Denník N

Sudcovská rada sa zastala Šamka, písaním o prokurátorovi z kauzy Kaliňák nič neporušil

Justičný palác, miesto, kde sídlia bratislavské súdy. Foto – TASR
Justičný palác, miesto, kde sídlia bratislavské súdy. Foto – TASR

Sudcu Šamka podržali všetci deviati členovia sudcovskej rady.

Článok sudcu Petra Šamka o tom, že obvinenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka je nezákonné, nebol porušením žiadnych zásad sudcovskej etiky. V piatok ráno o tom rozhodla sudcovská rada bratislavského krajského súdu. Šamka sa zastali všetci deviati členovia rady.

Špirko je prokurátor, ktorý dozoruje aj vyšetrovanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a jeho obchodu s Ladislavom Bašternákom.

Sudcovská rada sa článkom o Špirkovi zaoberala pre vyhlásenie generálnej prokuratúry. „Takýmto postupom môže byť spochybnená jeho nestrannosť pri výkone funkcie sudcu v trestnom konaní. Sudca je povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prerokúvaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené. Vyjadrenie sudcu považujeme za prejav ovplyvnený aktuálnymi politickými udalosťami,“ tvrdila prokuratúra.

Neskôr generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že Šamka si váži, ale že mal počkať až do rozhodnutia o sťažnosti proti vzneseniu obvinenia. Generálna prokuratúra totiž Špirkovej sťažnosti vyhovela a obvinenie zrušila.

Šamko sudcom povedal, že portál Právne listy, kde článok publikoval, funguje päť rokov a je to odborný portál. Bežne tam publikuje aj veci, ktoré sú v prípravnom konaní. „Nezaznievali žiadne politické argumenty,“ povedal.

Sudcovia: Takéto články zlepšujú imidž justície

„Bol to článok, ktorý sa výlučne vyjadroval k tomu, ako má vyzerať uznesenie,“ povedala predsedníčka rady Marcela Kosová.

Aj sudcovi Marianovi Trenčanovi sa zdalo, že ide o štandardný prejav vrámci slobody vyjadrovania sa. Ako netrestný sudca článok vnímal len z pohľadu verejnosti a podľa neho mu pomohol zorientovať sa. „Vítam takéto príspevky alebo zviditeľnenia sudcov na verejnosti, zlepšujú imidž justície,“ povedal Trenčan. Zdržanlivá v celej veci mala byť podľa neho práve generálna prokuratúra.

Sudkyňa Zuzana Molnárová povedala, že prácu sudcu by mala posudzovať iba sudcovská rada a nemali by sa k nej vyjadrovať iné stavovské organizácie ako generálna prokuratúra.

Sudca Juraj Považan citoval zo správy Benátskej komisie aj z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorého „skutočnosť, že diskutovaná téma má politický dosah, nie je dostačujúca na zabránenie sudcovi vyjadrovať sa“.

Šamko: Akoby prokurátora chceli znovu obviniť

Prokurátora Špirka obvinili krátko po tom, čo začal dozorovať kauzu B. A. Haus, v ktorej preveroval obchodovanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka s Ladislavom Bašternákom. Na Špirka podal trestné oznámenie daňový podvodník, ktorý tvrdil, že Špirko si vymyslel jeho výpoveď o korupcii na ministerstve vnútra.

Hoci generálna prokuratúra obvinenie Špirka zrušila, vo veci stále beží stíhanie. Šamko kritizuje aj to. „Čítal som ich rozhodnutie a sú v ňom sčasti totožné argumenty, ako som napísal ja. Z ich rozhodnutia však vyplýva aj to, že by mohlo ísť o trestný čin vydierania oznamovateľa zo strany prokurátora. To sa mi už zdá ako hľadanie právnej kvalifikácie, aby sa dal ten skutok zachrániť a prípadne prokurátor opätovne obviniť. Podľa môjho názoru ten skutok, ktorý je uvedený v uznesení o vznesení obvinenia, nie je trestný čin, preto malo byť zrušené aj uznesenie o začatí trestného stíhania v rámci dozoru prokurátora,“ tvrdí Šamko.

Celé uznesenie sudcovskej rady:

„Sudcovská rada je toho názoru, že publikovaním článku pod názvom „Obvinenie prokurátora pre skutok, ktorý nie je trestným činom“  JUDr. Petrom Šamkom, sudcom Krajského súdu v Bratislave, nebola narušená vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu ani ohrozená dôvera v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Sudcovská rada nezistila v konaní JUDr. Petra Šamka porušenie zásad sudcovskej etiky vrátane zásady zdržanlivosti, nakoľko kolega JUDr. Peter Šamko sa v uvedenom článku vyjadril výlučne k odborným otázkam, ktoré súvisia so zákonnosťou vznesenia obvinenia v konkrétnej veci, ktorá nie je predmetom konania na súde.

Sudcovská rada posúdila uverejnený článok menovaného sudcu výlučne vo viazanosti na otázku miery zachovania vážnosti a dôstojnosti sudcu ako autora článku a možnosti spôsobiť zásah do nezávislého a nestranného súdnictva.

Sudcovská rada je tej mienky, že vyššiu mieru zdržanlivosti možno od sudcu očakávať najmä pri vyjadrovaní sa k veciam, ktoré sú predmetom konania na súde.“

Robert Kaliňák

Slovensko

Teraz najčítanejšie