Denník N

Snažia sa v škôlkach integrovať choré deti, štát im v tom kladie prekážky

Ilustračné foto - archív TASR
Ilustračné foto – archív TASR

Nový vzdelávací program mal platiť pre všetky materské školy. No tie, ktoré majú aj zdravotne znevýhodnené deti, by mali postupovať stále podľa starého.

Gabriela Gromnicová má v jednej triede súkromnej materskej škôlky v Ružomberku 15 detí. Dve z nich sú zdravotne znevýhodnené – chlapček trpí svalovou dystrofiou a má preto odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, dievčatko má oslabenú centrálnu nervovú sústavu.

Obidve deti dali ich rodičia do tejto škôlky preto, aby mali šancu hrať sa, učiť a vyvíjať spolu s úplne zdravými deťmi. Keď teda vysvetľuje učiteľka v tejto triede deťom, ako funguje magnetizmus, ktoré predmety sa prichytia a ktoré nie, mali by si to vyskúšať všetky deti.

Učiteľka totiž vie, že to zvládnu nielen zdravé, ale aj dve hendikepované, ktoré má v starostlivosti.

Podobne by to malo byť pri ďalších aktivitách, s ktorými ráta nový Štátny vzdelávací program. Mnohé škôlky vrátane tých, čo integrujú dieťa s postihnutím, ho už testovali počas minulého školského roku, od septembra platí pre všetky.

No hoci Gabriela Gromnicová učí v škôlke, ktorá sa snaží začleniť znevýhodnené deti medzi zdravé, podľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) má už dva týždne postupovať inak. Kým bude s trinástimi zdravými deťmi experimentovať s magnetizmom, dvom zvyšným deťom by mala zabezpečiť iný program – teda dať im napríklad niečo kresliť.

„Keď hľadia na tie magnety, nemám to srdce im povedať, že majú robiť niečo iné,“ vysvetľuje. Dodáva, že takto ich vyčleňovať z kolektívu je proti integrácii.

„Mám tým dvom deťom povedať, že to nemôžu robiť? Veď by som sa, naopak, mala snažiť ich presvedčiť: vy ste také isté šikovné ako iné deti, vy to zvládnete,“ vraví.

No aj keby tieto dve deti vyskúšať si magnetizmus zvládli, podľa pokynov štátu by im mala vysvetliť, že si ho otestovať nemôžu. A to len preto, že s nimi musí postupovať podľa starého vzdelávacieho programu určeného pre znevýhodnené deti, ktorý s témou o magnetizme nepočíta.

To, že sa majú škôlky pri výuke zdravotne znevýhodnených detí naďalej riadiť starými vzdelávacími programami pre jednotlivé typy postihnutí ešte z roku 2009, pritom ŠPÚ zverejnil na svojom webe päť dní po začatí školského roku. Teda v čase, keď už platil nový vzdelávací program.

Majú tak robiť až dovtedy, kým štát nevydá nové vzdelávacie programy pre tieto deti.

Usmernenie prinieslo chaos

To spôsobilo v škôlkach, ktoré prijali aj zdravotne znevýhodnené deti, zmätok. So zdravými deťmi by mali totiž postupovať podľa iného programu ako s tými, ktoré majú nejakú diagnózu, nech ich aj majú spolu v jednej triede.

Učiteľky z materských škôl túto nelogickosť kritizujú na sociálnej sieti. Vytýkajú štátu aj to, že sa o tom, že sa majú pri znevýhodnených deťoch riadiť starým programom, dozvedeli až začiatkom septembra, keď už používali inovovaný program.

„My sme overovali nový program a nikto nám nepovedal, že sa podľa neho nemôžeme riadiť pri týchto deťoch,“ vraví Gromnicová. „Dozvedeli sme sa to až prvý septembrový týždeň, boli sme nachystaní na to, na čo sme sa rok pripravovali, a zrazu nám povedali, že sa máme riadiť niečím, čo už nemalo platiť,“ vraví.

Ministerstvo školstva oponuje, že  informáciu o tom, že pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v bežných materských školách sa budú využívať aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, uviedlo na svojom webe už 8. júla.

Hovoria o kroku späť

Slovenská komora učiteľov považuje usmernenie ŠPÚ za neobvyklý postup a upozornila naň ministerstvo školstva. „Problémom nie je ani tak fakt, že usmernenie prichádza neskoro, ale skôr to, že vnáša do vzdelávacieho procesu chaos,“ tvrdí komora učiteľov.

Upozornila, že aj pedagógovia v špeciálnych materských školách či špeciálnych triedach so zdravotne znevýhodnenými deťmi pripravili svoje vzdelávacie programy od septembra na základe odporúčania na školský rok 2016/17 a počas prvého týždňa podľa ich začali postupovať. „Na základe usmernenia ŠPÚ však musia urobiť krok späť,“ píše komora učiteľov v stanovisku ministerstvu školstva.

Komora upozorňuje, že materské školy integrujúce čo i len jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením budú musieť v jednej triede postupovať podľa dvoch štátnych vzdelávacích programov súčasne. Naznačuje pritom, že ide o dva značne rozdielne programy.

„Pre odlišnosť koncepcie, štruktúry i obsahu programov smerovanie aktivít pre deti postupujúce podľa jedného programu nemusí byť v súlade s druhým programom. Takýto postup je typický pre segregáciu, nie pre inklúziu,“ tvrdí komora učiteľov.

„Keď štát prijal nový Štátny vzdelávací program pre predškolské zariadenia, predpokladali by ste, že bude platiť pre všetky škôlky a učiteľky, a odrazu to tak nie je,“ vraví profesor pedagogiky Branislav Pupala, ktorý je autorom tohto programu.

Upozorňuje, že nový program je postavený tak, že obsahuje celú kapitolu o inklúzii, takže ráta s tým, že sa použije aj v škôlkach, kde sú začlenené znevýhodnené deti. Vraví, že ŠPÚ už pred tromi rokmi podnecoval do toho, aby zároveň s týmto programom zabezpečil aj prípravu jeho adaptácie pre hendikepované deti.

„Nestalo sa tak z jednoduchého dôvodu: zodpovední pracovníci toho neboli schopní. A neverím, že sa zrazu zmenia a urobia kvalitnú prácu,“ dodáva.

Budú najskôr v decembri

Keďže komora považuje pokyn ŠPÚ za zmätočný a podľa nej popiera princípy inkluzívneho vzdelávania, vyzvala ministerstvo školstva, aby urýchlene vydalo vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením ako súčasť nového Štátneho vzdelávacieho programu. Požiadala ho, aby do jeho vydania mohli škôlky pracovať s novým programom, ktorý rátal aj so začlenením týchto detí a s ktorým už vlani aj začiatkom septembra robili.

No vyzerá to tak, že ministerstvo ich požiadavkám nevyhovie. A to ani jednej z požiadaviek.

Nové programy pre znevýhodnené deti totiž nebudú tak rýchlo. Z jeho tlačového oddelenia pre Denník N reagovali, že ich má ŠPÚ predložiť ministerstvu školstva na schválenie do 15. decembra tohto roku, znamená to, že sa nimi budú škôlky riadiť najskôr od januára 2017.

Dovtedy by sa podľa ministerstva školstva mali špeciálne materské školy aj škôlky integrujúce zdravotne znevýhodnené deti riadiť starými programom pre tieto deti. Ten však nie je kompatibilný s tým, ktorý od septembra platí pre všetky škôlky.

Možné sú dve riešenia

V inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy sú pritom vypracované výkonové úrovne podľa toho, čo deti dokážu. Takže učiteľka, keď pozná diagnostiku dieťaťa, prípadne v spolupráci s poradňou, vie, čo konkrétne dieťa zvládne.

Škôlkam so zdravotne znevýhodnenými deťmi spôsobilo usmernenie ŠPÚ zmätok aj preto, že ak takéto deti do svojho kolektívu prijmú, musia mať pre každé z nich urobený samostatný vzdelávací program šitý im na mieru. Taký, ktorý prihliada na konkrétny zdravotný hendikep detí a na ich možnosti.

Ak sa tento zmätok zachová, škôlky majú dve možnosti, ako si s ním poradiť. Tá horšia by bola, ak by sa rozhodli pre nesúlad medzi dvomi programami neprijímať zdravotne znevýhodnené deti do svojich tried, aj keď môžu byť rovnako šikovné ako zdravé deti a zdravé deti by mohol pobyt s nimi obohatiť.

No môžu si aj povedať, že postup ŠPÚ a ministerstva školstva, ktoré ho obhajuje, nemá logiku, a rozhodnú sa pokračovať podľa nového vzdelávacieho programu pri výuke všetkých detí. Ak sa budú chcieť vyhnúť možným postihom, v dokumentácii môžu vykazovať, že pri výuke znevýhodnených detí postupujú podľa starých regulí spred niekoľkých rokov, pri zdravých podľa nového programu.

„Neschopnosť štátnych pracovníkov napokon padla na plecia učiteliek: buď budú postupovať v nesúlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania, ktoré sú v novom programe jasne naznačené, alebo budú podvádzať a vykazovať to, čo v skutočnosti nerobia, lebo vedia, že to nie je správne,“ dodal Pupala.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie