Denník N

Veto V4 brexit nezastaví

Ak sa nepridajú aj iné členské štáty, len stredná Európa dohodu o brexite nezastaví.

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva,
Právnická fakulta UPJŠ

Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko sú pripravené vetovať akúkoľvek dohodu o brexite, ak by obmedzila právo občanov z Európskej únie pracovať v Británii. V rozhovore pre agentúru Reuters to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer).

Nebudeme skúmať, kde došlo k chybe vo „vysielaní“. Lebo došlo. Nechceme ani bezbreho kritizovať. Obmedzíme sa, cítiac profesionálnu povinnosť voči verejnosti, na uvedenie problému na pravú mieru. Začneme nevyhnutnými informáciami, ktoré sú trochu zložitejšie a súčasne ukazujú, ako je jednoduché pomýliť sa pri vyhlasovaní verejných stanovísk.

Takže, ak Veľká Británia oznámi Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ, tak táto rada prijme usmernenia, na základe ktorých Únia, zastúpená Radou EÚ (nemýliť si s Európskou radou!) dojedná a uzavrie s Britmi dohodu, ktorá ustanoví spôsob ich vystúpenia.

Usmernenia Európskej rady sa prijímajú podľa Zmluvy o EÚ konsenzom, pričom Veľká Británia sa na hľadaní tohto konsenzu nezúčastní.

Rozhodnutie o uzavretí dohody o vystúpení sa však schvaľuje v Rade EÚ kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

V prípadoch, keď sa podľa Zmluvy o fungovaní EÚ na hlasovaní nezúčastňujú všetci členovia Rady EÚ (Veľká Británia bude prirodzene chýbať), sa kvalifikovaná väčšina dosiahne, ak za návrh hlasuje najmenej 72 percent členov Rady EÚ, ktorí zastupujú zúčastnené členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 percent obyvateľstva týchto štátov.

Rada EÚ schvaľuje údaje o celkovom počte obyvateľov jednotlivých členských štátov. Podľa údajov na rok 2016 je podiel obyvateľstva štátov V4 na celkovom počte obyvateľov Únie takýto: Poľsko má 7,47 percenta, Česká republika má 2,05, Maďarsko 1,94 percenta a Slovenská republika prispieva 1,06 percentom. Je to ďaleko od 35 percent, ktoré by mohli zabrániť schváleniu dohody hlasmi týchto vyšehradských krajín.

Vrátime sa k vyhláseniu štyroch štátov V4 a skúsime ho uviesť do súladu so zmluvami o EÚ a fungovaní Únie. Áno, tieto členské štáty, ale aj niektoré ďalšie, môžu odmietnuť súhlas na prijatie usmernení v Európskej rade, ktoré by sa mali stať základom pre uzavretie dohody s Veľkou Britániou o vystúpení z Únie. Takéto veto sa rieši, ako vždy, politickými prostriedkami.

Ak sa však nakoniec dosiahne konsenzus v otázke usmernení Európskej rady, potom na rozhodnutie o uzavretí dohody s Veľkou Britániou (samozrejme, ak sa nejaká dosiahne, čo je momentálne viac neisté než reálne) nebude mať žiadny význam nesúhlas Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska s jej obsahom. Iste, len ak ostatní členovia Rady EÚ budú hlasovať za jej prijatie predpísanou kvalifikovanou väčšinou.

Teraz najčítanejšie