Denník N

Svedkovia: Mečiar vedome donášal na Dubčeka (+ výňatky z výpovedí)

Alexander Dubček a Vladimír Mečiar boli v roku 1990 najpopulárnejší politici na Slovensku. Foto - TASR
Alexander Dubček a Vladimír Mečiar boli v roku 1990 najpopulárnejší politici na Slovensku. Foto – TASR

Počas vyšetrovania zmiznutých spisov z Tisovej vily svedkovia vypovedali aj o spolupráci Vladimíra Mečiara so Štátnou bezpečnosťou.

Vladimír Mečiar bol vedomým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti, donášal na Alexandra Dubčeka. V 90. rokoch to vypovedali viacerí svedkovia pred vyšetrovateľom, ktorý riešil krádež tajných spisov z Tisovej vily, niekdajšieho sídla trenčianskej ŠtB.

Práve Mečiar bol podozrivý, že do vily krátko po Nežnej revolúcii, keď sa stal ministrom vnútra, poslal podriadeného vziať písomnosti, ktoré komunistická tajná služba o ňom viedla. Nič mu však nedokázali.

Teraz, po 25 rokoch od krádeže v Tisovej vile, Denník N získal vyšetrovací spis z archívu Ústavu pamäti národa. Jeho súčasťou sú výpovede svedkov, ktorí opisujú kontakty Mečiara so Štátnou bezpečnosťou a KGB. Dlhoročný predseda HZDS v minulosti tvrdil, že s nimi nemal nič spoločné.

„Čo sa dialo v okrese Trenčín s osobou Dubčeka, vedeli sme všetko. Na poradách som spravidla nemal dôvod pýtať sa mjr. Chlebana na zdroj informácií, a preto som sa ho ani v prípade Dubčeka nepýtal, od koho to má, ale bolo mi jasné, že zdrojom je JUDr. Vladimír Mečiar. Chleban ma vo vzťahu k Dubčekovi informoval, že sa pripravujú návštevy Dubčeka u Krajčiho, informoval o priebehu týchto návštev, o obsahu rozhovorov a kto sa ich zúčastnil,“ vypovedal 10. januára 1992 Ján Patrnčiak, niekdajší policajný okresný náčelník (OS ZNB) v Trenčíne. Vladimír Chleban bol šéfom trenčianskej ŠtB.

Poznal Dubčekovho švagra

O spolupráci Mečiara s ŠtB sa špekuluje od 90. rokov. Dlhoročný predseda HZDS už v čase vyšetrovania zmiznutých spisov z Tisovej vily tvrdil, že nikdy nebol jej spolupracovníkom a na Dubčeka nedonášal.

Práve vďaka odporúčaniu Dubčeka pritom v januári 1990 obsadil funkciu ministra vnútra. Z neznámeho právnika Skloobalu v Nemšovej sa tak stal vládny funkcionár.

Video: Tisova vila – tu Mečiar ako politik prvýkrát porušil zákon
autorka: Martina Koník

Mečiar mal blízko k Dubčekovi cez svojho kamaráta Vladimíra Krajčiho, Dubčekovho švagra.

Eštebácku minulosť Mečiara spomínal vyšetrovateľovi aj Leonard Čimo, ktorého mal vtedajší čerstvý minister vnútra v januári 1990 poslať do Tisovej vily v Trenčíne ako zamestnanca inšpekcie ministerstva vnútra pre utajované spisy spolupracovníkov komunistickej tajnej služby. Sám Mečiar mu mal o sebe rozprávať ešte koncom 80. rokov, keď spolupracovali v Skloobale.

„Hovoril mi, že sa ho eštebáci pýtajú na všetky skutočnosti, ktoré vie okolo osoby Alexandra Dubčeka a jeho rodiny. Potom dodal, že musí mať u ŠtB zrejme veľkú dôveru, keď sa ho pýtajú na takú významnú osobu,“ vravel Čimo na výsluchu.

Vytrhnuté strany

Z archívu ŠtB po revolúcii niekto vytrhol strany, na ktorých bol evidovaný aj Vladimír Mečiar. Federálnej bezpečnostnej informačnej službe sa ich podarilo zrekonštruovať.

Vladimír Mečiar a jeho záznam, že bol kandidát na spoluprácu s ŠtB. Foto - N
Vladimír Mečiar a jeho záznam, že bol kandidát na spoluprácu s ŠtB. Foto – N

Z iných archívnych písomností – evidenčných kariet sa podarilo vypátrať, že ŠtB sa zaujímala o Mečiara v sedemdesiatych rokoch pre rozširovanie letákov o roku 1968. Keď sa zastavilo jeho trestné stíhanie pre hanobenie republiky, vyradili ho z evidencie nepriateľských osôb.

Podľa druhej karty mal byť kandidátom tajnej spolupráce pod krycím menom Doktor pre problematiku pravicových oportunistov. Jeho riadiacim orgánom bol Ivan Horňák. Zväzok bol založený v marci 1985 v Trenčíne a archivovaný v septembri 1986. Tam sa však nenašiel. Z neho by bolo zrejmé, či Mečiar spolupracoval vedome. Kandidát tajnej spolupráce je totiž kategória, ktorá o spolupráci nemusela vedieť.

Ivan Horňák, ktorý by to mohol objasniť, na výsluchu nebol. Viacerí svedkovia vo výpovediach upozorňovali aj na vzťahy Mečiara s príslušníkmi sovietskej tajnej služby KGB. Patrnčiak uvádzal, že mal byť využitý pri ochrane sovietskych vojenských objektov v Nemšovej, kde Vladimír Mečiar pracoval ako podnikový právnik. Líder HZDS v minulosti vyhlásil, že s KGB nemal nič spoločné.

Zväzky KGB zatiaľ neboli odtajnené.

 

Výňatky z výpovedí svedkov o kontaktoch Mečiara s ŠtB a príslušníkmi KGB:

Leonard Čimo, na pokyn Mečiara išiel po spisy ŠtB do Tisovej vily, neskôr proti nemu svedčil:

„Niekedy v júli 1990 som hovoril s bývalým pracovníkom oddelenia ŠtB Trenčín Mikšíkom. Povedal mi, že na odd. ŠtB Trenčín bol niekedy od roku 1983 až 1984 vedený zväzok tajného spolupracovníka ŠtB na JUDr. Vladimíra Mečiara a ďalej mi povedal, že posledným riadiacim orgánom JUDr. Mečiara bol Ivan Horňák. Niekedy v roku 1990, dátum si už nepamätám, som hovoril i s Ivanom Horňákom a Chlebanom a tiež mi povedali, že na odd. ŠtB Trenčín bol vedený zväzok tajného spolupracovníka na JUDr. Mečiara. Obaja mi potvrdili, že posledným riadiacim orgánom JUDr. Mečiara bol Ivan Horňák. Škultéty, Mikšík, Horňák ani Chleban mi nepovedali, akým spôsobom bolo naložené so zväzkom tajného spolupracovníka JUDr. Mečiara, nepovedali mi, či JUDr. Mečiar bol vedený ako dôverník, kandidát tajnej spolupráce alebo agent.“

Zápis z výpovede Jána Mana. Foto - N
Zápis z výpovede Leonarda Čima. Foto – N

„Ďalej chcem uviesť, že niekedy vo februári alebo v marci 1990 som hovoril s pracovníkmi Skloobalu Nemšová, Ladislavom Danišom a Jozefom Krauzom, ktorí prišli v Trenčíne sami od seba za mnou, oboch som poznal ešte z čias svojej činnosti vo Výbore ľudovej kontroly SSR. Obaja mi povedali, že JUDr. Mečiar bol spolupracovníkom ŠtB a že sa stýkal s dôstojníkmi sovietskej armády z posádky Nemšová a Dubnica nad Váhom.“

„Niekedy na jeseň 1990 so mnou hovoril v Trenčíne Milan Bližňák, zamestnaním automechanik, bytom Dolná Poruba, okr. Trenčín, ktorý mi tiež hovoril, že JUDr. Mečiar bol tajným spolupracovníkom ŠtB. To isté mi povedal pán Ing. Počta, zakladateľ VPN v Trenčíne, a pán Vester, tiež jeden zo zakladateľov VPN Trenčín. Títo dvaja páni mi povedali, ako je možné, že JUDr. Mečiar je čelným funkcionárom VPN a ministrom vnútra SR, keď o jeho osobe majú informácie, že spolupracoval s ŠtB.“

„Neviem, kde by mohli byť zväzky JUDr. Mečiara z Trenčína, to mi nikdy nikto nepovedal a môžem iba vysloviť domnienku podloženú mojím vlastným názorom, že zväzok JUDr. Mečiara má u seba doma Ivan Horňák a kópiu zväzku JUDr. Chleban.“

„Chcem uviesť ešte ďalšiu skutočnosť: Ja osobne som sa s JUDr. Mečiarom zoznámil v roku 1987, keď som bol ešte ako pracovník Výboru ľudovej kontroly SSR na tri mesiace na plánovanej tematickej previerke vynálezeckého a zlepšovateľského hnutia v podniku Skloobal Nemšová. JUDr. Mečiar pracoval v tomto podniku ako podnikový právnik. Po dvoch týždňoch som sa s JUDr. Mečiarom dosť zblížil a začali sme si rozumieť. Potom sme sa prakticky tri mesiace spolu dennodenne stýkali. Pri vzájomných rozhovoroch som mimo iného JUDr. Mečiarovi povedal, že som predtým pracoval u Bezpečnosti a bol som i jeden rok príslušníkom ŠtB. Po tejto informácii na jednom z našich stretnutí mi JUDr. Mečiar vyprával o svojej osobe. Podotýkam, že sme vtedy boli pod miernym vplyvom alkoholu, ale to len vytváralo lepšiu atmosféru medzi nami. Bolo to v kancelárii JUDr. Mečiara v podniku Skloobal už po pracovnej dobe. JUDr. Mečiar mi vtedy povedal, že má dobrú súčinnosť s ŠtB Trenčín, že sa ho preto vedenie závodu na čele s riaditeľom bojí a že ho pravidelne navštevujú pracovníci ŠtB Trenčín v jeho kancelárii v Nemšovej. Ďalej mi povedal, že má veľmi dobré styky so sovietskou posádkou v Nemšovej a tiež s KGB v Dubnici nad Váhom, a že si spolu vzájomne pomáhajú. Ďalej hovoril, že eštebáci sa ho pýtajú na všetky skutočnosti, ktoré vie okolo osoby Alexandra Dubčeka a jeho rodiny. Potom dodal, že musí mať u ŠtB zrejme veľkú dôveru, keď sa ho pýtajú na takú významnú osobu. Povedal mi, že má na rodinu pána Dubčeka v Trenčíne dobré kontakty a to, že sa týka i blízkych známych pána Dubčeka.“

„Môžem povedať, že keď som bol v roku 1987 na previerke v podniku Skloobal Nemšová, asi trikrát som bol svedkom toho, ako do kancelárie JUDr. Mečiara prišiel nejaký muž so svojím spoločníkom. Keď som neskoršie videl a hovoril s pplk. Chlebanom (šéfom trenčianskej ŠtB), poznal som, že išlo oňho.“

„Môžem povedať, že do funkcie u Polície SR po Novembri 1989 ma vyzdvihol JUDr. Mečiar. Jedným z dôvodov bolo podľa môjho názoru i to, že si vyhodnotil, že mi o sebe povedal, že bol spolupracovníkom ŠtB. JUDr. Mečiar bol fakticky i osobou, ktorá podľa môjho názoru spôsobila, že som z funkcie odišiel.“

 

Ján Mano, bývalý príslušník ZNB, robil vyšetrovateľa

„Vladimír Mečiar bol tajným spolupracovníkom oddelenia ŠtB Trenčín, kpt. Ivana Horňáka a neskôr, keď tento nastúpil do školy, spolupracovníkom kpt. Jozefa Mikšíka. K tomuto záveru som dospel i z toho dôvodu, že som niekoľkokrát Mečiara videl spoločne s kpt. Mikšíkom v služobnom vozidle ŠPZ BAO 64 – 16, Škoda Rapid, keď ho viezol na trase Nemšová – Trenčín. Niekoľkokrát som ho videl sedieť v závodnom klube ROH v Nemšovej taktiež v spoločnosti kpt. Mikšíka. V tejto domnienke ma utvrdila i skutočnosť, že po revolúcii v roku 1989, po nástupe Mečiara do funkcie MV SR, bol kpt. Mikšík zaradený do funkcie pracovníka Kriminálnej služby na okrese Trenčín a v súčasnej dobe je tu už vo funkcii náčelníka pre celú kriminálnu službu.“

Mečiar sa mal pri stretnutiach s ľuďmi z ŠtB voziť v Škode Rapid. Foto - TASR
Mečiar sa mal pri stretnutiach s ľuďmi z ŠtB voziť v Škode Rapid. Foto – TASR

„Vôbec prvýkrát som sa dozvedel, že Mečiar spolupracuje s ŠtB, keď som vykonával funkciu na sekretariáte OS ZNB Trenčín, kde sa za mnou dostavil Dr. Stanislav Kecera, bývalý prokurátor – podnikový právnik ZDROJ Trenčín a tréner telovýchovnej jednoty, plaveckého oddielu s podnetom na Vladimíra Mečiara pre podozrenie z trestnej činnosti rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve. Vtedy som ho predviedol okresnému náčelníkovi a po krátkej porade okresný náčelník prizval Petra Martišku, pracovníka operatívy VB, na úseku hospodárskej kriminality, ktorý dostal za úlohu Dr. Keceru vypočuť. Napriek tomu, že ho vypočul, z celého oznámenia nič nebolo. Peter Martiška celé oznámenie po výsluchu Mečiara spochybnil. Vtedy som sa osobne dozvedel od kamaráta kpt. Masaryka, kolegu kpt. Martišku, že Mečiara lustroval a zistil, že je Martiškov spolupracovník alebo agent, to si už nepamätám. V období, o ktorom hovorím, pracoval Mečiar ako podnikový právnik v Skloobale Nemšová. Pretože sa dobre poznal s Vladimírom Krajčim, švagrom A. Dubčeka, bola jeho spolupráca zameraná na Dubčeka a tzv. vnútorného nepriateľa, teda disidentov.“

„Mečiara som veľmi často vídal v spoločnosti sovietskych vojakov a dôstojníkov, ktorí mali posádku v Nemšovej. Bolo všeobecne známe, že v styku s nimi bol preto, že im robil tlmočníka, zastupoval ich v niektorých právnych veciach. Sám viem o prípade, keď zastupoval sovietskeho vojaka po dopravnej nehode medzi vozidlom sovietskej armády a vozidlom Švančárka, bytom Skalka nad Váhom, okr. Trenčín, ku ktorej malo dôjsť niekedy v roku 1987 až 1988. Asi v dvoch prípadoch som videl Mečiara v spoločnosti gen. sovietskej armády Agajeva v reštaurácii Perla v Trenčíne. Pokiaľ viem, stýkal sa i s gen. sovietskej armády Čujkovom. Obaja menovaní boli poradcovia u Východného vojenského okruhu.“

Mečiar sa podľa svedkov často stretával so sovietskymi vojakmi. Foto - TASR
Mečiar sa podľa svedkov často stretával so sovietskymi vojakmi. Foto – TASR

 

Ján Patrnčiak, náčelník OS ZNB Trenčín do novembra 1989

„Niekedy v roku 1987 alebo 1988 ma na jednej z pravidelných porád náčelník oddelenia ŠtB Trenčín Chleban informoval, že jeho podriadený Horňák alebo Mikšík, myslím, že prvý Horňák, pripravuje JUDr. Mečiara na spoluprácu s ŠtB v oblasti tzv. pravice. Spomínam si, že som pri tomto doklade Chlebanovi povedal, že sa Mečiar veľmi nehodí. Chcel som od Chlebana vedieť, v čom sú v oblasti pravice Mečiarove kvality z hľadiska jeho budúcej spolupráce s ŠtB. Viem, že mi Chleban argumentoval tým, že Mečiar má vzťahy ku Krajčimu a ten zas má vzťahy na Dubčeka a že Mečiar môže pokryť tiež podnik Skloobal Nemšová. Ďalej argumentoval tým, že v Nemšovej je veľký útvar sovietskych vojsk, že Mečiar bude vhodný i k tomuto, pretože má dobré vzťahy s dôstojníkmi tejto posádky a bude ho možné využiť tak dovnútra sovietskeho útvaru, tak k civilným občanom vo vzťahu k tomuto útvaru. Podľa mjr. Chlebana bol Mečiar vhodným človekom pre spoluprácu s ŠtB.“

Z výpovede Jána Patrinčáka. Foto - N
Z výpovede Jána Patrinčáka. Foto – N

„Pokiaľ ide o informácie od JUDr. Mečiara vo vzťahu k Skloobalu Nemšová, niekedy v roku 1988 mi telefonoval vedúci tajomník Šišmyš, že mu volal riaditeľ Skloobalu Ing. Ján Motola, že uňho v podniku príslušníci ZNB prehľadávajú sekretariát, a sťažoval sa na ich postup. Šišmyš mi povedal, aby som túto záležitosť ihneď preveril. Zistil som, že v podniku bol por. Peter Martiška a hľadal tam na základe udania nejaký nelegálne zakúpený tovar za podnikové peniaze. Predpokladám, že väčšie množstvo alkoholu. Por. Martiška nič nenašiel. V tejto veci som žiadal o vysvetlenie od zástupcu pre Kriminálnu službu, kpt. Cverenkára, a ten mi povedal, že o postupe vie, pretože ho z miesta telefonicky informoval por. Martiška, ktorý pôvodné informácie získal od „dôverníka“. Ako som z rozhovoru pochopil, malo ísť o podnikového právnika Skloobalu a kpt. Cverenkár na moje otázky postupne povedal, že informácie podal JUDr. Mečiar, ktorý je vedený ako spolupracovník Kriminálnej služby – dôverník. Viac som o tejto téme nehovoril. Chcem vysvetliť, že z hľadiska predpisov ZNB bolo možné, aby bol občan vedený ako spolupracovník Kriminálnej služby VB – kategória dôverník a súčasne spolupracovník ŠtB, pričom spolupráca s ŠtB bola chápaná ako prioritná. Z informácií mjr. Chlebana bolo zrejmé, že JUDr. Mečiara pripravuje odd. ŠtB Trenčín na vyšší stupeň spolupráce s ŠtB, než je kandidát tajnej spolupráce.“

„JUDr. Mečiara som osobne prvýkrát videl na služobnom aktíve ZNB, keď už bol tri dni ministrom, začiatkom roku 1990 v aule VŠ ZNB v Prahe. Okamžite som si vybavil, že som tohto muža videl niekedy v roku 1988 v Trenčíne, ako sedí ako spolujazdec vedľa príslušníka ŠtB Mikšíka v našom služobnom vozidle, Škoda Rapid, ŠPZ BAO 64 – 16. Krátko po tom, čo som si prečítal v nejakých novinách, že JUDr. Mečiar uvádza, ako bol šikanovaný ŠtB, som mjr. Chlebanovi povedal, ako je možné, že ten chudý Mikšík mohol narvať násilím Mečiara do služobnej škodovky.“

„Pokiaľ bol JUDr. Mečiar lustrovaný a jeho lustrácia ako spolupracovníka ŠtB bola negatívna, vysvetľujem si to jedine tým, buď tá lustrácia nebola vykonaná riadne, alebo tie materiály z evidencie niekto zobral.“

 

Vladimír Chleban, šéf trenčianskej ŠtB

„Skutočne nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, že by na pána Mečiara bol zavedený agentúrny zväzok. Nepamätám sa na to a pripúšťam len možnosť, že pokiaľ bol na neho zavedený zväzok, bol vedený ako kandidát tajnej spolupráce, ale len po krátku dobu, najviac na štyri mesiace v roku 1988, pravdepodobne.“

„Z tlače poznám reakcie pána Mečiara, viem, že tvrdí, že nikdy nebol spolupracovníkom ŠtB ani kandidát tajnej spolupráce, ale k tomu nechcem zaujímať žiadne stanovisko, ani žiadne stanovisko nemám. To je jeho problém.“

 

Jozef Mikšík, pracoval na oddelení ŠtB v Trenčíne

„Osobne sa poznám i s p. JUDr. Mečiarom, ktorý po celú dobu mojich návštev v Nemšovej pracoval v podniku Skloobal ako podnikový právnik. Naše styky boli bežné, priateľského charakteru, ktoré vyplývali z bežných kontaktov na pracovníkov podniku. Nie je mi známe, že by p. Mečiar dochádzal do vily ŠtB v Trenčíne a mňa taktiež vo vile nenavštívil.“

Skloobal Nemšová, pôsobisko Vladimíra Mečiara. Foto - TASR
Skloobal Nemšová, pôsobisko Vladimíra Mečiara. Foto – TASR

„Pracovníkom Skloobalu Nemšová som bol známy tým, že som do podniku dochádzal aj na motorovom vozidle Škoda Rapid ŠPZ BAO, číslo si nepamätám, farby bledohnedej, s ktorým som parkoval pred vrátnicou podniku. V služobných motorových vozidlách bolo zakázané prevážať civilné osoby, ak sa to priečilo operatívnym záujmom. Nepamätám si, či som viezol p. Mečiara v uvedenom vozidle.“

„Pán Mečiar nebol mojím tajným spolupracovníkom, a nie je mi ani známe, či s niekým na oddelení ŠtB Trenčín spolupracoval. Každý referát a jeho pracovníci dodržiavali zásady konšpirácie v zmysle zákona.“

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie