Predsedníctvo chcú učitelia využiť na protesty. Pôjdu do ulíc volať po vyšších platoch

Učitelia pripomínajú vláde, že Európska komisia aj OECD odporúčajú razantné zvýšenie ich platov.

Učitelia protestovali aj pred voľbai. Foto N – Tomáš Benedikovič

Od septembra budú dostávať učitelia o šesť percent viac ako tento školský rok. Toto zvýšenie je však podľa nich symbolické a v deň začiatku nášho predsedníctva budú protestovať za razantné zvýšenie svojich platov.

Iniciatíva slovenských učiteľov a približne desiatka ďalších organizácií preto chystajú protesty.

Čo presne by znamenalo šesťpercentné zvýšenie? Od nového školského roka učitelia dostanú tarifný plat (teda nie sú v tom príplatky napríklad za triednictvo, či osobné príplatky) v hrubom od 650 do 950 eur podľa toho, koľko rokov odpracovali a akú majú prax. Pre porovnanie, minimálna mzda je tento rok 405, priemerná mzda bola vlani zhruba 882 eur.

Vláde učitelia pripomínajú, že aj OECD a Európska komisia dlhodobo odporúčajú zvýšenie ich platov.

OECD a Európska komisia o platoch slovenských učiteľov

OECD 2012: „Nízke platy učiteľov by mohli čiastočne vysvetľovať nízku kvalitu vzdelávania.“ Navrhovali, aby vláda zvýšila platy učiteľom o polovicu.

Európska komisia 2013: „Prijať opatrenia s cieľom prilákať mladých ľudí k učiteľskej profesii a zlepšiť výsledky vzdelávania“, pretože „podiel financovania určený na výučbové činnosti (na učiteľov, materiály a vybavenie) je nízky“.

„Financovanie vzdelávania na jedného obyvateľa je viac orientované na kvantitu než na kvalitu a podiel financovania určený na výučbové činnosti (na učiteľov, materiály a vybavenie) je nízky.“

Európska komisia 2014: „Verejné výdavky na vzdelávanie zostávajú nízke aj napriek nedávnemu zvýšeniu platov učiteľov; posilňuje sa počiatočná odborná príprava učiteľov a praktické skúsenosti, v tomto úsilí však treba pokračovať.“

Európska komisia 2015: „Verejné výdavky na vzdelávanie ostávajú vo všeobecnosti pod priemerom EÚ a majú klesajúci trend. Napriek nedávnemu nárastu platov učiteľov a záväzku zvýšiť ich na 120 % priemernej mzdy prostriedky na vzdelávacie činnosti zostávajú v medzinárodnom porovnaní nízke. Nedostatok kvalifikovaných učiteľov má negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.“

„Zvýšenie miezd je naďalej nedostatočné na to, aby prilákalo a udržalo si talentovaných mladých ľudí, pričom najmä nástupné platy sú nízke.“

Európska komisia 2016: „Vzdelávanie na Slovensku je nedostatočne nastavené na zvyšovanie hospodárskeho potenciálu krajiny a výsledky slovenských žiakov v oblasti vzdelávania sú v medzinárodných porovnaniach podpriemerné a vykazujú zhoršujúci sa trend.“

OECD 2016: „Premieta sa to do nedostatočných platov učiteľov a riaditeľov škôl, nedostatočných výdavkov na učebné materiály vrátane učebníc, a do neuspokojenia dopytu po predprimárnom vzdelávaní a výchove.“

Protesty učiteľov

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |