Denník N

Transparentnosť na prokurátorský spôsob

Prokuratúra tvrdí, že výber nových prokurátorov je transparentný a verejný. Nie je to pravda.

Autori pracujú v Transparency International Slovensko

Slovenská prokuratúra stále patrí medzi najmenej transparentné verejné inštitúcie na Slovensku. Len v januári prvýkrát zverejnila menoslov prokurátorov, a aj to bez ich aktuálneho pôsobiska, čo bráni lepšiemu vyvodzovaniu zodpovednosti. Aj preto Transparency začiatkom augusta spustila verejnú kampaň za kompletné sprístupnenie pôsobísk (ak nejakého prokurátora poznáte, môžete nám jeho pôsobisko nahlásiť na stránke prokuratori.otvorenesudy.sk).

No problémov s transparentnosťou je na prokuratúre oveľa viac. Prvé sa začínajú už pri výbere nových prokurátorov. Pri výbere sudcov platí, že sa pri uchádzačoch zverejňujú životopisy, ich motivačné listy a deklarácie o rodinných prepojeniach v justícii. Od nového roka to analogicky platí aj pre prokuratúru – ale len naoko.

Transparentnosť len pre tých druhých

Existujú totiž dve možnosti, ako sa stať prokurátorom. Prvá znamená uchádzať sa o post prokurátora vo výberovom konaní, v ktorom uchádzač predloží životopis a popis rodinných väzieb v prokuratúre.

Druhá, prevažujúca možnosť, je stať sa takzvaným právnym čakateľom. Hoci o miesto čakateľa je nutné zabojovať vo výberovom konaní, zákon uchádzačom neukladá povinnosť deklarovať rodinné väzby na prokuratúre. Po úspešnom ukončení trojročnej čakateľskej praxe skúškou sú čakatelia automaticky menovaní prokurátormi. Túto cestu preferuje podľa vyjadrenia jej šéfa Jaromíra Čižnára samotná prokuratúra, keďže takýmto spôsobom si môže prokurátorov „vychovať“.

V praxi je pomer medzi prvou a druhou cestou zhruba 10:1. V tomto roku prešlo výberovým konaním úspešne 70 čakateľov a sedem externých kandidátov na prokurátorov. Skutočná transparentnosť je preto len okrajová, aj keď prokuratúra navonok vyhlasuje, že „výberové konanie na funkciu prokurátora je podľa novej právnej úpravy transparentné a verejné“.

Šetríme miesto

Druhým problémom je sťahovanie zápisníc z výberového konania z webovej stránky prokuratúry. K výberovému konaniu z apríla tohto roku, do ktorého sa prihlásilo vyše 650 uchádzačov, už na webe nenájdete zápisnicu. Prokuratúra nám odpísala: „Zákon neupravuje lehotu, počas ktorej má byť zápisnica zverejnená. Z dôvodov obmedzenej kapacity sú zverejnené zápisnice z výberových konaní na prokurátorov a právnych čakateľov systémom po 30 kalendárnych dňoch stiahnuté z webovej stránky GP SR.“

Obmedzená kapacita, to vážne? Na stránke generálnej prokuratúry sa každý rok povinne zverejňujú tisíce dokumentov – či už ide o uznesenia o zastavení trestného stíhania, alebo o zmluvy a faktúry. Čo je oproti tomuto množstvu pár zápisníc ročne?

Takýto výklad navyše odporuje zámeru novely, ktorá si dala za cieľ „garantovať transparentnosť a objektivitu jednotlivých druhov výberových konaní“. Tridsať dní nie je plnohodnotnou garanciou transparentnosti a už vonkoncom neumožňuje efektívnu spätnú verejnú kontrolu pri prípadoch, keď vznikne pochybnosť o konaní prokurátora roky po jeho nástupe do funkcie.

Povinnosť zverejňovať zápisnice z výberových konaní majú aj súdy. V porovnaní s prokurátormi však nie je problém si spätne vyhľadať akúkoľvek zápisnicu z výberových konaní vrátane zvukových záznamov z ústnych častí. Jednou zo základných zásad výkladu práva je zásada jednoty právneho poriadku. Zjednodušene ide o povinnosť vykladať právne normy systematicky, vo vzájomnej súvislosti tak, aby nevznikal rozporný výklad medzi normami. Je nesystémové, a teda nesprávne, aby jedna štátna inštitúcia vykladala v podstate totožnú povinnosť ináč ako inštitúcia iná.

Čas konať

Pomohlo by aj umožniť neprokurátorom byť súčasťou výberovej komisie, obdobne ako je to pri výbere sudcov, kde v komisii môžu byť aj nesudcovia. V princípe by vládna koalícia mala byť takýmto zmenám naklonená. „Vláda bude podporovať zvyšovanie verejnej kontroly prokuratúry a pri výbere prokurátorov kontrolu verejnosti tohto procesu prostredníctvom odborného prvku mimo rámca prokuratúry,“ deklaruje vo svojom programovom vyhlásení.

Je najvyšší čas začať tieto zmeny aj uskutočňovať.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie