Denník N

Špeciálnu školu v Rokycanoch, kde boli aj zdravé deti, zavrú najskôr o rok

Foto – Súkromná špeciálna škola Rokycany
Foto – Súkromná špeciálna škola Rokycany

Štátna školská inšpekcia navrhovala, aby školu v Rokycanoch zatvorili. Podľa nej tam chodilo najmenej 13 zdravých detí, aj keď je škola určená pre deti s retardáciou.

Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch, do ktorej chodili aj zdravé deti, mala skončiť ešte pred začatím školského roka. Tak to chcel ešte vo februári bývalý minister školstva Juraj Draxler (nominant Smeru). Reagoval vtedy na zistenia Štátnej školskej inšpekcie – tá spochybnila, že trinásť žiakov školy v súkromnom centre diagnostikovali ako mentálne retardované.

Bývalé vedenie ministerstva chcelo, aby deti zo špeciálnej školy prestúpili do bežnej základnej školy v neďalekom Bajerove, ale aj do ďalších dedín Žehňa, Tuhrina a Šarišské Michaľany.

Špeciálna škola je určená pre deti s poruchami – učia sa výrazne pomalším tempom, často ich skôr pripravujú na praktický život, no najmä: po skončení školy nie je veľká šanca plnohodnotne sa zaradiť do života a zamestnať sa.

Plavčan sa neponáhľa

Nové vedenie ministerstva na čele s Petrom Plavčanom (nominant SNS) sa však so zatváraním školy neponáhľa. Skončí najskôr až v septembri budúceho roka. Tento školský rok tak môže byť stále v sieti škôl, čo znamená, že môže dostávať aj peniaze od štátu. Na deti s mentálnou retardáciou ide do škôl viac peňazí ako na zdravé deti.

Štátnej školskej inšpekcii prišlo začiatkom augusta rozhodnutie ministerstva, že od 31. augusta 2017 školu vyradia zo siete škôl. Ministerstvo o tom rozhodlo ešte v polovici júla. Išlo však o prvostupňové rozhodnutie, voči ktorému sa škola mohla odvolať.

„Proces správneho konania je niekde v polovici. Na otázku, či sa dali veci stihnúť skôr, si s istotou odpovedať netrúfam,“ povedala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Ministerstvo sa k rozhodnutiu nevyjadruje: „Vo veci vyradenia Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany zo siete škôl a školských zariadení nebolo ukončené správne konanie, z uvedeného dôvodu nie je preto možné vyjadrovať sa k jeho podrobnostiam.“ Potvrdilo však, že škola je stále v sieti škôl, čo znamená, že v septembri môže pokračovať vo fungovaní. Teoreticky tak môže prijímať aj nových prvákov.

Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch na otázky neodpovedala.

Prečo chcú školu zavrieť

O čo ide? Ešte koncom minulého roka sa o školu začali zaujímať médiá aj školská inšpekcia. Tá našla viaceré vážne pochybenia.

„Žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ tvrdil vo svojej správe štátny Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Špeciálna škola je určená pre deti s mentálnymi poruchami. Problém školy je najmä to, že prijala 13 detí, ktoré boli najskôr na základnej škole v Bajerove.

Keď deti diagnostikovali v štátnom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mentálnu retardáciu ani jednému nezistili. Keď ich však diagnostikovalo súkromné centrum Oco, mama a ja, poslali ich do špeciálnej školy v Rokycanoch s odôvodnením, že sú ľahko mentálne retardované. Rodičia tak deti preradili zo základnej školy na špeciálnu základnú školu v Rokycanoch.

Súkromné centrum Oco, mama a ja skončilo v máji. Aktuality.sk citujú riaditeľku Gabrielu Bačovú, ktorá povedala, že centrum nezatvorili pre nesprávnu diagnostiku detí, ale preto, že im chýbal jeden pracovník. Potvrdilo to aj ministerstvo školstva.

V otvorenom liste, ktorý zaslali učitelia a rodičia ešte bývalému ministrovi školstva, sa škola snaží pochybenia vysvetliť. Tvrdila, že z týchto 13 detí u ôsmich požiadala o rediagnostiku, teda opätovné vyšetrenie. Na druhý pokus však už oslovili len štátne centrá. Súkromné centrum Oco, mama a ja, ktoré inšpekcia kritizuje, vynechali.

Škola bola podľa inšpekcie aj zle zariadená – nemala učebne, jedáleň ani telocvičňu – a zistili v nej tiež nedodržiavanie základných hygienických pravidiel. Napríklad v miestnostiach nebola pitná ani úžitková voda, umývadlo bolo len na chodbe. Dievčatá a chlapci mali tiež spoločné sociálne zariadenia, umiestnené len na prízemí budovy.

Škola tvrdila, že už budovu zrekonštruovala. „Naša pani riaditeľka sa obrátila so žiadosťou o náhradné priestory pre výchovno-vzdelávací proces na všetky okolité obce a mesto Prešov. Nikde nás nechcú!“ píše sa tiež v otvorenom liste ministrovi.

Slovensko

Teraz najčítanejšie