide aj o skúmanie samotnej podstaty života. Kreovanie nového života je na hranici tabu aj pre liberálne zmýšľajúcich vedcov.

Argument, že ide len o čistú vedu bez spoločenského vplyvu, neobstojí. Preto diskusia, ktorú toto stretnutie vyvolalo, je viac ako oprávnená. O to viac, že stretnutie bolo za zatvorenými dverami s vylúčením médií. Všetko, čo je zahalené rúškom tajomstva, je podozrivé.

Projekt však oživil veľmi dôležité nedoriešené otázky. Kto má určovať hranice pokroku vedy? Kto má právo tvoriť pravidlá vedeckého výskumu? V jadrovom výskume už dozorný orgán jestvuje. Má svoje pravidlá aj kompetencie. Na poli molekulárnej genetiky zatiaľ chýba. Život ukazuje na jeho akútnu potrebu.

Výskum sa už nedá zastaviť

Keďže techológia syntézy umelého genómu je dnes známa, ďaľší výskum sa už zastaviť nedá. Ani jeho výsledky sa nedajú utajiť. V dnešnej globalizovanej spoločnosti poprepájanej na mnohých úrovniach, drôtovo aj bezdrôtovo, sa vedecké výsledky šíria okamžite. Ani Číňanom sa nepodarilo uchrániť si patent na pušný prach. Rovnako sa vymkol spod kontroly recept na výrobu atómovej bomby. Severná Kórea je jasným dôkazom.

Preto projekt musí mať jasné pravidlá ešte predtým, ako sa spustí. Ak sa vôbec spustí. A spustiť by sa mal. Autori očakávajú, že by mal trvať desať rokov a mal by stáť asi 90 miliónov dolárov. Jeho vedecká hodnota môže byť nedozierna. Prínos pre spoločnosť by mal prevážiť možné riziká. Rovnako ako projekt mapovania genómu, ktorého hodnota ani dnes, 13 rokov od dokončenia ešte stále nie je plne docenená.

Slovník pojmov

Genóm. Súbor všetkej genetickej informácie určujúcej rast, vývoj, funkciu a reproduciu organizmu.

DNK. Deoxyribonukleová kyselina chemický substrát, nositeľ genetickej informácie. Pozostáva z molekuly cukru, fosfátu a štyroch dusíkatých báz.

Dusíkaté bázy. Adenín, Tymín, Cytozín a Guanín. A, T, C a G sú písmená abcedy, ktorými je napísaný genetický kód všetkých živých organizmov.

Gén. Základný funkčný úsek genetickej informácie kódujúci jednu bielkovinu. Môže obsahovať až stotisíc báz.

Štruktúra DNK. Molekula DNK vyzerá ako rebrík. Pevné dlhé ramená rebríka sú tvorené reťazcom striedajúcich sa molekúl fosfátu a cukru. Priečky rebríka sú tvorené bázami, ktoré držia rebrík pokope. Kódovacím kľúčom je poradie báz v rebríku.
Celý rebrík je stočený okolo pozdĺžnej osi do dvojšpirály. DNK jednej bunky obsahuje až tri miliardy báz a jej celá molekula je dlhá až tri metre. Toto trojmetrové vlákno je stočené do klbka s priemerom šesť tisícin milimetra.
Dĺžka DNK všetkých buniek dospelého človeka rozbalená a pospájaná by sa rovnala 70-násobku vzdialenosti od Zeme na Slnko a späť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre, Veda

Teraz najčítanejšie