Denník N

Kde sú najlepšie pôrodnice na Slovensku? (rebríček)

Pri kolíske, Gustáv Mallý Zdroj: webumenia
Pri kolíske, Gustáv Mallý Zdroj: webumenia

14.7. poradie pôrodníc. Opravené Najlepšie pôrodnice sú v nemocniciach v Martine, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a v Sanatóriu Koch v Bratislave.

Health Policy Institute a portál rodinka.sk už piaty rok hodnotili pôrodnice a vytvorili Sprievodcu pôrodnicami. O poradí rozhoduje expertné hodnotenie, kvalita služieb aj to, čo si o pôrodniciach myslia matky.

Vlani sa na Slovensku v 54 pôrodniciach narodilo vyše 55-tisíc detí, priemerne je to teda 1 021 novorodencov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 299 v Snine až po 3 015 pôrodov v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská.

Pôrodnicu v Banskej Štiavnici tento rok zatvorili, takže ich počet klesol na 53. Z nich sa 48 zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami.

„V piatom ročníku sme zohľadnili odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti,“ hovoria tvorcovia rebríčka. Preto celkové hodnotenie rozdelili do štyroch kategórií podľa stupňa neonatologickej starostlivosti – teda toho, o aké náročné prípady novorodencov v nemocnici sa starajú.

V najnižšej kategórii, kde poskytujú štandardnú starostlivosť, bolo najúspešnejšie Sanatórium Koch v Bratislave. Celkovo bolo v tejto kategórii 21 zariadení. V kategórii zariadení, ktoré poskytujú aj intenzívnu starostlivosť, vyhrala v konkurencii 18 nemocnica v Liptovskom Mikuláši.

V tretej kategórii, kde už poskytujú aj resuscitačnú starostlivosť, vyhrala Fakultná nemocnica v Trenčíne. V tejto kategórii bolo osem pôrodníc. A v najvyššej kategórii, teda spomedzi šiestich perinatologických centier, kde je vysoko špecializovaná starostlivosť o novorodencov, vyhrala Univerzitná nemocnica v Martine.

Najlepšie pôrodnice 2015 v jednotlivých kategóriách (opravené 14.7.)

nem

Pôrodnice hodnotili aj po jednotlivých kritériách, kde bolo expertné hodnotenie, hodnotenie služieb a spokojnosť mamičiek.

3

Čo hodnotili: 

Expertné hodnotenie robilo HPI a rodinka.sk v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS. Posudzovali odborné parametre kvality pôrodníc. Mali päť kritérií, všetky mali rovnakú váhu.

V tomto ročníku expertnú časť rozšírili o hodnotenie technického zabezpečenia aj počtu personálu. „Chceli sme upozorniť na skutočnosť, že pri zabezpečovaní čo najvyššej starostlivosti pre mamičky a novorodencov môže byť v pôrodnici prekážkou nedostatok personálu alebo samotného vybavenia,“ hovoria autori rebríčka.

Podrobnejšie rozobrali aj počet pôrodov na jedno pôrodné lôžko. „Pri zachovaní rentability pôrodného lôžka sme sledovali nadmerný počet pôrodov na jedno lôžko, ktorý sme zaznamenali v niektorých našich pôrodniciach – najmä v Bratislave. Nedostatok lôžok môže viesť k tlaku na urýchľovanie pôrodu, ktoré zvyšuje riziko komplikácií pre matku a dieťa,“ dodávajú.

Pri hodnotení brali do úvahy novorodeneckú úmrtnosť. Tá bola v jednotlivých pôrodniciach od 0 po 17,39 promile s priemernou hodnotou 5,6 promile na Slovensku v roku 2015. Pôrodnice Koch (typ I.), Partizánske (typ I.) a Rožňava (typ II.) mali nula promile. Vlani sa podľa štatistického úradu narodilo 184 mŕtvonarodených detí.

Veľkú váhu má aj frekvencia cisárskych rezov. „Cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku, ako aj dieťa,“ hovoria autori rebríčka.

Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine, komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti komplikácií ďalšej gravidity. Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Vlani percento cisárskych rezov mierne kleslo – na 30,2 percenta. „Zastavil sa tým stúpajúci negatívny trend s najvyššou hodnotu v roku 2013 (až 30,8 %).“

Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2015 pôrodnici v

  •  Kežmarku (14,2 %),
  •  Trenčíne (14,6 %) a
  •  Trebišove (15,9 %).

Vyšší počet cisárskych rezov môže byť v nemocniciach, kde je viac komplikovaných prípadov, preto to v hodnotení autori brali do úvahy. „Výrazné zlepšenie percenta cisárskych rezov v roku 2015 bolo v pôrodnici v  Trnave z 34,6 % v roku 2014 na aktuálnych 21,9 %,“ tvrdia. 

Za nepriaznivé považujú, že sú štyri pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 percent, v prípade pôrodnice v Topoľčanoch tvoria cisárske rezy až 54,6 percenta. „Táto hodnota je alarmujúca, keďže táto pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených, vaginálnych pôrodov,“ upozorňujú autori rebríčka. 

Hodnotenie výrazne ovplyvnilo aj percento nástrihov hrádze. Podľa odporúčaní WHO by nemalo prekročiť 10 percent. „Počas sledovania nášho hodnotenia v roku 2012 na Slovensku pôrodnice udávali v priemere 59,9 percenta  (v rozsahu od 40 % do 93 %),“ hovoria autori.

Vlani sa však to znížilo o 2,5 percenta. Pôrodnice udávajú 57,4 percenta nástrihov (v rozsahu od 28,7 % do 85,3 %). Najnižšie hodnoty dosiahli pôrodnice v Rožňave, v Ružomberku a v Revúcej.

4

Hodnotenie matiek

Hodnotiace dotazníky pre matky sú dostupné na internetovom magazíne rodinka.sk. V roku 2015 ich hlasovalo 3 134. Od začiatku projektu v roku 2011 sa na hlasovaní zúčastnilo viac ako 18-tisíc matiek.

Najväčší počet bodov v roku 2015 získali pôrodnice za to, že im umožňovali mať pri sebe blízkych pri pôrode ( umožnili to 90,5 percenta opýtaných), na druhom mieste oceňovali odbornosť zdravotníckeho personálu (89,1 percenta) a na treťom mieste vybavenie pôrodných sál (86,8 percenta).

Najmenej bodov získali pôrodnice v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (69,6 percenta žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 52,9 percenta žien bolo so svojím dieťaťom aj dve hodiny po pôrode), v kvalite predpôrodnej prípravy a v podpore dojčenia.

„Zaujímavé je aj medziročné porovnanie a trend od roku 2011. Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2015 zvýšila, čo možno odráža zmeny, ktoré postupne prebiehajú v našich pôrodniciach,“ hovoria autori rebríčka.

Hodnotenie služieb

Cieľom hodnotenia služieb je pomenovať potreby matiek počas pobytu v pôrodnici a monitorovať služby, ktoré pôrodnica poskytuje.

Autori hodnotili napríklad to, či môže byť sprevádzajúca osoba pri pôrode zadarmo. „V každej z pôrodníc sa platí za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Len jedna umožňuje ako sprevádzajúcu osobu výhradne otca dieťaťa (Poprad), v ostatných pôrodniciach si žena môže vybrať, koho pri pôrode chce,“ hovoria autori hodnotenia.

V polovici pôrodníc môže mať rodička pri pôrode dve osoby, aj keď môžu byť priestorové obmedzenia na nadštandardnú sálu, alebo sa musia osoby pri pôrode striedať. Veľa týchto obmedzení vyplýva z priestorových limitov pôrodníc.

Až 73 percent pôrodníc udáva, že rodička môže byť so sprevádzajúcou osobou bezprostredne po príchode do pôrodnice a nemusí sa čakať na konkrétny nález alebo presun na pôrodný box, čo je pre ženy veľmi potešujúca správa. Obmedzenie spoločného pobytu napríklad len na pôrodnú sálu často spôsobovalo, že žena bola prevažne po pôrode osamote, čo zle vplývalo na psychiku rodičky.5

Kvalita poskytovaných služieb

Len v štvrtine pôrodníc je žena po príchode do zariadenia hneď umiestnená na pôrodnú sálu/box a nemusí sa presúvať počas pôrodu, v ostatných pôrodniciach (75 %) ide žena najprv na izbu čakateliek a až od určitého nálezu/postupu pôrodu sa presúva na pôrodný box.

„V minimálne dvoch pôrodniciach sa môže stať, že žena je na začiatku pôrodu na chodbe v prípade nedostatku lôžok na izbe čakateliek alebo pôrodných sálach. V troch pôrodniciach  sa môže stať, že bude žena po pôrode na chodbe pôrodnice pre nedostatok miesta,“ konštatujú autori hodnotenia.

Najdôležitejšou zmenou v hodnotení služieb je zvýšený dôraz na zachovanie intimity a súkromia počas pôrodu. „Zamerali sme sa na kvalitu pôrodných sál v pôrodniciach. Len 18 (12,9 %) pôrodných lôžok je v samostatných pôrodných sálach s hygienickým príslušenstvom, 34 (24,3 %) lôžok je v samostatných miestnostiach.“ V hodnotených pôrodniciach 86 (61,4 %) lôžok je len opticky oddelených (priečkou alebo závesom) a 2 (1,4 %) lôžka nemajú ani optické oddelenie.

6

Počet pôrodov na lôžko za deň

S tým, ako sa bude cítiť mamička po pôrode a počas neho, súvisí aj to, koľko pôrodov za deň sa na danom lôžku uskutoční. „Hlavne v Bratislave sa dlhodobo hovorí o preplnených pôrodniciach. Z porovnania krajov vyplýva, že počet pôrodov na jedno pôrodné lôžko a deň je v Bratislavskom kraji výrazne vyšší (maximum je 2,26 pôrodu na lôžko a deň na Kramároch) ako v ostatných krajoch, kde nepresahuje hodnotu 1,04 pôrodu na lôžko za deň.“

Priemerný počet pôrodov na lôžko a deň v slovenských pôrodniciach (2015)

7

*V tomto kraji sme nemali počty pôrodných lôžok zo všetkých pôrodníc (priemer je vyrátaný z počtu pôrodov v pôrodniciach, kde sme mali údaje o pôrodných lôžkach).

Slovensko

Teraz najčítanejšie