Denník N

Stanovisko ZOJ k vyjadrovaniu sudcov vo veciach verejného záujmu

Medzi základné povinnosti sudcu v zmysle § 30 ods. 11 Zákona o sudcoch patrí aj povinnosť sudcu zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súd­mi, ktoré nie sú právoplatne skončené.

Autorka je prezidentka ZOJ

V súčasnosti bola v médiách zverejnená informácia, že sudca Peter Šamko sa vyjadril na webstránke Právne listy k problematike výkladu znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona. V tomto prípade nešlo o vec prejednávanú súdmi, ale o vec v štádiu prípravného konania orgánov činných v trestnom konaní. V tejto veci Peter Šamko nebol (a ani nie je) ako sudca činný a nie je ani pravdepodobné, že by predmetná vec mohla byť pridelená v budúcnosti do jeho súdneho oddelenia.

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ dlhodobo podporuje verejnú odbornú diskusiu sudcov, ktorí sa vyjadrujú k aktuálnym právnym problémom nielen z hľadiska signalizácie a riešenia problémov v aplikačnej praxi, ale ak tak činia aj s poukazom na verejný záujem. Sudca nie je a nemôže byť úplne v ústraní reálneho života, ktorého je súčasťou, a nemožno od neho požadovať, aby túto realitu ignoroval.

Stavovské predpisy kladú prísne požiadavky na správanie sa sudcu ako člena spoločnosti aj v jeho občianskom živote mimo priameho výkonu jeho sudcovskej funkcie. Tak ako je lekár aj mimo výkonu služby povinný zasiahnuť na ochranu bezprostredne ohrozeného života či zdravia iného človeka, tak aj člen každej právnickej profesie má morálno-etický záväzok prispievať k zvyšovaniu právneho povedomia spoločnosti a zlepšovaniu fungovania právneho štátu. Ak sudca vníma, že niektoré zložky štátnej moci týmito hodnotami pohŕdajú alebo ich ignorujú, či dokonca ohrozujú, má morálno-etickú povinnosť nemlčať.

ZOJ vyjadruje presvedčenie, že sudca, ktorý svoju funkciu chápe ako výkon povolania, ktorým sa zabezpečuje ochrana princípov právneho štátu, nemôže byť za verejne vyjadrené názory disciplinárne postihovaný. Navyše, konkrétne vyjadrenia sudcu Petra Šamka na webstránke Právne listy k uvedenej problematike podľa názoru ZOJ neprekračujú limity odbornosti a vecnosti. ZOJ ich považuje za primerané spoločenskému kontextu, v rámci ktorého odzneli, a nesporného verejného záujmu, v prospech ktorého boli vyslovené. Katarína Javorčíková
prezidentka ZOJ

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie