Denník N

Chceme lepšiu politiku? Uvažujme o nej pomaly a častejšie

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Ľudia si väčšinu úsudkov o politike vytvárajú na základe prvých dojmov a predsudkov, čo často nahráva extrémistom so zdanlivo rýchlymi a ľahkými riešeniami. Pomôcť môžu príležitosti zastaviť sa a zamyslieť.

Nárast podpory extrémistických politikov vo viacerých demokraciách zvyšuje význam snahy pochopiť, prečo sa ľudia uchyľujú k takýmto politickým rozhodnutiam. Vysvetlení sa ponúka viacero. Podľa jedného z tých menej diskutovaných, voľby v prospech extrémistov súvisia so samotným spôsobom, akým uvažujeme o politike.

Nielen v oblasti politického rozhodovania možno rozlíšiť medzi rýchlym a pomalým myslením. Podľa rozlíšenia, ktoré popularizoval americký psychológ Daniel Kahneman, je rýchle myslenie intuitívne, často vychádzajúce z predchádzajúcich vžitých skúseností alebo predsudkov. Naopak, pomalé myslenie je založené na koncentrácii a snahe v čo najväčšom rozsahu porozumieť všetkým stránkam problémov alebo otázok, ktorým človek čelí.

Rýchlo alebo pomaly?

Príkladom záveru vyvodeného rýchlym myslením je, že pomalé myslenie funguje lepšie za každých okolností. Naopak, záver, ku ktorému dospejeme pomalým myslením, zohľadní aj výhody rýchleho myslenia.

Rýchle myslenie je užitočné nielen v situáciách, kde sa vyžaduje rýchle rozhodnutie, ale aj v takých, kde pochopiť problém v celom jeho rozsahu je časovo príliš náročné, až nemožné. To nastáva aj v prípade politických rozhodnutí, keď väčšina ľudí jednoducho nemá dosť času na to, aby, napríklad, podrobne vyhodnotila návrhy a postoje všetkých politických strán, z ktorých si má niektorú vybrať vo voľbách.

Ako na to však poukázali Gerry Stoker, Colin Hay a Matthew Barr, výsledkom rýchleho myslenia v politickom kontexte je tendencia v prospech politického cynizmu.

Ak rýchlejšie, tak cynickejšie

Ide o pohľad na politiku, ktorý ju považuje za „špinavú hru“ mocných, nečestných a bezškrupulóznych jednotlivcov a skupín.

Vo výskume troch politológov diskutovali britskí občania z rôznych vekových a sociálnych skupín. Tieto rozhovory ukázali výraznú prevahu negatívnych pohľadov na politiku v prípade, ak sa od diskutujúcich vyžadovalo okamžité poskytnutie asociácií, ktoré v nich politika vzbudzuje.

Situácia sa však zmenila, keď rozhovory o politike pokračovali. Miesto prvých dojmov, ktoré boli výsledkom rýchleho myslenia, boli neskoršie reakcie založené na myslení pomalom, keď respondenti dôslednejšie uvažovali o rôznych argumentoch súvisiacich s politikou.

Kritické pohľady v niektorých oblastiach (napríklad na neochotu alebo neschopnosť „politikov“ komunikovať s verejnosťou alebo na obmedzenia ich zúčtovateľnosti) pretrvali.

Príležitosti na diskusiu

Objavilo sa však aj podstatne viac reakcií, v ktorých diskutujúci uznali zložitosť politiky (nutnosť kompromisu na mnohých úrovniach), závislosť jej kvality od spôsobu a intenzity zapojenia občianok a občanov a potrebu rozlišovania medzi politikmi („nie všetci sú tam pre peniaze alebo vlastný úžitok“).

Niektorí dokonca prejavili „zdráhavý rešpekt voči politike“ ako nekončiacej snahe aspoň malej časti politickej elity zlepšiť svet okolo seba.

Cesta od politického cynizmu k podpore extrémistov v politike nie je priamočiara. Prostredie, v ktorom sa ľudia odmietajú hlbšie zamyslieť nad charakterom riešení navrhovaných rôznymi politickými aktérmi, však môže nahrávať tým, ktorí sa profilujú ako alternatíva voči „skorumpovanej politickej triede“ alebo predstavujú radikálne, na predsudkoch založené predstavy o fungovaní spoločnosti.

Na rečiach záleží

Potrebné sú preto príležitosti, vďaka ktorým sa aj ľudia, ktorí sa politikou bežne nezaoberajú, o nej môžu porozprávať a využiť svoje pomalé, nielen rýchle myslenie.

Takéto príležitosti treba vytvárať predovšetkým v školách, ale aj na pracoviskách alebo v spontánnych kolektívoch v spoločnosti. Cieľom diskusií nemá byť propagácia konkrétnej strany alebo politikov, ale polemika o zmysle a fungovaní politiky.

Diskusia nie je všeliek – aj v skupinách v rámci spomínaného výskumu boli prítomní facilitátori s nadpriemernou znalosťou politiky, čo nemusí platiť pri akýchkoľvek diskusných kolektívoch.

Minimálne však poskytuje šancu na odbúranie niektorých cynických a zväčša zjednodušených predstáv o politike v prospech väčšmi vyváženej, na argumentoch založenej perspektívy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie