Denník N

Nová éra v liečbe rakoviny? Prečo sa v onkológii brieždi na lepšie časy

Onkológia sa stáva osobnou. Liečba je presnejšie mierená: nielen podľa toho, z ktorého orgánu nádor vychádza, ale podľa jeho genetických vlastností.

Nedávno sa skončila výročná schôdza Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO, American Association of Clinical Oncology). Ide o najväčšiu onkologickú konferenciu, zúčastnilo sa jej viac ako 35-tisíc ľudí z celého sveta.

Aj napriek tomu, že sa žiadne senzácie nekonali, stretnutie možno označiť za prelomové. Podarilo sa prelomiť začarovaný kruh, do ktorého sa dostala väčšina doteraz objavených onkologických liekov. Na začiatku boli obyčajne dobré správy, no po niekoľkých rokoch, keď sa predbežné výsledky nepotvrdili, prichádzalo sklamanie.

Zdá sa, že pri novom spôsobe liečby, takzvanej imunoterapii, bude situácia naozaj iná. Viac ako 10 rokov od prvých sľubných štúdií nadšenie neopadá a liečebné výsledky sú ešte lepšie, ako sa očakávalo.

Imunoterapia – mobilizácia vlastnej obrany

Novú metódu sa podarilo ešte vylepšiť, jej účinnosť sa potvrdila na širokej škále nádorov. Dokonca aj v prípade jedného z najzhubnejších ochorení – metastatického zhubného melanómu. Táto diagnóza len prednedávnom znamenala rozsudok smrti, ale dnes začíname hovoriť o možnom vyliečení.

Prvé pokusy s imunoterapiou majú takmer sto rokov (na Slovensku sme začínali v sedemdesiatych rokoch), skutočný pokrok však prišiel až nedávno. Vedci zistili, ako zhubný nádor unikal kontrole imunitného systému. Prišli na to, že zneužíva mechanizmus, ktorým sa organizmus chráni pred napádaním vlastnými bielymi krvinkami.

Obrannú reakciu zastaví podvodom – oklame ju tým, že akoby ukáže poznávaciu značku „som tvoj vlastný a nesmieš sa ma dotknúť“. Potom môže nerušene rásť. Preto pokusy so stimuláciou imunitného systému až donedávna zlyhávali. Situácia sa zásadne zmenila, keď sa podarilo signál „som tvoj“ zablokovať.

Oslobodený imunitný systém si začal konať svoju prácu a dočkali sme sa liečebných výsledkov, aké sme nikdy predtým nevideli.

Podávajú lymfocyty

Najnovšia zbraň imunoterapie spočíva v podávaní geneticky modifikovaných lymfocytov (druh bielych krviniek). Zatiaľ sme iba v ranej fáze, ale je veľmi sľubná. Do podskupiny bielych krviniek (lymfocytov) sa dá gén, ktorý im umožní rozpoznať a zlikvidovať zhubnú bunku. 

„Armáda“ sa vyzbrojí a vycvičí v inkubátore v laboratóriu a pošle sa do boja. Potom sa podá pacientovi. Prvé pozitívne výsledky sú zatiaľ iba pri leukémiách a lymfómoch. Ale sú také výrazné, že nové firmy, ktoré takéto modifikované lymfocyty pripravujú, rastú ako huby po daždi.

Výskum genómu

Vďaka pokroku v molekulárnej genetike sa začína črtať jasnejší obraz o metabolických pochodoch v zhubnej bunke. Začíname rozumieť tomu, ako jednotlivé gény reagujú na liečbu.

Nová klasifikácia nádorov podľa ich genetických vlastností – genómová klasifikácia – sa stala rovnako dôležitou ako klasifikácia podľa orgánov, kde nádor vznikol. V rámci jednotlivých druhov zhubných ochorení vzniká presnejšie zadelenie do podskupín. Lebo to, čo vyzerá rovnako zvonku, sa môže pod povrchom líšiť.

Už nestačí vedieť, že ide o auto alebo o Toyotu – už sa dívame pod kapotu a identifikujeme mikroprocesory, ktoré auto riadia. Zložitosť bunkových riadiacich systémov však mnohonásobne prevyšuje zložitosť aj tých najzložitejších počítačov. Úspechom je, že už vieme, na čo sa zamerať. A čiastočne to vieme aj využiť.

Personalizovaná liečba

Onkológia sa stáva osobnou. Liečba je presnejšie mierená: nielen podľa toho, z ktorého orgánu nádor vychádza, ale podľa jeho genetických vlastností. V praxi to znamená, že liečba nádoru hrubého čreva sa môže viac podobať liečbe nádoru prsníka ako nádoru hrubého čreva u iného pacienta.

Pomaly zisťujeme, prečo rovnaká liečba pri rovnakých druhoch rakoviny dosahuje u rôznych pacientov rozdielne výsledky. Pri ťažko liečiteľných nádoroch sa genómovo riadenou liečbou zvýšila efektívnosť z piatich percent na vyše 30. Ešte sme nevyhrali, ale už kráčame tým správnym smerom.

Genetický profil nádoru z krvi

Druhou zaujímavosťou v oblasti genómového výskumu sú tekuté biopsie. Sú založené na odhalení voľnej nádorovej DNA v krvi pacientov. Účinnosť dokázali na skupine 15-tisíc pacientov. Toľko pacientov už zhodnotila firma Guardant z Kalifornie.

V spoločnosti vedia odhaliť voľnú DNA v krvi asi u 85 percent pacientov. Test je spoľahlivý na viac ako 95 percent. To znamená, že v budúcnosti by bolo možné diagnostikovať z krvi genetický profil nádoru a podľa neho stanoviť správnu terapiu a sledovať aj odpoveď na liečbu.

Firma plánuje v septembri spustiť novú, citlivejšiu verziu testu. Vízia budúcnosti – včasná diagnostika rakoviny z krvi – sa začína približovať realite. Na tekutej biopsii už pracujú desiatky firiem a aj na Slovensku sa už ukazujú prvé začiatky.

Záverom

Čo povedať na záver? Liečba aj diagnostika sa stáva osobnou, presnejšie cielenou a podstatne úspešnejšou. Široká aplikácia informačnej techniky v každodennej praxi posunula dostupnosť najnovších výsledkov molekulárnej biológie až k lôžku pacienta.

Pokrok v informatike umožňuje zber obrovského množstva údajov z klinických štúdií a ich rýchle uplatnenie v praxi. Úzke prepojenie informatiky, molekulárnej biológie a imunológie je tým dlhoočakávaným vychádzajúcim svetlom v liečbe pokročilých nádorových ochorení.

Nie, boj s rakovinou sme ešte nevyhrali. Ale už poznáme slabiny nepriateľa a pracujeme na vývine cielených striel, ktoré by ho mali zasiahnuť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Veda

Teraz najčítanejšie