Denník N

Slovenskí vedci hľadajú využitie plastov v stavebníctve

Vzorka: polyuretánbetón a polystyrénbetón. Foto – STU
Vzorka: polyuretánbetón a polystyrénbetón. Foto – STU

Vedci z STU by mohli prispieť k redukcii plastového odpadu a k jeho opätovnému využitiu.

Množstvo odpadu narastá a ľudia sa snažia nájsť spôsob, ako ho ďalej využiť. Jedna z možností, ktorou sa zaoberajú vedecké tímy vo svete, je zakomponovať odpad priamo do stavebných materiálov.

Takýto projekt riešia aj odborníci na Stavebnej fakulte STU, píše v správe univerzita.

„Dnes sa už bežne do betónu pridávajú prímesi ako popolčeky a popoly z elektrární a teplární alebo popol a škvara zo spaľovania komunálneho odpadu. Vedci hľadajú spôsob, ako využiť v stavebníctve aj plastový odpad, ktorého množstvo neustále rastie,“ hovorí v správe členka tímu Valéria Gregorová.

Gregorová získala na výskum univerzitný grant v rámci Projektu podpory mladých výskumníkov. STU nimi podporuje výskum mladých vedcov do 35 rokov.

Hľadajú alternatívu

Vo svojom výskume hľadá Gregorová využitie pre rôzne druhy odpadových plastov, polystyrénu a iných. Používa drvené odpady z nich, najmä  časti potrubí, káble, izolácie či konštrukčné peny.

Cieľom je nájsť alternatívu dnes používaného polystyrénu či polystyrénbetónu. Nejde o nosný typ betónu, ale o výplňový betón s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý je ľahký a môže odľahčiť stavbu.

Pre tieto vlastnosti sa používa ako spádová vrstva plochých striech, výplňová a vyrovnávajúca vrstva podláh a dutín rôznych stavieb, informuje správa STU.

Výsledky tímu Stavebnej fakulty STU potvrdili, že recyklovaný odpadový materiál, na ktorom pracujú, by mohol byť vhodnou alternatívou do ľahkých tepelnoizolačných betónov.

lahky beton s pouzitym polypropylenu
Ľahký betón s odpadovým polypropylénom. Foto – STU

Aj ďalšie práce

Na výskume sa podieľajú aj ďalší študenti Katedry materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU. Dekan fakulty a vedúci katedry Stanislav Unčík na stránke školy povedal: „Tohtoročné diplomové práce boli zamerané na overovanie ďalších typov odpadových materiálov, ktoré sa vzájomne kombinovali v rôznych pomeroch.“

„Okrem spomínaného spojiva – cementu – sme začali overovať možnosti použitia iných typov spojív. Tieto kompozitné materiály budeme ďalej skúmať nielen na pevnostné a teplo-technické vlastnosti, ale aj z hľadiska akustických vlastností,“ dodal.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Technológie

Veda

Teraz najčítanejšie