Denník N

Kotlebovci im nadávajú do úchylákov, WHO chce transrodovú identitu vyradiť zo zoznamu psychických porúch

Matúš Lenický sa nehanbí za to, že je trans. Foto N – Laura Pecíková
Matúš Lenický sa nehanbí za to, že je trans. Foto N – Laura Pecíková

Vedci zistili, že utrpenie, ktoré transrodové osoby prežívali, bolo spojené so zážitkami sociálneho odmietnutia, násilia a šikanovania a nespôsobilo ho to, že boli transrodovou osobou.

V predvečer akcie Dúhový PRIDE prišli zo zahraničia dobré správy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) smeruje k odstráneniu transrodovej identity z diagnostického manuálu chorôb. Zhodla sa na tom pracovná skupina organizácie, ktorá navrhla vylúčiť transrodovú identitu z manuálu Medzinárodnej klasifikácie chorôb – 10. verzie (MKCH-10).

Súčasná verzia manuálu je v platnosti od roku 1990, nové jedenáste vydanie je naplánované na rok 2018.

Názor Svetovej zdravotníckej organizácie podporuje výskum, ktorý vyšiel tento týždeň v časopise Lancet Psychiatry. Autori robili rozhovory s 250 transrodovými osobami a zistili, že utrpenie, ktoré prežívali, bolo spojené so zážitkami sociálneho odmietnutia, násilia a šikanovania a nespôsobilo ho to, že boli transrodovou osobou.

Chcú rovnaké šance a šťastie

Výskum robili v Mexiku a rovnaké výskumy dnes prebiehajú v Brazílii, Francúzsku, Indii, Libanone a Juhoafrickej republike. Na ich výsledky si budeme musieť ešte počkať.

Transrodové osoby sú ľudia, u ktorých panuje nezhoda medzi rodovou identitou a pohlavím prisúdeným po narodení.

Cieľom akcie Dúhový PRIDE je podpora LGBTI ľudí (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia) „v ich túžbe mať rovnaké šance ako ostatní, udržať si zdravie, ísť za svojím šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú,“ uvádza sa na stránke podujatia.

Ľudová strana Naše Slovensko – Kotleba organizuje cez sociálnu sieť protest proti podujatiu, nazvali ho „Protest proti pochodu úchylákov“.

Homosexuáli

Dodajme, že čo sa týka homosexuality, ako duševnú poruchu ju neklasifikuje ani diagnostický manuál DSM-V (platí v USA od roku 2013), ani MKCH-10 – používa sa na Slovensku.

Homosexualitu nepovažuje za duševnú poruchu Svetová zdravotnícka organizácia, Americká psychologická asociácia ani Americká psychiatrická asociácia.

Všetky dôkazy, ktoré máme, nasvedčujú tomu, že deti, ktoré vychovávajú páry rovnakého pohlavia, nijako netrpia, čo sa týka správania, zdravia alebo emocionálneho prežívania. Dokazuje to už viac ako 70 štúdií.

Čo gejom, lesbám a deťom, ktoré vychovávajú, naopak, škodí, sú diskriminácia, posmešky, nadávky do buzerantov, vyjadrenia o nenormálnosti a o tom, že sú „úchyláci“.

Stigma

Čo platí pre homosexuálov, platí aj pre transrodové osoby. „Stigma spojená ako s duševnou poruchou, tak transrodovou identitou prispela ku vzniku neistého právneho statusu, porušovaniu ľudských práv a prekážkam na riadnu starostlivosť u transrodových osôb,“ povedal v správe spoluautor článku Geoffrey Reed z univerzity v hlavnom meste Mexico.

„Naše zistenia potvrdzujú, že utrpenie a dysfunkcia sú skôr výsledkom stigmatizácie a zlého zaobchádzania ako integrálnou súčasťou transrodovej identity,“ dodala hlavná autorka Rebeca Roblesová.

Výskumníci robili rozhovory s 250 transrodovými osobami vo veku od 18 do 65 rokov. 80 percent z nich boli ženy. Respondenti mali za úlohu popísať skúsenosti spojené s rodovou identitou a zážitky psychického utrpenia, sociálneho odmietnutia či násilia.

Sociálne odmietnutie a násilie

83 percent ľudí povedalo, že počas dospievania prežívali utrpenie spojené so svojou rodovou identitou. Najčastejšie uvádzali, že trpeli depresiou. Takmer každý človek (až 90 percent z nich) hovoril, že zažil problémy v rodine, na škole a inde v spoločnosti súvisiace s rodovou identitou.

76 percent ľudí zažilo sociálne odmietnutie a 63 percent ľudí bolo obeťou násilia, pričom v polovici prípadov ho spáchal člen rodiny. V niektorých prípadoch došlo aj na sexuálne násilie.

Autori štúdie použili štatistické modely, aby určili, či utrpenie transrodových osôb pochádzalo z ich transrodovej identity alebo malo iné príčiny, napríklad sociálne odmietnutie alebo násilie. Zistili, že platilo to druhé.

Štúdia má ten nedostatok, že sa jej zúčastnili iba dobrovoľníci – v žiadnom prípade nejde o reprezentatívnu vzorku.

Status v novom manuáli

„Výskyt zážitkov spojený so sociálnym odmietnutím a násilím bol v tejto štúdii mimoriadne vysoký. Osobitne znepokojivé je, ako často k uvedeným javom dochádzalo medzi členmi rodiny. Žiaľ, miera zlého zaobchádzania, o ktorej hovorili naši respondenti, sa podobá na hodnoty z iných štúdií, ktoré sa robili inde vo svete,“ vraví Roblesová.

Zainteresovaní teraz debatujú o tom, aký status transrodovým osobám prisúdia. Jeden z návrhov je, aby transrodová identita v novom diagnostickom manuále MKCH-11 zostala, ale pod novovytvorenou kategóriou „problémy spojené so sexuálnym zdravím“.

Diagnostický manuál MKCH totiž klasifikuje nielen psychické poruchy, ale choroby a poruchy všetkého druhu. Panuje obava, že ak by sa transrodová identita z manuálu vytratila úplne, prišli by títo ľudia o peniaze na výskum a poistenie spojené s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti, píše New York Times.

Dostupné z: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30165-1

Človek

Teraz najčítanejšie