Denník N

Námestník generálneho prokurátora Šufliarsky o ignorovaní Bašternáka: Bol to ojedinelý prípad

Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Foto N – Tomáš Benedikovič
Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Foto N – Tomáš Benedikovič

Generálna prokuratúra preverí trestné oznámenie na špeciálneho prokurátora, ktoré mali dostať viaceré médiá.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik predložil v pondelok ústavnoprávnemu výboru v parlamente správu o stave Úradu špeciálnej prokuratúry. Otázky opozície o kauze Bašternák, ktorú Kováčik odmietol v roku 2014 vyšetrovať, ho rozčúlili. „Ja už mám toho dosť! Ja teraz rozprávam! Dosť týchto všeobecných tvrdení, že sme jedna banda zločincov a kryjeme konkrétne zločiny!“ hovoril Kováčik.

Tvrdil, že sa pýtal svojich kolegov prokurátorov, ako by postupovali na jeho mieste, keď daňový úrad v roku 2014 urobil u Bašternáka kontrolu a nenašiel žiadne pochybenia. Všetci mu vraj povedali, že by postupovali rovnako – odmietli by začať stíhanie vo veci.

„V roku 2016, keď to bolo medializované, kto vydal pokyn? Ja som dal písomný pokyn. Nečakal som na to, že to niekto na generálnej prokuratúre bude skúmať. Vydal som pokyn, aby sa tam hneď konalo. Ak by som mal záujem zamiesť veci pod koberec, prečo by som hneď takto konal?“ pýtal sa na výbore Kováčik.

Generálna prokuratúra však nedávno konštatovala, že Kováčik situáciu podcenil a odmietol Bašternáka vyšetrovať predčasne. Médiá v týchto dňoch dostali trestné oznámenie na Kováčika. List podpísaný údajnými policajtmi hovorí, že Kováčik odmietnutím prípad vyšetrovať spáchal zneužitie právomocí verejného činiteľa. V parlamente bol aj námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky. Podľa neho trestné oznámenie preveria, myslí si však, že Kováčik mal len nesprávny právny názor.

Do redakcie sme dostali list v podobe trestného oznámenia na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika pre kauzu Bašternák. Má generálna prokuratúra toto trestné oznámenie?

Nemám o tom vedomosť. Pokiaľ máte takýto list, môžete to adresovať priamo pánovi generálnemu prokurátorovi alebo mne. Posúdime to absolútne zákonným a štandardným spôsobom.

Kde je hranica medzi tým, čo je právny názor a čo už je napríklad na disciplinárne stíhanie, keď aj laik vidí, že pán Kováčik odignoroval vážne podozrenia voči Ladislavovi Bašternákovi?

Táto hranica sa dá veľmi ťažko určiť. Kto ju má určiť? Prokurátor, ktorý danú vec preskúmava, alebo laická, či odborná verejnosť, ktorá má len sprostredkované informácie? Svojvoľnosť by mal byť taký prejav prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý je vyjadrený v rozhodnutí, ktoré nemôže za žiadnych okolností obstať, či už z formálneho hľadiska, alebo materiálneho, to znamená z vecných hľadísk. V systéme prokuratúry existujú nadriadení prokurátori, ktorí majú právo kedykoľvek vec podriadeného prokurátora preskúmať, prijať svoj právny názor a korigovať alebo úplne zmeniť rozhodnutie podriadeného prokurátora. V tomto prípade sa tak stalo – generálny prokurátor konštatoval, že to rozhodnutie bolo predčasné.

Video: S novinármi sa špeciálnemu prokurátorovi rozprávať nechcelo

Vám sa rozhodnutie pána Kováčika nezdalo až také svojvoľné, že by to malo byť na disciplinárne stíhanie? Ako to, že špeciálny prokurátor dostatočne nevyšetrí nejakú kauzu a nenesie za to žiadnu zodpovednosť, môžu vnímať ostatní prokurátori? Nie je nevyšetrenie vážneho daňového podvodu svojvoľné rozhodnutie?

To rozhodnutie vydala vyšetrovateľka ako orgán činný v trestnom konaní.

Poslala ho pánovi Kováčikovi a on s odmietnutím vyšetrovať Bašternáka súhlasil.

Áno, dozorový prokurátor sa s tým rozhodnutím stotožnil. Je tu systém kontroly, nadriadený využil oprávnenie, preskúmal danú vec a skonštatoval, že názor vyšetrovateľky a dozorového prokurátora bol mylný.

Verejnosť si však môže myslieť, že to odmietnutie vyšetrovať Bašternáka nebola náhoda, že to bolo preto, že vyšetrovateľka alebo prokurátor majú blízko k Smeru a že nie všetci sú si rovní pred zákonom.

Ľudia sú si rovní pred zákonom. Bol to ojedinelý, individuálny názor vyšetrovateľa a prokurátora v konkrétnej trestnej veci. Zákon dovoľuje, aby mohol nadriadený prokurátor takéto nedostatky napraviť. Toto nie je prvá vec, kde sme skonštatovali, že došlo k pochybeniu ako na strane policajta, tak aj prokurátora.

Nemali by ste vyšetriť, či pán Kováčik nemal záujem kryť špičky Smeru?

Takéto indície z tejto trestnej veci absolútne nevyplývali. Pokiaľ vy máte takéto informácie, môžete nám ich dať.

Dedukujeme to len z toho, že odmietol nepochopiteľne vyšetrovať vážne podozrenie voči Bašternákovi.

Odmietnutie trestného oznámenia je jedným zo spôsobov skončenia trestného konania pred začatím trestného stíhania. To zákon dovoľuje. Avšak, na druhej strane, zákon umožňuje nadriadeným prokurátorom vec preskúmať. V tejto veci sme začali konať na základe medializovaných informácií. Sami sme to preskúmali a zistili sme, že to rozhodnutie bolo predčasné.

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Napriek tomu, že ste skonštatovali pochybenie, neuvažujete o tom, že by ste potrestali pána Kováčika?

Pán Kováčik ako dozorový prokurátor akceptoval rozhodnutie vyšetrovateľa. To je jeho právny názor. Ak právny názor nie je kontaminovaný podozrením z korupcie alebo zneužitia právomocí verejného činiteľa, nebude predmetom ani disciplinárneho, ani trestného stíhania. Ak dodatočne máte informácie, že v tejto veci došlo k ovplyvňovaniu vyšetrovateľa alebo prokurátora, budeme konať.

Aj človeku bez právneho vzdelania pri čítaní toho, ako sa kauza Bašternák vyšetrovala, napadne, že by bolo treba vtedy Bašternáka vypočuť, poslať dožiadania do zahraničia alebo zistiť, či naozaj do štátnej pokladnice odišli zaplatené dane, ktoré v skutočnosti neodišli. Ak toto vyšetrovateľ alebo prokurátor neurobili, to podozrenie, či sa tak nedialo na objednávku, existuje automaticky. Toto vám nie je podozrivé?

Do hláv vyšetrovateľa ani prokurátora nevidím. Som človek, ktorý pracuje s faktmi, a tie nám vyplynuli len a len z vyšetrovacieho spisu. Z môjho pohľadu v tomto prípade generálna prokuratúra urobila všetky možné opatrenia. V prípade, že by nebolo začaté stíhanie, bol by vydaný pokyn, aby sa začalo.

Nemala by generálna prokuratúra prekontrolovať spätne všetky prípady, ktoré dozoroval pán Kováčik, keď v kauze Bašternák takto pochybil?

Každá trestná vec sa musí posudzovať individuálne. My na základe toho, že generálna prokuratúra má iný právny názor vo veci, nemôžeme povedať, že to je absolútny dôvod na preskúmanie všetkých vecí. Veď to môžu byť desiatky vecí od roku 2004, keď vznikol Úrad špeciálnej prokuratúry, to sa nedá.

V prípade prokurátora Špirka, ktorý bol krátko obvinený zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, sa preverujú všetky jeho spisy. 

Nepreverujú sa všetky. Iba tie, v ktorých v súčasnosti vykonáva dozor. Nie spätne.

Nemali by ste teda preveriť všetky veci, v ktorých teraz vykonáva dozor pán Kováčik, aby ste postupovali voči každému prokurátorovi rovnako?

Ak bude podozrenie, aj na základe trestného oznámenia, že existujú závažné skutočnosti a pochybnosti o vykonávaní dozoru v akejkoľvek trestnej veci, preskúmame vec absolútne bežným spôsobom.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Robert Kaliňák

Slovensko

Teraz najčítanejšie