Denník N

V tisícke najlepších máme jednu univerzitu, Česko štyri

Univerzita Komenského v Bratislave sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings.

Vlani skončila na 685. mieste, rok predtým dokonca na 732. priečke. V tomto roku si už Univerzita Komenského v Bratislave polepšila, v rebríčku Center for World University Rankings, ktorý hodnotí univerzity na celom svete a zostavuje poradie tisíca najlepších, sa umiestnila na 637. mieste, zo sto bodov získala takmer 45.

Zároveň je táto univerzita jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá v tomto rebríčku figuruje.

Predbehli nás tak všetky okolité krajiny, z českých škôl sa do rebríčka tisíc najlepších dostali štyri, z maďarských šesť, poľských deväť a rakúskych 12. Dokonca aj Rumunsko má v rebríčku dve školy.

Z českých škôl sa v rebríčku umiestnila Karlova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Prahe a Masarykova univerzita v Brne.

Slovensko je v skupine s jednou univerzitou aj s Bulharskom, Chorvátskom, Pakistanom, Ugandou či Uruguajom.

Z desiatich najlepších škôl je najviac z USA a z Veľkej Británie. Tak ako vlani je najlepšou školou Harvard, nasleduje Stanford a Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Desať najlepších univerzít podľa CWUR rebríčka

Najviac univerzít, ktoré sa do rebríčka najlepších tisíc škôl dostali, je  v USA, nasledujú Čína, Japonsko, Veľká Británia a Nemecko.

Päť európskych univerzít, ktoré sa umiestnili:

 • Cambridge na 4. mieste,
 • Oxford na 5. mieste,
 • Swiss Federal Institute of Technology Zürich na 23. mieste,
 • University College London na 31. priečke,
 • Imperial College London na 35. mieste.

Päť univerzít v Ázii a Oceánii, ktoré sa najlepšie umiestnili:

 • University of Tokyo na 13. mieste,
 • Kyoto University na 20. priečke,
 • Soul National University na 24. mieste,
 • Hebrew University of Jerusalem na 26. priečke,
 • Keio University na 33. mieste.

Päť afrických univerzít, ktoré sa umiestnili najlepšie:

 • University of the Witwatersrand na 176. mieste,
 • University of Cape Town na 265. mieste,
 • Stellenbosch University na 329. priečke,
 • University of KwaZulu-Natal na 467. mieste,
 • University of Pretoria.

Najlepšie školy z krajín BRICS (Brazília, Rusko, Čína, India, Južná Afrika):

 • Peking University na 60. mieste,
 • Tsinghua University na 74 mieste,
 • Moscow State University na 77. priečke,
 • University of São Paulo na 138. mieste,
 • Shanghai Jiao Tong University na 166. mieste.

Koľko univerzít majú krajiny v najlepšej tisícke

Ako hodnotia

Center for World University Rankings zostavuje saudskoarabská konzultačná organizácia. Rebríček vychádza raz ročne, prvýkrát ho publikovali v roku 2012.

„Hodnotí viac ako 22 000 vysokých škôl sveta, na základe 8 indikátorov. Tento rebríček o sebe tvrdí, že je jediný, ktorý na meranie kvality výučby a tiež prestíže akademikov a kvality ich výskumu nepoužíva prieskumy a dáta poskytnuté vysokými školami,“ napísal Inštitút vzdelávacej politiky.

Indikátory, podľa ktorých sa zostavuje rebríček: 

 • Štvrtinu hodnotenia tvorí kvalita výučby, meria sa na základe počtu absolventov školy, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, ceny, či medaily, relatívne k veľkosti školy.
 • Štvrtinu hodnotenia tvorí zamestnanosť absolventov – merajú ju na základe počtu absolventov školy, ktorí momentálne zastávajú pozíciu CEO vo svetových top spoločnostiach (uvedené vo Forbes Global 2000), relatívne k veľkosti školy.
 • Tretia štvrtina hodnotenia závisí od kvality učiteľov – meria sa na základe počtu akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, ceny, či medaily.
 • Päť percent hodnotenia tvoria publikácie, merané na základe počtu výskumných prác publikovaných v renomovaných časopisoch.
 • Ďalších päť percent je vplyv – meraný na základe počtu výskumných prác publikovaných vo vysoko vplyvných časopisoch.
 • Päť percent sú citácie – merané na základe počtu najčastejšie citovaných publikácií.
 • Päť percent je široký dosah – meraný h-indexom školy (meranie produktivity a vplyvu publikovaných prác).
 • Posledných päť percent sú patenty – merajú sa počtom medzinárodných patentových prihlášok.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie