Denník N

Nové rebríčky prvý raz ukazujú nielen školy s najlepšími žiakmi, ale aj tie, ktoré dokážu najviac naučiť

Najlepšie sa v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej.

Inštitút INEKO podľa verejne dostupných dát každoročne hodnotí základné a stredné školy a zverejňuje ich rebríčky. Chce tak umožniť, aby rodičia mohli vyberať školy podľa toho, aké sú kvalitné a aké majú silné stránky.

Tento rok znova nielen aktualizovali údaje, ale pri stredných školách pridali napríklad údaj o takzvanej pridanej hodnote školy, ktorá však nevstupuje priamo do hodnotenia, ale INEKO zverejnilo aj rebríčky škôl s najvyššou pridanou hodnotou.

„Meranie pridanej hodnoty má zatiaľ viacero obmedzení – výpočet je robený iba pre SŠ, ktoré ponúkajú štvorročné denné štúdium v slovenskom jazyku ukončené maturitnou skúškou. Z výpočtu boli vylúčení žiaci osemročných gymnázií, žiaci bilingválnych štúdií či zdravotne znevýhodnení. Aj z týchto dôvodov zatiaľ pridaná hodnota neumožňuje spoľahlivo porovnávať všetky SŠ, a preto ju uvádzame iba ako samostatnú informáciu a nevstupuje do celkového hodnotenia škôl,“ tvrdí INEKO.

V aktuálnom rebríčku je len pridaná hodnota z testov zo slovenského jazyka, výsledky z maďarského jazyka a matematiky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Údaj o pridanej hodnote školy je dôležitý v tom, že zohľadňuje to, ako dokážu školy žiakov rozvíjať, a nezvýhodňuje tak školy, ktoré dobrých žiakov získajú už pri nábore.

INEKO upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), a len v jednom prípade meria pridanú hodnotu školy.

Najlepšie základné školy

názov školy ulica okres hodnotenie
Základná škola Krosnianska 4 Košice III 9,7
Základná škola T. J. Moussona 4 Michalovce 9,3
Spojená škola sv. Františka z Assisi-ZŠ Karloveská 32 Bratislava IV 9,1
Základná škola Slov. partizánov 53 Považská Bystrica 8,8
Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica 8,7
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18 Košice II 8,6
Základná škola Kúpeľná 2 Prešov 8,5
Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice I 8,4
Základná škola Okružná 17 Michalovce 8,4
Základná škola Jána A. Komenského 1 Michalovce 8,4

 

Najlepšie stredné odborné školy

názov školy ulica okres hodnotenie
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava 9,0
SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov 8,8
OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín 8,7
Spojená škola SPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2 Nitra 8,5
Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo 8,4
Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica 7,9
Stredná zdravot. škola J. Braneckého 4 Trenčín 7,8
Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra 7,7
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec 7,7
Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Žarnovica 7,7

Najlepšie gymnáziá

názov školy ulica okres hodnotenie
Gymnázium Poštová 9 Košice I 9,1
Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava II 9,0
Škola pre mimoriadne nadané deti-gymnázium Teplická 7 Bratislava III 8,7
Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice 8,2
1. súkromné gymnázium Bajkalská 20 Bratislava II 8,1
Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice I 8,0
Gymnázium P. J. Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava 7,9
Bilingválne gymnázium Komenského 215 Martin 7,9
Spojená škola-gym. Dominika Tatarku 7 Poprad 7,8
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina 7,8

Ako hodnotili:

Základné školy:

  • Testovania 9
  • mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva
  • po novom doplnili aj výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika).

Stredné odborné školy a gymnáziá: 

  • písomné maturity
  • regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli
  • mimoriadne výsledky

 

Stredné odborné školy  s najvyššou pridanou hodnotou 

názov školy ulica okres prid. hodnota
Stredná odborná škola Bardejovská 18 Svidník 10,0
Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce 10,0
Obchodná akadémia Dlhá 10 Senica 10,0
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava III 9,9
Súkr. stredná odb.škola Ul. 29. augusta 4812 Poprad 9,8
SOŠ A. Warhola Duchnovičova 506 Medzilaborce 9,8
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava 9,7
Stred. zdravot. škola J. Kozáčeka 4 Zvolen 9,5
Pedagog. a soc.akadémia 1. mája 7 Trenčín 9,5
Spojená škola-OA Štúrova 848 Detva 9,4

Gymnáziá s najvyššou pridanou hodnotou

názov školy ulica okres prid. hodnota
Gymnázium M. R. Štefanika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom 10,0
Bilingválne gymnázium Komenského 215 Martin 9,9
Gymnázium Duchnovičova 13 Medzilaborce 9,8
Gymnázium Lorencova 46 Spišská Nová Ves 9,7
Gymnázium Školská 26 Vráble 9,6
Gymnázium Jablonská 5 Myjava 9,3
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A Bratislava I 9,3
Gymnázium A. Prídavka Komenského 40 Sabinov 9,2
Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 Žilina 9,1
Gymnázium F. G. Lorcu Hronská 3 Bratislava II 9,0

Rebríček INEKO všetkých škôl

Základné školy

názov školy ulica obec okres hodnotenie
 Banskobystrický kraj      
Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica Banská Bystrica 8,7
Základná škola Hrnčiarska 1 Zvolen Zvolen 8,2
Základná škola Petra Jilemnického 2 Zvolen Zvolen 8,1
Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica Banská Bystrica 8,0
Základná škola s MŠ SNP 20 Kalinovo Poltár 7,6
Základná škola Ďumbierska 17 Banská Bystrica Banská Bystrica 7,1
Základná škola Kriváň 435 Kriváň Detva 7,0
Základná škola s MŠ A. Kmeťa 1 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 6,9
Základná škola M. Rázusa 3 Zvolen Zvolen 6,9
Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,9
Základná škola Školská 14 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 6,7
Základná škola Rúbanisko II 3079 Lučenec Lučenec 6,7
Základná škola P. Dobšinského 17 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 6,5
Základná škola Pieninská 27 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,4
Základná škola Haličská cesta 8 Lučenec Lučenec 6,4
Základná škola A. Bernoláka 20 Detva Detva 6,3
Základná škola JGT Gaštanová 12 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,2
Základná škola Školská 482 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 6,1
Základná škola Golianova 8 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,1
Základná škola Námestie mládeže 17 Zvolen Zvolen 6,1
Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Brezno 6,0
Základná škola P. Dobšinského 1744 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 6,0
Základná škola Radvanská 1 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,0
Základná škola Sitnianska 32 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,0
Základná škola Fraňa Kráľa 838 Žarnovica Žarnovica 5,9
Základná škola Ul. obrancov mieru 884 Detva Detva 5,9
Základná škola J. A. Komenského 7 Revúca Revúca 5,8
Základná škola s MŠ Bzovík 136 Bzovík Krupina 5,8
Základná škola Pionierska 9 Sliač Zvolen 5,8
Základná škola J. Alexyho 1 Zvolen Zvolen 5,7
Bratislavský kraj         
Spojená škola sv. Františka z Assis-ZŠ Karloveská 32 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 9,1
ZŠ Matky Alexie Palackého 1 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 8,0
Základná škola s MŠ Škarniclova 1 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,9
Základná škola Mierová 46 Bratislava – Ružinov Bratislava II 7,7
Základná škola Sokolíkova 2 Bratislava – Dúbravka Bratislava IV 7,7
Základná škola Kollárova 2 Svätý Jur Pezinok 7,7
Základná škola Ostredková 14 Bratislava – Ružinov Bratislava II 7,6
Základná škola Drieňová 16 Bratislava – Ružinov Bratislava II 7,6
Spojená škola – ZŠ Tilgnerova 14 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 7,5
Základná škola s MŠ Grösslingová 48 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,4
Základná škola Karloveská 61 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 7,4
Základná škola Tbiliská 4 Bratislava – Rača Bratislava III 7,3
Základná škola Vazovova 4 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,3
Základná škola Dubová 1 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,3
Základná škola Fándlyho 11 Pezinok Pezinok 7,3
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 7,3
Základná škola Gen. M. R. Štefánika 7 Malacky Malacky 7,1
Základná škola Rohožník 399 Rohožník Malacky 7,1
Základná škola Veternicova 20 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 7,1
Základná škola Beňovského 1 Bratislava – Dúbravka Bratislava IV 7,0
Základná škola Obchodná 7 Zohor Malacky 6,9
Základná škola Vinohradská 62 Šenkvice Pezinok 6,9
Základná škola Malokarpatské nám. 1 Bratislava – Lamač Bratislava IV 6,8
ZŠ Mansveta Olšovského Kláštorné nám. 1 Malacky Malacky 6,8
Základná škola Nevädzová 2 Bratislava – Ružinov Bratislava II 6,8
Základná škola Komenského 1 Modra Pezinok 6,6
Základná škola s MŠ Ul. J. Rašu 430 Budmerice Pezinok 6,5
Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava – Podun. Biskupice Bratislava II 6,5
Základná škola Gessayova 2 Bratislava – Petržalka Bratislava V 6,5
Základná škola Ivana Bukovčana 3 Bratislava – Dev. Nová Ves Bratislava IV 6,4
Košický kraj      
Základná škola Krosnianska 4 Košice – Dargov. Hrdinov Košice III 9,7
Základná škola T. J. Moussona 4 Michalovce Michalovce 9,3
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18 Košice – Západ Košice II 8,6
Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice – Staré Mesto Košice I 8,4
Základná škola Okružná 17 Michalovce Michalovce 8,4
Základná škola Jána A. Komenského 1 Michalovce Michalovce 8,4
Základná škola Staničná 13 Košice – Juh Košice IV 8,2
Základná škola Janigova 2 Košice – Sídlisko KVP Košice II 7,8
Základná škola Bruselská 18 Košice – Sídlisko Ťahanovce Košice I 7,7
Základná škola Kežmarská 28 Košice – Západ Košice II 7,7
Základná škola Nad Medzou 1 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 7,6
Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 7,6
Základná škola Park Angelinum 8 Košice – Staré Mesto Košice I 7,5
Základná škola Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 7,4
Základná škola Ulica Jána Pavla II. 1 Košice – Sídlisko KVP Košice II 7,3
Základná škola Jána Švermu 6 Michalovce Michalovce 7,3
Základná škola Školská 2 Michalovce Michalovce 7,1
Základná škola Tomášikova 31 Košice – Sever Košice I 7,0
Základná škola Komenského 12 Sobrance Sobrance 7,0
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 7,0
Základná škola Požiarnická 3 Košice – Juh Košice IV 6,9
Základná škola Kežmarská 30 Košice – Západ Košice II 6,8
Základná škola Bernolákova 16 Košice – Západ Košice II 6,7
Základná škola Z. Nejedlého 2 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 6,7
Základná škola Komenského 6 Sobrance Sobrance 6,7
Základná škola Mierová 1 Strážske Michalovce 6,6
Základná škola Polianska 1 Košice – Sever Košice I 6,6
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smreková 38 Smižany Spišská Nová Ves 6,6
Základná škola Trebišovská 10 Košice – Západ Košice II 6,6
Základná škola Krymská 5 Michalovce Michalovce 6,6
Nitriansky kraj      
Základná škola Pri Podlužianke 6 Levice Levice 8,1
Základná škola Hradná 22 Nové Zámky Nové Zámky 8,0
Základná škola Nábrežná 95 Nové Zámky Nové Zámky 7,6
ZŠ kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra Nitra 7,6
Základná škola s MŠ Horná 22 Šaľa Šaľa 7,5
Cirkevná základná škola Lipová 10 Topoľčany Topoľčany 7,5
Základná škola Školská 14 Levice Levice 7,4
Základná škola G. Bethlena 41 Nové Zámky Nové Zámky 7,3
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B. Farská 43 Nitra Nitra 7,2
Základná škola Saratovská 85 Levice Levice 7,1
Cirkevná základná škola Ľ. Fullu 6 Topoľčany Topoľčany 7,1
ZŠ sv. Don Bosca Ul. 1. mája 24 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 7,0
Základná škola Benkova 34 Nitra Nitra 6,9
ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská 6 Nitra Nitra 6,9
Základná škola SNP 5 Šurany Nové Zámky 6,9
Základná škola Devínska 12 Nové Zámky Nové Zámky 6,9
Základná škola Nábrežie mládeže 5 Nitra Nitra 6,8
Základná škola Fatranská 14 Nitra Nitra 6,8
Základná škola Ľ. Štúra Pionierska 4 Šaľa Šaľa 6,8
Základná škola Školská 9 Tlmače Levice 6,7
Základná škola s MŠ Sídlisko Lúky 1226 Vráble Nitra 6,7
Základná škola Hollého 48 Šaľa Šaľa 6,7
ZŠ s MŠ O.Cabana Námestie Andreja Cabana36 Komjatice Nové Zámky 6,6
Základná škola A. Kmeťa M. R. Štefánika 34 Levice Levice 6,6
Základná škola Beethovenova 1 Nitra Nitra 6,6
Základná škola Školská 1158 Močenok Šaľa 6,5
Základná škola Cabajská 2 Nitra Nitra 6,5
ZŠ J. C. Hronského Krátka 2 Šaľa Šaľa 6,3
Základná škola Komenského 3 Komárno Komárno 6,3
Základná škola s MŠ Hviezdoslavova 40 Ludanice Topoľčany 6,2
Prešovský kraj      
Základná škola Kúpeľná 2 Prešov Prešov 8,5
Základná škola Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 8,2
Základná škola s MŠ Dostojevského ul. 25 Poprad Poprad 7,8
Základná škola Študentská 9 Snina Snina 7,7
Základná škola Hrnčiarska 13 Humenné Humenné 7,7
Základná škola Kudlovská 11 Humenné Humenné 7,5
Základná škola Dargovských hrdinov 19 Humenné Humenné 7,5
Základná škola Šmeralova 25 Prešov Prešov 7,4
Základná škola Pugačevova 7 Humenné Humenné 7,3
Spojená škola – ZŠ s MŠ Letná ulica 34 Poprad Poprad 7,3
Základná škola Šrobárova 20 Prešov Prešov 7,3
Základná škola Májové námestie 1 Prešov Prešov 7,3
Základná škola Komenského 23 Bardejov Bardejov 7,2
Základná škola Sídlisko II. 1336 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 7,2
Základná škola s MŠ Komenského ulica 15 Poprad Poprad 7,1
Základná škola Mlynská 7 Stropkov Stropkov 7,1
Základná škola Mierová 134 Svit Poprad 7,1
Základná škola Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok Kežmarok 7,0
CZŠ sv. Gorazda Solivarská 49 Prešov Prešov 7,0
Základná škola s MŠ Vagonárska ulica 4 Poprad Poprad 7,0
Základná škola Bajkalská 29 Prešov Prešov 7,0
Základná škola Konštantínova 64 Stropkov Stropkov 6,9
Základná škola Štefánikova 31 Humenné Humenné 6,9
Základná škola Levočská 6 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6,9
Základná škola Komenského 22 Svidník Svidník 6,9
Cirkevná ZŠ sv. Egídia Jiráskova 5 Bardejov Bardejov 6,8
Základná škola s MŠ Hlavná 66 Spišské Hanušovce Kežmarok 6,8
Základná škola Hviezdoslavova 1 Lipany Sabinov 6,8
Základná škola s MŠ Francisciho ulica 21 Poprad Poprad 6,8
Základná škola Strážnická 26 Ľubotice Prešov 6,7
Trenčiansky kraj        
Základná škola Slov. partizánov 53 Považská Bystrica Považská Bystrica 8,8
Základná škola Odborárska 1374 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 8,4
Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín Trenčín 8,2
ZŠ s MŠ Václava Mitúcha Školská 2 Horné Srnie Trenčín 8,2
Základná škola Kubranská 80 Trenčín Trenčín 8,1
Základná škola Sídlisko SNP 6 Trenčianske Teplice Trenčín 8,0
ZŠ s MŠ H.Gavloviča Školská 369 Pruské Ilava 7,9
Základná škola Slovanská 7 Považská Bystrica Považská Bystrica 7,8
Základná škola Hodžova 37 Trenčín Trenčín 7,8
Základná škola s MŠ Školská 7 Bojnice Prievidza 7,6
ZŠ s MŠ V. Benedikta Družby 2 Nedožery – Brezany Prievidza 7,6
Základná škola Mariánska 19 Prievidza Prievidza 7,6
Základná škola Novomeského 11 Trenčín Trenčín 7,6
Základná škola Trenčianske Jastrabie 115 Trenčianske Jastrabie Trenčín 7,6
Základná škola SNP 4 Kanianka Prievidza 7,4
Základná škola s MŠ Sídlisko Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom Ilava 7,4
Základná škola Duklianska 1 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 7,4
Základná škola Školská 10 Považská Bystrica Považská Bystrica 7,3
Základná škola Školská 15 Nitrianske Rudno Prievidza 7,3
Základná škola Bezručova 66 Trenčín Trenčín 7,3
Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH A. Hlinku 44 Prievidza Prievidza 7,2
Základná škola J. Braneckého 15 Trenčianska Teplá Trenčín 7,2
ZŠ G.Drozda s MŠ Chrenovec – Brusno 395 Chrenovec – Brusno Prievidza 7,1
Základná škola Janka Palu 2 Nemšová Trenčín 7,0
Základná škola Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7,0
Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ Klčové 87 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7,0
Základná škola Rastislavova 4 Prievidza Prievidza 6,9
Základná škola Malonecpalská 37 Prievidza Prievidza 6,9
Základná škola Veľkomoravská 12 Trenčín Trenčín 6,8
Základná škola Veľké Uherce 145 Veľké Uherce Partizánske 6,7
Trnavský kraj         
Základná škola Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12 Trnava Trnava 7,9
Základná škola Brezová 19 Piešťany Piešťany 7,6
ZŠ Angely Merici Halenárska 45 Trnava Trnava 7,4
Základná škola Záhorácka 919 Borský Mikuláš Senica 7,3
Základná škola Komenského 959 Senica Senica 7,3
Základná škola s MŠ Vančurova 38 Trnava Trnava 7,3
Základná škola Komenského 2 Vrbové Piešťany 7,2
Základná škola Jána Bottu 27 Trnava Trnava 7,1
Základná škola Ulica Fándlyho 763/7A Sereď Galanta 7,1
Základná škola Kornela Mahra 11 Trnava Trnava 6,8
Základná škola Nám. sv. Ignáca 31 Leopoldov Hlohovec 6,8
Základná škola Štvrť SNP 49 Galanta Galanta 6,7
Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Hlohovec 6,6
Základná škola A. Felcána 4 Hlohovec Hlohovec 6,6
Základná škola s MŠ Bučany 155 Bučany Trnava 6,5
Základná škola s MŠ Trakovice 10 Trakovice Hlohovec 6,5
Základná škola V. P. Tótha 32 Senica Senica 6,4
Základná škola Mojmírova 98 Piešťany Piešťany 6,4
Základná škola s MŠ Voderady 160 Voderady Trnava 6,3
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti Štefánikova 119 Piešťany Piešťany 6,3
Základná škola Školská 2 Holíč Skalica 6,2
Základná škola s MŠ Komenského 3 Smolenice Trnava 6,2
Základná škola Školská 5 Veľké Kostoľany Piešťany 6,2
Základná škola SNP 5 Cífer Trnava 6,1
Základná škola s MŠ Boleráz 456 Boleráz Trnava 6,1
Základná škola s MŠ Hlavná 2 Špačince Trnava 6,0
Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Hlohovec 6,0
Základná škola Holubyho 15 Piešťany Piešťany 5,9
Základná škola Sadová 620 Senica Senica 5,9
Základná škola Atómová 1 Trnava Trnava 5,9
 Žilinský kraj        
Základná škola s MŠ Hôrky 2 Hôrky Žilina 8,2
Základná škola Námestie mladosti 1 Žilina Žilina 8,1
Základná škola s MŠ Školská 49 Žilina Žilina 8,1
ZŠ s MŠ A. Bernoláka Tomášikova 1 Martin Martin 7,7
Základná škola Ul. čs. brigády 4 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7,6
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3 Žilina Žilina 7,6
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 967 Zákamenné Námestovo 7,5
Základná škola Dolinský potok č.1114 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 7,4
Základná škola s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 Žilina Žilina 7,3
Základná škola Podvysoká 307 Podvysoká Čadca 7,2
Základná škola Nábrežná ulica č.845 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 7,2
Základná škola Karpatská 1 Žilina Žilina 7,2
Základná škola P. Mudroňa 3 Martin Martin 7,1
Cirkevná ZŠ R. Dilonga Hviezdoslavova 7 Trstená Tvrdošín 7,1
Základná škola Jarná 20 Žilina Žilina 7,1
Základná škola s MŠ Klin 122 Klin Námestovo 6,9
Základná škola Medvedzie 155 Tvrdošín Tvrdošín 6,9
Základná škola Gaštanová 56 Žilina Žilina 6,9
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Komenského 31 Námestovo Námestovo 6,9
Základná škola s MŠ Oravská Lesná 299 Oravská Lesná Námestovo 6,9
Základná škola Klačno 2201 Ružomberok Ružomberok 6,8
Základná škola s MŠ Andreja Bažíka 20 Zuberec Tvrdošín 6,8
Základná škola Alexandra Dubčeka Budovateľov 9 Martin Martin 6,7
Základná škola Ul. Martina Hattalu 2151 Dolný Kubín Dolný Kubín 6,7
Základná škola Hlavná ulica 26 Gbeľany Žilina 6,6
Základná škola s MŠ Nová Doba 482 Nižná Tvrdošín 6,6
Základná škola Martinská 20 Žilina Žilina 6,6
Základná škola s MŠ Nová Bystrica 686 Nová Bystrica Čadca 6,5
Základná škola s MŠ Školská 98 Ľubochňa Ružomberok 6,5
Základná škola Ulica Komenského 752 Čadca Čadca 6,5

Stredné odborné školy

názov školy ulica obec okres hodnotenie
Banskobystrický kraj      
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Lučenec 7,7
Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Hodruša – Hámre Žarnovica 7,7
Spojená škola – OA Štúrova 848 Detva Detva 7,6
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Brezno 7,5
Súkr.obchodná akadémia Ul.SNP 16 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 7,4
Stred. zdravot. škola Lúčna 2 Lučenec Lučenec 7,2
Stredná zdravot. škola J.G.Tajovského 24 Banská Bystrica Banská Bystrica 7,0
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Brezno 6,9
Spojená škola – OA Jarmočná 1 Modrý Kameň Veľký Krtíš 6,7
SOŠ lesnícka Akademická 16 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 6,7
Ped.a soc.akadémia J.A.Komenského 12 Lučenec Lučenec 6,6
Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 6,5
Súkr. SOŠ hutnícka Družby 64 Podbrezová Brezno 6,3
Obchodná akadémia J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica Banská Bystrica 6,1
Spojená škola – SPŠ Laskomerského 3 Brezno Brezno 6,0
Stred.priem.škola S.M. Akademická 13 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 6,0
Stred. zdravot. škola J. Kozáčeka 4 Zvolen Zvolen 6,0
SPŠ J.M. Hurbanova 6 Banská Bystrica Banská Bystrica 5,7
Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec Rimavská Sobota 5,6
Súkr. SOŠ technická Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 5,3
 Bratislavský kraj        
Pedag.a sociál.akadémia Bullova 2 Bratislava – Dúbravka Bratislava IV 7,3
SZŠ Záhradnícka 44 Bratislava – Ružinov Bratislava II 7,2
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava – Ružinov Bratislava II 7,0
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 6,5
Obchodná akadémia Dudova 4 Bratislava – Petržalka Bratislava V 6,4
Škola úžit.výtvarníctva Dúbravská cesta 11 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 6,2
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 6,2
Obchodná akadémia Hrobákova 11 Bratislava – Petržalka Bratislava V 6,1
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 6,0
SPŠ elektrotechnická Zochova 9 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 5,9
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok Pezinok 5,9
Stredná odborná škola Račianska 105 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 5,8
Pedagog.a kult.akadémia Sokolská 6 Modra Pezinok 5,5
SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5 Bratislava – Dúbravka Bratislava IV 5,3
SOŠ polygrafická Račianska 190 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 5,1
SUŠ scénic.vytvarníctva Sklenárova 7 Bratislava – Ružinov Bratislava II 5,0
Súkr. SUŠ animov.tvorby Vlastenecké námestie 1 Bratislava – Petržalka Bratislava V 4,9
SOŠ Jána Jonáša 5 Bratislava – Dev. Nová Ves Bratislava IV 4,7
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 Bratislava – Petržalka Bratislava V 4,5
SOŠ Farského 9 Bratislava – Petržalka Bratislava V 4,5
Košický kraj      
Stredná zdravot. škola Moyzesova 17 Košice – Staré Mesto Košice I 7,6
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava Rožňava 7,4
Technická akadémia Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 7,3
SZŠ sv. Alžbety Mäsiarska 25 Košice – Staré Mesto Košice I 7,2
Súkr.str.umel.škola fil Petzvalova 2 Košice – Západ Košice II 6,9
Hotelová akadémia Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 6,8
Stredná zdravot.škola Námestie 1. mája č. 1 Rožňava Rožňava 6,8
SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice – Sever Košice I 6,7
Obchodná akadémia Komenského 18 Trebišov Trebišov 6,7
Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce Michalovce 6,5
Stredná zdravot.škola Kukučínova 40 Košice – Juh Košice IV 6,4
Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice – Sever Košice I 6,3
SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12 Sobrance Sobrance 6,2
SOŠ ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 6,1
Spojená škola – SOŠ Kollárova 17 Sečovce Trebišov 6,0
Stredná zdravot.škola Masarykova 27 Michalovce Michalovce 5,7
Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice – Juh Košice IV 5,5
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Južná trieda 48 Košice – Juh Košice III 5,4
SPŠ stavebná a geodet. Lermontovova 1 Košice – Staré Mesto Košice I 5,4
SOŠ drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 5,3
Nitriansky kraj        
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2 Nitra Nitra 8,5
Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra Nitra 7,7
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Nitra 7,5
Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 7,3
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Topoľčany 7,3
SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28 Nové Zámky Nové Zámky 7,3
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Levice 7,0
Pedagog. a soc.akadémia Engelsova 3 Levice Levice 7,0
SPŠ stavebná Cabajská 4 Nitra Nitra 6,8
SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače Levice 6,8
Stredná priem. škola F. Hečku 25 Levice Levice 6,8
SPŠ stavebná Konkolyho 8 Hurbanovo Komárno 6,7
SŠ-Stredná priem.škola Nivy 2 Šaľa Šaľa 6,4
Stredná zdravot. škola Farská 23 Nitra Nitra 6,3
SOŠ technická Ul. 1. mája 22 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 6,1
Stredná priemysel.škola Petőfiho 2 Komárno Komárno 6,0
SOŠ technická Nitrianska 61 Šurany Nové Zámky 5,9
Súkromná SOŠ s VJM Slovenská 52 Kolárovo Komárno 5,8
Stredná zdravot. škola 17. novembra 1056 Topoľčany Topoľčany 5,7
Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany Nové Zámky 5,7
 Prešovský kraj        
SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov Prešov 8,8
Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Kežmarok 7,7
Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Prešov 7,5
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Poprad 7,5
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Prešov 7,4
Str. zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad Poprad 7,3
Súkr. stredná odb.škola Ul. 29. augusta 4812 Poprad Poprad 7,2
Pedagogická a soc.akad. Kmeťovo stromoradie 5 Prešov Prešov 7,1
Obchodná akadémia Jarmočná 132 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6,9
Stredná pedagog. škola Bottova 15A Levoča Levoča 6,9
Obchodná akadémia Daxnerova 88 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 6,8
Str. zdravotnícka škola Sládkovičova 36 Prešov Prešov 6,7
SOŠ A. Warhola Duchnovičova 506 Medzilaborce Medzilaborce 6,7
Str. zdravotnícka škola Lipová 32 Humenné Humenné 6,7
Stredná odborná škola Komenského 16 Lipany Sabinov 6,6
SOŠ obchodu a služieb Mierová 79 Humenné Humenné 6,5
Obchodná akadémia Komenského 1 Humenné Humenné 6,5
Str. priemyselná škola Komenského 5 Bardejov Bardejov 6,2
Str. priemyselná škola Mnoheľova 828 Poprad Poprad 6,2
Spojená škola – Obchodná akadémia SNP 16 Sabinov Sabinov 6,1
Trenčiansky kraj        
OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín Trenčín 8,7
Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica Považská Bystrica 7,9
Stredná zdravot. škola J. Braneckého 4 Trenčín Trenčín 7,8
Obchodná akadémia Hviezdoslavova 17 Ilava Ilava 7,5
Stred.priemyselná škola Obrancov mieru 1 Dubnica nad Váhom Ilava 7,5
Pedagog. a soc.akadémia 1. mája 7 Trenčín Trenčín 6,8
Stredná zdravotnícka škola Ul. odborov 244/8 Považská Bystrica Považská Bystrica 6,6
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Prievidza 6,6
Stredná odborná škola Chemikov 8 Nováky Prievidza 6,5
Stredná odbor.umel.škol Staničná 8 Trenčín Trenčín 6,0
Stredná odborná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 6,0
Stred.priemyselná škola Slov. partizánov 52 Považská Bystrica Považská Bystrica 5,9
Stred.priemyselná škola SNP 8 Myjava Myjava 5,7
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová Prievidza 5,4
SOŠ strojnícka Športovcov 2 Považská Bystrica Považská Bystrica 5,0
Stredná odborná škola Športová 675 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 5,0
SOŠ obchodu a služieb Jilemnického 24 Trenčín Trenčín 4,8
Stredná odborná škola Štúrova 23 Dubnica nad Váhom Ilava 4,6
Stredná odborná škola Terézie Vansovej 45 Púchov Púchov 4,6
SOŠ podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín Trenčín 4,6
Trnavský kraj        
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Trnava 9,0
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Stromová 34 Piešťany Piešťany 7,5
Str. zdravot. škola Daxnerova 6 Trnava Trnava 7,3
Str. zdravot. škola Športová 34 Dunajská Streda Dunajská Streda 7,2
Obchodná akadémia Dlhá 10 Senica Senica 7,2
Súkr. HA SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín Dunajská Streda 6,9
Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec Hlohovec 6,8
SPŠ elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany Piešťany 6,1
SOŠ technická Esterházyovcov 10 Galanta Galanta 6,1
SOŠ strojnícka Pplk. Pľjušťa 29 Skalica Skalica 5,9
Obchodná akadémia Mládežnícka 5 Sereď Galanta 5,9
SPŠ Komenského 1 Trnava Trnava 5,7
SPŠ dopravná Študentská 23 Trnava Trnava 5,7
Obchodná akadémia Bratislavská 38 Veľký Meder Dunajská Streda 5,5
SPŠ stavebná Lomonosovova 7 Trnava Trnava 5,4
Stredná odborná škola Nám. sv. Martina 5 Holíč Skalica 5,2
Súkr. SOŠ VIA HUMANA Mallého 2 Skalica Skalica 5,2
Súkromná SOŠ s VJM Neratovické nám. 16 Dunajská Streda Dunajská Streda 4,9
SOŠ záhradnícka Brezová 2 Piešťany Piešťany 4,8
Súkr. SOŠ SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín Dunajská Streda 4,8
Žilinský kraj      
Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo Námestovo 8,4
Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok Ružomberok 7,0
Obchodná akadémia Radlinského 55 Dolný Kubín Dolný Kubín 7,0
Stredná priemysel.škola L. Novomeského 24 Martin Martin 7,0
SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina Žilina 6,9
Súkr.stredná umel.škola Hálkova 22 Žilina Žilina 6,7
Pedag.a sociál.akadémia SNP 116 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 6,7
Spojená škola-SPŠ Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 6,6
Škola úžit.výtvarníctva Scota Viatora 6 Ružomberok Ružomberok 6,5
Stredná zdrav. škola Dončova 7 Ružomberok Ružomberok 6,5
SOŠ elektrotechnická Celiny 536 Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 6,5
Obchodná akadémia Nábrežie K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 6,4
SOŠ technická Komenského 37 Námestovo Námestovo 6,1
Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina Žilina 6,0
SOŠ lesnícka J.D.M. Hradná 534 Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 6,0
SOŠ lesnícka Medvedzie 135 Tvrdošín Tvrdošín 6,0
Stredná zdrav. škola M. Hattalu 2149 Dolný Kubín Dolný Kubín 5,9
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Martin 5,8
Spojená škola-SPŠ Sídl. Medvedzie I. 1 Tvrdošín Tvrdošín 5,6
Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 5,5

Gymnáziá

názov školy ulica obec okres hodnotenie
Banskobystrický kraj        
Gymnázium J.G.T. J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica Banská Bystrica 7,0
Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9 Lučenec Lučenec 6,3
Gymnázium A.K. A.Gwerk.-Göllnerovej 6 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 6,3
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec Rimavská Sobota 6,1
Gymnázium M.R. J. Kollára 2 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 6,1
Gymnázium Ľ.Š. Hronská 3 Zvolen Zvolen 5,8
Gymnázium Štúrova 849 Detva Detva 5,6
Katolícke gymnázium Š.M Hurbanova 9 Banská Bystrica Banská Bystrica 5,6
Gymnázium M.K. Mládežnícka 51 Banská Bystrica Banská Bystrica 5,5
Gymnázium F.Š. Bernolákova 9 Nová Baňa Žarnovica 5,3
Bratislavský kraj         
Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava – Ružinov Bratislava II 9,0
Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium Teplická 7 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 8,7
1. súkromné gymnázium Bajkalská 20 Bratislava – Ružinov Bratislava II 8,1
Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava – Petržalka Bratislava V 7,6
Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,5
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A Bratislava – Staré Mesto Bratislava I 7,3
Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava – Dúbravka Bratislava IV 7,2
Spojená škola-Gymnázium Metodova 2 Bratislava – Ružinov Bratislava II 6,8
Spojená škola-Gymnázium Tilgnerova 14 Bratislava – Karlova Ves Bratislava IV 6,7
Súkromné gymnázium Česká 10 Bratislava – Nové Mesto Bratislava III 6,4
Košický kraj         
Gymnázium Poštová 9 Košice – Staré Mesto Košice I 9,1
Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice – Staré Mesto Košice I 8,0
Gymnázium P. J.Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava Rožňava 7,9
Gymnázium Šrobárova 1 Košice – Staré Mesto Košice I 7,3
Gymnázium Park mládeže 5 Košice – Sever Košice I 7,0
Gymnázium Alejová 1 Košice – Juh Košice IV 6,4
Gymnázium Zoltána Fábryho 1 Veľké Kapušany Michalovce 6,4
Gymn. sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice – Staré Mesto Košice I 6,3
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Michalovce 6,2
Gymnázium Trebišovská 12 Košice – Západ Košice II 6,0
 Nitriansky kraj        
Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Levice 8,2
Gymnázium Párovská 1 Nitra Nitra 7,5
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M. Farská 19 Nitra Nitra 6,6
Gymnázium J. Fándlyho Školská 3 Šaľa Šaľa 6,4
Gymnázium Golianova 68 Nitra Nitra 6,2
Gymnázium H.S. s VJM Biskupa Királya 5 Komárno Komárno 6,1
Gymnázium Školská 26 Vráble Nitra 6,1
Gymnázium M. R. Štefánika 16 Nové Zámky Nové Zámky 5,8
Piaristické gymnázium Piaristická 6 Nitra Nitra 5,6
Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10 Komárno Komárno 5,6
Prešovský kraj        
Spojená škola – Gym Dominika Tatarku 7 Poprad Poprad 7,8
Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov Prešov 7,6
Gymnázium Komenského 13 Lipany Sabinov 7,2
Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov Prešov 6,9
Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20 Kežmarok Kežmarok 6,8
Gymnázium sv. Mikuláša Duklianska 16 Prešov Prešov 6,8
Gymnázium Jiráskova 12 Bardejov Bardejov 6,7
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Prešov 6,7
Gymnáz. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné Humenné 6,5
Cirk. gym. sv. Mikuláša Štúrova 3 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6,3
Trenčiansky kraj         
Gymnázium ĽudovítaŠtúra 1. mája 2 Trenčín Trenčín 7,7
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom Ilava 7,5
Gymnázium M.R.Štefanika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7,5
Gymnáz.V.B.Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza Prievidza 7,2
Gymnázium Jablonská 5 Myjava Myjava 6,7
Gymnázium J. Jesenského Radlinského 2 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 6,5
Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica Považská Bystrica 6,1
Piar.gymn. J.Braneckého Palackého 4 Trenčín Trenčín 5,9
Gymnázium Komenského 1074 Partizánske Partizánske 5,4
Piaristické gymnázium A. Hlinku 44 Prievidza Prievidza 4,9
 Trnavský kraj        
Gymnázium J.Hollého Na hlinách 30 Trnava Trnava 7,6
Gymnázium P.Coubertina Nám. SNP 9 Piešťany Piešťany 7,2
Súkr.gymnázium s VJM Hlavná 21 Dunajská Streda Dunajská Streda 6,9
Gymnázium V.Mihálika Kostolná 8 Sereď Galanta 5,8
Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 Hlohovec Hlohovec 5,7
Gymnázium L.Novomeského Dlhá 12 Senica Senica 5,5
Šport.gymnázium J.Herdu Jána Bottu 31 Trnava Trnava 5,4
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Trnava 5,1
Gymnázium Á. Vámberyho Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda Dunajská Streda 5,0
Gymnázium J. Matúšku Štvrť SNP 34 Galanta Galanta 4,9
 Žilinský kraj        
Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany Martin 7,9
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Žilina 7,8
Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 Žilina Žilina 7,8
Evanjelická spojená škola – Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Komenského 10 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7,3
Gymnázium Jozefa Lettricha Jozefa Lettricha 2 Martin Martin 6,9
Gymnázium A. Bernoláka Mieru 23 Námestovo Námestovo 6,7
Gymnázium Š. Moyzesa 21 Ružomberok Ružomberok 6,2
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Žilina 6,1
Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296 Čadca Čadca 6,1
Gymnázium Hradná 23 Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 6,0

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie