Denník N

Natálii ubližujú aj tí, čo vystupujú ako pomocníci

Foto – Fotolia
Foto – Fotolia

Dieťa je na okraji záujmu štátu, ukázal prípad dievčiny z Čistého dňa. Traumu jej spôsobili aj politici. Natáliine práva skoro nik nerešpektoval.

Zahnaná do kúta stále čaká na záchranu. Mladá Natália, ktorej osud otvoril kauzu galantského centra Čistý deň, sa ani 25 dní po zverejnení prípadu nedočkala od štátu reálnej pomoci. Naopak, pribudli jej ďalšie traumy. A môžu za ne aj vrcholoví reprezentanti štátu, ktorí šliapali po jej právach, zhodujú sa oslovení odborníci.

„Natália je obeť, no polovica Slovenska ju má za feťáčku či prostitútku. Do veľkej miery za to môžu politici. Je strašidelné, ako štát ničí životy detí, pretože dievčat ako Natália sú stovky, možno tisícky,“ konštatuje vysokoškolská učiteľka a psychologička Eva Poliaková, ktorá sa vo vedeckej práci zameriava na dospievajúce deti a ich problémy s drogovými závislosťami.

Poliaková je presvedčená, že resocializačné centrá sa vymkli štátu spod kontroly. Vychádza aj z vlastného prieskumu, ktorý robila pred rokmi v reedukačnom zariadení v Spišskom Hrhove. „Dievčatá mi už vtedy rozprávali, že ak chcú suchý krajec chleba, kuchár chce od nich sex,“ spomína Poliaková, ktorá učí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Rýchla smršť

Kauzu Čistého dňa odštartoval blog opozičnej poslankyne Natálie Blahovej z SaS, ktorá anonymne opísala krutý príbeh dievčaťa, čo v štrnástich začalo experimentovať s marihuanou. Sociálka neriešila, či nepotrebuje iba ambulantnú liečbu, hneď ju nechala poslať do resocializačného centra v Galante, kde ju podľa jej matky znásilnili a nechali v bolestiach trápiť sa s pohlavnou chorobou. Keď chcela dcére pomôcť, kompetentní jej to neumožnili. Za Natáliou ju ani nepustili.

Foto N – Tomáš Benedikovič
Riaditeľ resocializačného centra Čistý deň Peter Tománek. Foto N – Tomáš Benedikovič

Blog, v ktorom nezverejnila meno dievčaťa ani názov resocializačného zariadenia, vzbudil obrovský záujem a verejnosť sa postupne začala dozvedať detaily zo života dnes šestnásťročnej tínedžerky – jej meno aj miesto boli rýchlo odhalené. Čítali sa jej súkromné listy a zverejňovali informácie intímneho a dôverného charakteru.

„Ide o absolútnu anarchiu voči právam dieťaťa. Ako keby ste išli k lekárovi so zlomenou rukou a on vám ju amputuje. A teraz je otázka: Pomohol vám alebo ublížil? Ak jej chcel niekto pomáhať, mal s ňou hovoriť. Všetci ju ignorovali,“ hovorí Jozef Tinka, ktorý roky pôsobí ako výskumný pracovník a orientuje sa na ochranu práv detí.

Tinka je aj viceprezident Rady pre práva dieťaťa SR a je presvedčený, že v prípade z Galanty práva dieťaťa nik nechráni. Dieťa totiž má byť vypočuté v každej veci, ktorá sa ho týka, štát sa zaviazal dodržiavať to aj pridaním sa k Dohovoru o právach dieťaťa.

Tomanová chráni Richtera

Za absurdné Tinka označuje to, že Natáliine práva nerešpektovala ani detská ombudsmanka Viera Tomanová, ktorá má ochranu detí v náplni práce. Novinárom bez zaváhania prezradila tínedžerkino priezvisko. A na verejnom zasadnutí parlamentného výboru rozprávala, ako sa jej Natália v súkromnom rozhovore zdôverila, že nechce ísť domov k matke. „To je úplné zlyhanie. K Natálii pristupujú tak, že je to len dieťa, a je jedno, že ubolené plače niekde v kúte.“

foto – TASR
Viera Tomanová je detskou ombudsmankou, formálne členkou Smeru už nie je. foto – TASR

Viera Tomanová podľa psychologičky Poliakovej potvrdila, že je nesprávnou osobou na poste detského komisára. „Celý prípad berie ako politiku, namiesto detí chráni ministra Richtera a ústredie práce.“

Postoj k Natálii vyčíta aj ministrovi práce Jánovi Richterovi zo Smeru. Ten najprv prípad zľahčoval, až neskôr uznal, že sex medzi chovankyňou a pracovníkom zariadenia je neprípustný. „Minister Richter zlyhal, hneď mal povedať – mrzí ma to, okamžite dávam preveriť skutkový stav v Čistom dni a vo všetkých ďalších resocializačných zariadeniach. Jeho vystupovanie skôr vzbudzuje dojem, že niekoho kryje, o Natáliu mu nejde,“ hodnotí expertka Poliaková.

Ficov poradca na scéne

Čistý deň vedie Peter Tománek, zariadeniu podľa medializovaných informácií v minulosti chýbal psychológ. Pri terapii využívajú zastarané metódy, klienti napríklad museli zubnou kefkou čistiť kamene v rybníku. Po kauze hrozí zariadeniu strata akreditácie.

Na súkromie Natálie nebral ohľad ani poslanec Smeru a mediálny poradca premiéra Erik Tomáš. Verejne sa začal angažovať vo chvíli, keď musel vysvetľovať zverejnenie informácie, že radil na stretnutí na úrade vlády šéfovi Čistého dňa Tománkovi, ako komunikovať s médiami. Tomáš na svoju obranu použil aj list Natálie adresovaný televízii Joj. V priamom prenose TA3 čítal, ako si neželá, aby bolo zverejňované jej meno, údaje a intímny zdravotný stav. A že sa v Galante cíti dobre, nikto ju nezneužil ani neznásilnil a je o ňu postarané lepšie ako u matky.

Erik Tomáš. Foto N – Vladimír Šimíček
Erik Tomáš. Foto N – Vladimír Šimíček

Erik Tomáš podľa Tinku nesmel list zverejniť bez toho, aby hovoril s Natáliou. Neobstojí podľa neho poslancovo vysvetlenie, že mu jej súhlas na zverejnenie sprostredkovali pracovníci Čistého dňa. „Odkiaľ má istotu, že k tomu nebola donútená? Prečo na obranu systému využil dieťa? Ak mal záujem o riešenie situácie resocializačného zariadenia, ako poslanec mal prešetriť veci a informovať o záveroch, nie využívať emotívny list Natálie.“

Pridáva sa aj psychologička Poliaková. „Premiérov poradca si nesmie dovoliť, čo predviedol Erik Tomáš. Mal sa zdržať akýchkoľvek komentárov s odôvodnením, že pracuje pre predsedu vlády a rešpektuje súkromie dievčaťa.“

Boli rešpektované práva dieťaťa Natálie tým, že sa zverejňovala korešpondencia a informácie z jej života? Ak nie, v čom vidíte problém? 

Erik Tomáš, poslanec, člen sociálneho parlamentného výboru, mediálny poradca premiéra Roberta Fica

Je naozaj potrebné posúdiť, či poslankyňa za SaS Blahová neporušila práva dieťaťa Natálie tým, že podrobne zverejnila príbeh vyrozprávaný jej matkou. Rovnaká otázka vyvstáva aj smerom k niektorým médiám. Práve v časti listu, ktorú som zverejnil, Natália píše, že si neželá, aby bol zverejňovaný jej zdravotný a intímny stav. Pod listom je navyše podpísaný jej otec, ktorý ako zákonný zástupca nesúhlasí s medializáciou spomínaného príbehu, čím podporil želanie Natálie. Nie je teda pravda, ako to nesprávne interpretovali niektoré médiá, že nesúhlasil so zverejnením listu.

Natália Blahová, poslankyňa SaS, členka ľudskoprávneho parlamentného výboru, blogom upozornila na prípad Natálie

Dohovor o právach dieťaťa hovorí, že záujem dieťaťa musí byť  prvoradý. Zodpovedné orgány poškodzovali záujem dieťaťa tým, že podozrenia náležite nevyšetrili, že súd nerozhodoval neodkladne, že kolízny opatrovník zanedbával svoje povinnosti, zlyhania zariadenia sú dokonca predmetom trestného stíhania. Intervencie verejných činiteľov odkláňajú pozornosť k dôverným vzťahom v rodine, čo je nevhodné. Komisárka Tomanová verejne prerozprávala obsah osobných rozhovorov a zverejnila priezvisko matky. Poradca premiéra Tomáš citoval z listu maloletej, pričom nemal na to dovolenie. Podľa Dohovoru má štát zabezpečiť, aby sa plne uznávalo súkromie dieťaťa. Namiesto pomoci poškodeným deťom sme svedkami politizácie prípadu, kde je zneužívané konkrétne dieťa.

Ján Richter, minister práce za Smer

Neodpovedal.

Viera Tomanová, detská ombudsmanka, exministerka práce

Práva maloletej Natálie rešpektované neboli. Problém vidím najmä v rešpektovaní ochrany súkromia podľa článku 16 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý hovorí o tom, že dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť. V prípade Natálie išlo o hrubý zásah do jej osobnostných práv, a to tým, že iná osoba poskytla médiám informáciu, ktorú médiá následne zverejnili. Právo na súkromie spočíva v práve fyzickej osoby samostatne sa rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jej súkromného života sprístupnené iným alebo zverejnené. Dôsledkom neoprávneného zásahu do práva na súkromie môže byť zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere, pritom však tento dôsledok nie je jediným právom požadovaným prejavom závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe.

Monika Kozelová, asistentka poslankyne SaS Lucie Nicholsonovej, aktivistka, pomáha Natáliinej matke

Zverejňovanie korešpondencie maloletého dieťaťa v takej súvislosti, ako je kauza Galanta, by sa diať nemalo bez toho, aby ten, kto korešpondenciu zverejňuje, nemal na to súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. Len zákonný zástupca by mal rozhodnúť, kedy, kde a ktoré listy alebo ich časti môžu byť zverejnené. Zákonný zástupca, v tomto prípade mama, je ten človek, ktorý musí práva dieťaťa brániť, ak dieťa samotné nemá žiadnu možnosť a ani prostriedky, ale ani informácie o tom, že jeho súkromná korešpodencia sa dostala do rúk tretej osoby. Navyše ak sa jedna strana snaží prípad spolitizovať. Problém v tomto prípade vidím v snahe o odpútanie pozornosti od podstaty problému celej kauzy a prostredníctvom zverejnenia listu aj v snahe o vyvinenie sa zároveň z vlastného problému spojeného s jasnou mediálnou podporou opozitnej dotknutej strany sporu, konkrétne vedenia zariadenia Čistý deň.

Matka na pódiu

Pochybiť mala podľa odborníka na práva dieťaťa aj Natáliina matka, ktorá zas povolila čítať dcérine listy pred stovkami ľudí na minulotýždňovom zhromaždení Chceme lepšiu krajinu. Protestujúci na bratislavskom Námestí SNP sa dozvedali, že Natália prosila mamu, aby jej vybavila návštevu gynekológa, lebo ju „to veľmi bolí“.

Intímnosti z pódia s matkou po boku čítala aktivistka a asistentka poslankyne SaS Lucie Nicholsonovej Monika Kozelová. Korešpondenciu odtajnila po tom, ako jej matka prikývla, že to môže spraviť.

Matka Natálie na pódiu protestu. Foto N – Matej Dugovič
Matka Natálie na pódiu protestu. Foto N – Matej Dugovič

Odborník Tinka si myslí, že zverejnenie informácie o gynekológovi a o tom, ako ju to veľmi bolí, bol vážny zásah do súkromia. „Ak by som o nejakej žene zverejnil, že má vaginálnu mykózu, celá republika by bola hore nohami, a v prípade Natálie sa nič nedeje. Sú zverejňované citlivé informácie bez ohľadu na to, či to chce, alebo nie.“

Ani matka ako zákonná zástupkyňa Natálie nemá právo za ňu rozhodnúť, že sa verejne pred stovkami ľudí prečítajú listy s intímnymi informáciami. Akceptovateľné by to bolo iba v prípade, že by sa jej opýtala a Natália by si vyslovene priala, že sa to môže na verejnom proteste zverejniť.

Blog ich rozdeľuje

Za zásah do Natáliiných práv považuje Tinka už samotný blog poslankyne Blahovej. V prvom rade mala podľa neho mať záujem hovoriť s dievčaťom. „Zvolila nešťastný prístup, siahla po emočnej manipulácii verejnosti. Ak chcela poukázať na nefunkčný systém, ktorý je chorý a zlý, mala vypustiť intimitu, aké má pohlavné choroby a podobne,“ hodnotí blog Tinka.

Aj keď o Natálii písala anonymne, neskôr sa odhalila jej identita a aj zariadenie, v ktorom mala byť znásilnená. „Pre okolie je nakazenou dievčinou. Bude mať veľmi ťažké vyrovnať sa s tým, čo všetko sa o nej popísalo. Jej zaradenie do normálneho života bude veľmi ťažké, tínedžeri sú krutí, radi sa posmievajú. Ťažko si nájde partnera. Môže trpieť depresiami a ešte zložitejšie sa dostať zo závislosti.“

Poliaková nesúhlasí s Tinkom, že dievčine ublížil už Blahovej blog, opozičná politička podľa nej chránila Natáliino súkromie. „Blog bol o silnom posolstve, ak by vypustila emócie, ostal by nepovšimnutý. Snahou pani Blahovej bolo rozkývať zodpovedných. Za kľúčové považujem, že chránila jej identitu,“ vysvetľuje Poliaková.

Celá krajina dnes pozná Natáliu ako nešťastnú tínedžerku, čo má skúsenosti s ľahkými drogami a po sexe v resocializačnom centre ostala nakazená pohlavnou chorobou. Navyše niektorí ju berú ako žalobabu, čo chce ublížiť centru Čistý deň.

„Z obete vyrobili takýto obraz hlavne tí, čo iba vystupujú ako jej pomocníci. Jej práva poškodili v plnom rozsahu. Natália sa proti nim nemá ako brániť. Nesie batoh neuveriteľných problémov,“ uzatvára Poliaková.

Dievča podľa nej potrebuje individuálnu psychologickú pomoc, rady špeciálneho pedagóga a zvládnuť výber strednej školy.

Kauzu vyšetruje polícia aj prokuratúra

Tinka z Rady pre práva dieťaťa upozorňuje, že štát má podiel na tom, do akej ťažkej situácie sa teraz Natália dostala. K systémovému týraniu detí podľa Rady Európy dochádza, ak štát zle alebo vôbec nevykonáva intervenciu.

Pri Natálii nerešpektovali jej právo na identitu a právo na súkromie ani štátne orgány. „Je to neospravedlniteľné,“ podotkol Tinka s tým, že chystá podnet na súd pre zlé zaobchádzanie s dieťaťom.

O prípade bude v utorok rokovať aj Koalícia pre deti Slovenska. „Akékoľvek nešetrné zasahovanie do práv dieťaťa zanecháva menej či viac výrazné stopy v osobnosti dieťaťa, ktoré sa potom prejavia v dospelosti,“ podotkla Dana Rušinová, výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska, ktorá je súčasťou koalície.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie