Denník N

Anketa: Čo pre vás znamená spolupráca s Nadáciou Konrada Adenauera?

Odpovedajú Marek Hrubčo, Girgorij Mesežnikov, Tibor Ujlacký, Martin Luterán, Katarína Hulmanová, František Neupauer a Kamil Sládek

hrubcoMarek Hrubčo

Predseda občianskeho združenia Fórum pre kultúru, www.forumprekulturu.org

Konrad Adenauer obnovil vojnou zničené Nemecko, my sa 26 rokov po páde komunizmu usilujeme obnoviť demokratické myslenie a „defibrilovať” občiansku spoločnosť. Už niekoľko rokov organizujeme na východe Slovenska novembrový festival Hanusove dni o slobode, dejinách, kultúre a spoločnosti. Vďaka podpore Nadácie Konrada Adenauera môžeme aktívne vyhľadávať, podporovať a rozvíjať základ, bez ktorého nemôže fungovať demokracia ako priestor usporiadanej slobody. Tým základom je cnostný občan.

Grigogij MesežnikovGrigorij Mesežnikov

prezident Inštitútu pre verejné otázky, www.ivo.sk

IVO patrí k dlhodobým partnerom Nadácie Konrada Adenauera. Tematický záber výskumných, analytických a publikačných projektov IVO, podporených nadáciou,  je dosť široký – od celkového rámca vývoja spoločnosti a eurointegračnej problematiky cez faktory volebného správania občanov až ku transparentnosti volebného procesu na lokálnej úrovni a slobode médií. Projekty realizované v spolupráci s KAS považujeme za veľmi úspešné. Napríklad, publikácia Odkiaľ a kam: dvadsať rokov samostatnosti, ktorá hodnotí vývoj Slovenskej a Českej republiky po rozpade Československa, získala v roku 2014 Cenu Dominika Tatárku.

ujlackyTibor Ujlacký

Hovorca Ústavu pamäti národa (riaditeľ sekretariátu predsedu správnej rady), www.upn.gov.sk

Nadácia Konrada Adenauera spolupracuje s Ústavom pamäti národa už od jeho založenia. Spolupráca bola ideová i organizačná, keď­že vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou patrí k náplni vzdelávacej činnosti nadácie.  KAS finančne a organizačne podporovala predovšetkým vzdelávacie programy na školách, ako aj medzinárodné konferencie a semináre. Finančne taktiež podporila viaceré ročníky Festivalu slobody, v rámci neho premietanie filmov z produkcie ÚPN, ako aj podujatia pri okrúhlych výročiach Sviečkovej manifestácie v minulých rokoch. Výnimočný ohlas aj v berlínskej centrále KAS mal projekt Nenápadní hrdinovia, ktorý hneď od začiatku celoročne organizačne i finančne podporovala. Nadácii patrí nepochybne veľká vďaka za spoluprácu na spoločných projektoch a veríme, že  budeme môcť naďalej spoločne rozvíjať našu činnosť zameranú na vyrovnávanie sa s minulosťou a rozvoj demokracie na Slovensku.

LuteranMartin Luterán

Kolégium Antona Neuwirtha, www.kolegium.org

Nadácia Konrada Adenauera je kľúčovou nadáciou na podporu vzdelávacích a politických iniciatív pravicového zamerania. Vďaka viac ako 7-ročnej spolupráci s KAS mohlo Kolégium Antona Neuwirtha zorganizovať letné školy pre asi 200 stredoškolákov, na ktorých sa učili kriticky rozmýšľať a zaujímať sa o svet okolo. Ďalej sme mohli založiť úspešnú filozofickú esejistickú súťaž „SOPHIA“, do ktorej sa zapojilo už vyše tristo mladých ľudí. A najnovšie sme rozbehli špeciálnu letnú školu pre Slovákov študujúcich v zahraničí, počas ktorej sa zamýšľame nad spoločenskými otázkami, ktorými žije Slovensko a motivujeme ich pre návrat domov. Za týmito suchými číslami sa skrývajú stovky životných príbehov mladých ľudí, ktorým sme vďaka nadácii mohli pomôcť žiť angažovanejší život, a tak prispeli k formovaniu lepšej budúcnosti tejto krajiny.

hulmanovaKatarína Hulmanová

Predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií, www.fki.sk

Fórum kresťanských inštitúcií je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vzdelávaní i v cirkvách. Ako neformálna platforma fungujeme od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združujeme  49 inštitúcií a spolupracujeme s vyše 50 inštitúciami. FKI je oceňované ako významný partner aj v medzinárodnom priestore. Počas týchto rokov sa FKI vyprofilovalo ako platforma komunikácie, spolupráce a služby pre subjekty z rôznych sektorov spoločnosti. Vo verejnom priestore sme hlavným koordinátorom  podujatí v rámci Spomienky na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988, 15. mája Medzinárodného dňa rodiny a významnou aktivitou je zviditeľnenie sociálnych a pomáhajúcich aktivít v rámci celého Slovenska pri príležitosti 17. októbra – Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Táto agenda nás prirodzene spája s Nadáciou Konrada Adenauera. Nadácia nie je len formálnym partnerom alebo donorom, ale je prínosom v uvažovaní, ako sa uchopiť našich tém tak, aby v spoločnosti zarezonovali, spájali a boli prínosom pre budovanie demokracie a občianskej spoločnosti na Slovensku.

neupaurFrantišek Neupauer

Predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, www.november89.eu

Pod pokrievkou technických zdatností a posilňovania prírodných vied ustupuje vyučovanie dejín. Vidíme to, no nevieme zápasiť s veternými mlynmi štátnej regulácie. Vďaka podpore Nadácie Konrada Adenauera sme priniesli do škôl výstavu o vzniku a páde Berlínskeho múru, Sviečkovej manifestácii, ktoré videli desaťtisíce študentov. Šesť rokov vedecko–didaktického vzdelávania učiteľov o období neslobody prináša úspechy (aj keď im za to nemôžeme udeliť „kredity“, ich slovami: „dáva nám to oveľa viac“). Najviac si ceníme osem ročníkov projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, vďaka ktorému študenti odkryli príbehy ľudí, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu. Niet nad osobné stretnutie, ktoré, slovami študentov: „zmenilo aj pozitívno-neutrálny pohľad našich rodičov na komunizmus“ a bývalým politickým väzňom vyjadrilo úctu, vďačnosť. Múzeum zločinov a obetí komunizmu, publikačná činnosť a iné – to je ďalšia škála našej činnosti, ktorej sa venujeme. Nadácia Konrada Adenauera cez podporu našich a iných aktivít do tej slovenskej politicko-spoločenskej polievky dáva štipku soli, ktorá dáva jedlu chuť, nádej, povzbudenie. Pomáha nám tu žiť, deliť sa o chlieb, neutekať, pretvárať, vychovávať k slobode.

sladekKamil Sládek

Predseda Centra pre európsku politiku, www.cpep.sk

S nadáciou KAS spolupracujeme od svojho vzniku v roku 1997. Venujeme sa hodnotovým témam, ale snažíme sa ich reflektovať z iného pohľadu, než je len mediálne zaujímavé. Už tretí rok robíme projekt „Politika do školy?“,  v ktorom vzdelávame žiakov a učiteľov stredných škôl v oblasti občianskeho vzdelávania, a KAS je zatiaľ jediná organizácia, ktorá podporuje tento projekt. CEP pôsobí na stredných školách od roku 2001, ako prví sme začali vzdelávať učiteľov stredných škôl v oblasti európskej integrácie. Počas našich seminárov pre žiakov na všetkých typoch stredných škôl sme zistili, že majú nedostatočné vedomosti o európskej integrácii a zriedkavo vedia, ako funguje Slovensko ako štát a aké kompetencie majú jednotlivé stupne riadenia štátu. Učitelia sú často prítomní na našich aktivitách, kde sa žiaci učia formovať a vyjadrovať svoj názor. Pripravujeme ich prostredníctvom neformálneho vzdelávania – žiaci pracujú samostatne, diskutujú medzi sebou, učia sa prostredníctvom hier.

Text vyšiel v prílohe, na ktorej spolupracovali Denník N a Nadácia Konrada Adenauera.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie