Denník N

Plavčan začiatok školského roka nezvláda, školy nemajú všetky učebnice

Minister školstva Peter Plavčan. Foto – TASR
Minister školstva Peter Plavčan. Foto – TASR

Ministerstvo školstva priznalo, že učebnice budú chýbať. Problémy však podľa neho budú len v niektorých ročníkoch a pri niektorých predmetoch.

Škola v Miloslavove, v obci vzdialenej len pol hodiny od Bratislavy, veľmi rýchlo rastie. Tento školský rok do nej nastúpi o takmer sto detí viac ako vlani.

Doteraz mala žiakov len v prvých štyroch ročníkoch. Od pondelka je už v škole nielen prvý stupeň, ale začínajú už aj s výučbou piatakov. Škola otvorí dve piate triedy, do ktorých bude chodiť spolu 40 žiakov.

Pre piatakov im chýba takmer všetko

Aj keď škola žiadala ministerstvo školstva, aby im poslalo učebnice pre piatakov, v piatok, teda posledný pracovný deň pred začiatkom školského roka, im ešte chýbali takmer všetky. Ak ministerstvo učebnice urýchlene nedodá, žiaci piatych ročníkov sa od utorka nebudú mať z čoho učiť.

„Chýba mi tam takmer všetko,“ hovorí riaditeľka školy Alena Jančeková. Nemá ani jednu učebnicu geografie ani biológie. Škole nedodali ani väčšinu zo žiadaných kníh na dejepis, literatúru, informatiku, techniku. Snaží sa na ministerstve vybaviť, aby jej učebnice poslali čím skôr.

Problém majú aj s učebnicami angličtiny, na ktoré ministerstvo školstva prispieva, knihy si už vyberá škola. Tento rok podľa Jančekovej dávalo ministerstvo príspevok na učebnice pre šiestakov, ale keďže škola v Miloslavove vlani piatakov nemala, žiaci nemajú po kom knihy zdediť. A príspevok na nákup nových škola nedostala.

Riaditeľka uznáva, že sú špeciálny prípad, lebo otvárajú piaty ročník po prvýkrát. Ale ani v triedach, čo fungovali už v minulých školských rokoch, nemajú dosť kníh, aj keď je to menej akútne ako u piatakov, ktorí nemajú odkiaľ získať staršie učebnice.

Keďže však napríklad v škole v Miloslavove rastie počet detí aj v iných triedach, niektorí žiaci budú bez učebníc. „Máme nejaké učebnice, ale nie toľko, koľko by sme potrebovali pre všetkých žiakov. Napríklad máme v triede 25 žiakov, ale učebnice prišli len pre 15 alebo 20,“ hovorí riaditeľka.

V prvých troch ročníkoch je to podľa nej relatívne v poriadku – tam chýba len niekoľko kusov. Horšie je to v štvrtom ročníku, kde chýba napríklad desať učebníc vlastivedy a čítaniek.

Prvé dni sa tak žiaci budú učiť zrejme bez učebníc. „Riešim to intenzívne. Sľúbili, že nám ich dodajú,“ hovorí Jančeková.

A ako jej ministerstvo odôvodnilo, že učebníc nedostala škola toľko, koľko potrebuje? „To sa neodôvodňuje, prišla dodávka, rozbalili sme ju a zistili sme, že nám prišlo málo učebníc,“ hovorí riaditeľka.

Školu v Miloslavove vedie tretí rok, no také problémy s učebnicami doteraz nemala. Vždy jej ich prišlo toľko, koľko potrebovala. „Toto je prvý rok, čo máme problém,“ hovorí.

Miloslavov, 12.10. 2015. Priestory základnej školy v Miloslavove. Foto N - Tomáš Benedikovič
Priestory základnej školy v Miloslavove. Foto N – Tomáš Benedikovič

Učebnice budú chýbať, priznalo ministerstvo

Je to prvýkrát, keď sa o učebnice mal postarať nový minister Peter Plavčan (nominant SNS). Jeho rezort priznal, že niektoré učebnice budú chýbať, problémy však podľa neho budú len v niektorých ročníkoch a pri niektorých predmetoch.

Celkovo v pondelok nastúpi do školy takmer 700-tisíc žiakov.

Žiakom na prvom stupni základných škôl budú podľa ministerstva chýbať učebnice informatiky, štvrtáci nedostanú učebnice výtvarnej výchovy. Žiaci na druhom stupni nebudú mať učebnice etiky, náboženstva, informatiky a techniky.

„V tejto súvislosti si však dovolíme uviesť, že vo všetkých prípadoch ide o predmety, kde učebnica nie je kľúčovým nástrojom,“ zľahčuje nedodanie kníh ministerstvo.

Na otázku, prečo knihy nedodali a kedy to napravia, neodpovedalo. Za nedodanie kníh sa v oficiálnom stanovisku ani neospravedlňuje.

Všetky učebnice nedostali ani stredné školy – ministerstvo spresnilo, že prváci na gymnáziách nedostanú geografiu, štvrtáci občiansku výchovu. Na gymnáziách s vyučovacím jazykom maďarským nebudú mať štvrtáci literatúru.

„V tomto prípade školy pracujú so starými učebnicami, využívajú rôzne internetové zdroje či iný didaktický materiál. Školy majú okrem učebníc bezplatne k dispozícii aj digitálne vzdelávacie zdroje pre viaceré vyučovacie predmety a oblasti,“ háji sa ministerstvo.

Slovenskí učitelia pritom používajú učebnice viac ako ich kolegovia v zahraničí, uviedol to Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva vo svojom komentári.

„Učebnice sú stále kľúčovým vzdelávacím zdrojom pri vyučovaní. Dokazujú to napríklad údaje z medzinárodných štúdií,“ napísali.

V medzinárodnom priemere používajú učebnice ako hlavný zdroj pri vyučovaní matematiky učitelia reprezentujúci až 75 percent žiakov, na Slovensku je to 85 percent. V prípade vyučovania čítania ide v medzinárodnom priemere o 72 percent a prírodných vied 70 percent.

„Na Slovensku je pozícia učebníc ešte silnejšia, tento ukazovateľ je v prípade čítania a prírodných vied až 92 percent. Napríklad počítačové programy sa v zahraničí, ako aj na Slovensku využívajú predovšetkým ako doplnkový zdroj,“ napísali analytici ministerstva.

Školy podľa ministerstva žiadajú len o doplnenie kníh za poškodené či stratené kusy. Výpadok by tak nemal znamenať, že by celá trieda nemala mať učebnice, ale niektorým žiakom v ročníku budú chýbať.

V prípade školy v Miloslavove to neplatí, tam nebudú mať knihy hneď dve triedy.

Koľko konkrétne bude kníh na začiatku roka chýbať, ministerstvo nepovedalo. Tvrdí, že „distribúcia učebníc na tento školský rok bola spustená a prebieha podľa harmonogramu“.

Prefocujú, požičiavajú

A ako školy riešia nedostatok učebníc? Napríklad v Miloslavove si ich požičiavajú od iných škôl alebo im prefotia časť textov, ktoré potrebujú.

Alebo si chýbajúce učebnice školy kúpia, hovorí Soňa Lecáková, ktorá má na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave na starosti učebnice. Tejto škole ich nedodali najmä preto, že im ich ministerstvo ani neschválilo. „Objednali sme 60 kusov fyziky pre ôsmy ročník – dynamiku a nedostali ani jednu,“ hovorí Lecáková.

Keď si škola objedná určitý počet kníh, ministerstvo to môže, ale nemusí schváliť. Na jednej strane tak školy môžu niekedy objednávať učebnice navyše aj bez toho, aby ich potrebovali, a dostanú ich, na druhej môže ministerstvo zamietnuť školám knihy, ktoré reálne potrebujú.

Na otázku, podľa akých kritérií posudzuje, ktoré a koľko kníh škole schváli, ministerstvo neodpovedalo.

Chýba evidencia a monitoring

Neexistuje systém, ktorý by ministerstvu povedal, koľko kníh škola reálne potrebuje. „Asi si ministerstvo povedalo, že ich nepotrebujeme,“ hovorí Lecáková o tom, že učebnice nedostali. Dodala, že úradníci z ministerstva im zamietnutie nezdôvodnili.

„Dnes sa nezbierajú a neanalyzujú údaje o počte dodaných učebníc do jednotlivých škôl. Chýba tak evidencia a monitoring, do akej miery sú požiadavky škôl oprávnené a či nedochádza k plytvaniu,“ hovoria analytici ministerstva.

1. súkromnému gymnáziu v Bratislave chýba aj Umenie a kultúra, Komunikácia, sloh či zbierka úloh z fyziky. Knihy navyše im neprišli ani na gymnázium, ani na základnú školu. Objednali napríklad 25 učebníc etiky pre 3. ročník a prišli štyri.

Knihy navyše podľa Lecákovej pritom žiadali najmä preto, že im stúpol počet žiakov. Doteraz totiž mali len jednu siedmu triedu a v tomto školskom roku otvárajú už dve, učebnice navyše pre ďalších žiakov napríklad z geografie však ministerstvo neposlalo.

Či dostali všetky knihy, ktoré im ministerstvo schválilo, v piatok nevedela povedať. Posledný balík prišiel len v piatok, ešte ho musia prebrať.

Málo a nekvalitné

Nedostupnosť učebníc, ale aj ich kvalita je podľa analytikov Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva základný problém učebnicového systému. Školy by mali mať aj možnosť vyberať si z väčšieho počtu učebníc.

Na nevyhovujúci stav v oblasti kvality a dostupnosti vzdelávacích zdrojov vrátane učebníc na Slovensku poukazujú viaceré medzinárodné štúdie. „Podľa štúdie OECD PISA 2012 riaditelia škôl reprezentujúcich až 80 percent žiakov uviedli, že možnosti ich školy sú limitované nedostatkom alebo kvalitou učebného materiálu (napríklad učebníc). To je úplne najhorší výsledok zo všetkých testovaných krajín,“ napísali analytici ministerstva školstva.

Najbližšie k nášmu ukazovateľu mala podľa komentára Kolumbia, Tunisko, Peru a Kostarika. Naopak, najlepší výsledok dosiahlo Lichtenštajnsko, Singapur, Katar, Japonsko a Malajzia.

Podobné výsledky odhalila aj ďalšia štúdia OECD TALIS 2013. Problém s učebnicami a ich nedostatkom je u nás dlhodobý. Analytici opísali stav v roku 2014 a 2015, ich komentár vyšiel v januári tohto roka.

„Zatiaľ čo v roku 2014 školy žiadali približne 3,7 milióna učebníc, reálne dostali len 2,5 milióna učebníc. V roku 2015 bol rozdiel v počte objednaných a dodaných učebníc ešte väčší,“ napísali. Dôvodom je podľa nich najmä to, že je na učebnice málo peňazí.

Napríklad v roku 2014 boli podľa inštitútu požiadavky škôl na nákup a distribúciu učebníc vo výške 15,6 milióna eur, ale vyčlenený rozpočet na ich nákup a distribúciu bol len vo výške 6,5 milióna eur. Preto školy nedostali všetky objednané učebnice. Rozdiely medzi požiadavkami škôl a reálnymi výdavkami na učebnice sú dlhodobé.

Kupujú ich podľa priorít

Potom sa knihy kupujú podľa priorít – jednou z nich je napríklad to, aby sa základné prvácke učebnice, ktoré sú len na jedno použitie, kúpili každý rok. Ale potom sa niektoré učebnice – aj povinných predmetov – nenakúpia.

Najviac ministerstvo vyhovie základným a špeciálnym školám, v roku 2014 dodali 91 percent objednaných učebníc základným školám a 92 špeciálnym. To však vlani výrazne kleslo – na 63 percent pre základné a 62 percent pre špeciálne školy.

„Horšia je situácia v prípade učebníc pre gymnáziá a stredné odborné školy. Zatiaľ čo v roku 2014 sa dodalo len 55 percent objednaných učebníc pre gymnáziá (v prípade učebníc pre stredné odborné školy to bolo 52 percent), v roku 2015 to bolo 52 percent (33 percent v prípade stredných odborných škôl),“ píšu analytici.

Napriek relatívne lepšej situácii v zabezpečení základných učebníc ani dnes podľa inštitútu nie sú nové učebnice na všetky predmety. Chýbajú napríklad učebnice techniky pre 5. ročník základných škôl či geografie pre 1. ročník gymnázia. Omnoho zložitejšia je situácia v prípade učebníc odborných predmetov v stredných odborných školách, kde chýbajú desiatky titulov učebníc.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie