Denník N

Čo znamená podpis dohody o Tureckom prúde pre Slovensko?

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Po niekoľkých rokoch zmien prišlo k podpísaniu dohody medzi Ruskom a Tureckom o vybudovaní plynovodu Turecký prúd, ktorý môže znamenať koniec prepravy plynu cez Slovensko.

Autor pôsobí na Katedre politológie UK

Plynovod obchádzajúci Ukrajinu z juhu je súčasťou stratégie Ruska vyhnúť sa svojmu susedovi pri preprave plynu do Európy. Táto je jeho hlavným (takmer jediným) zahraničným trhom a príjmy z neho tvoria veľmi významnú položku nielen v rozpočte Gazpromu, ale aj celej krajiny. Popri ekonomickom rozmere však existuje aj iný, dôležitejší – politický. Rusko sa snaží pomocou dodávok energetických surovín (nielen) štátom Európskej únie odmeňovať a trestať jednotlivé krajiny podľa úrovne spolupráce.

A zatiaľ čo Nemecko, Taliansko alebo Rakúsko patria (väčšinou) medzi „spojencov”, s inými krajinami si Rusko rozumie omnoho menej. Na čele tejto skupiny stojí Ukrajina, ale problémové vzťahy v energetike má napríklad aj s pobaltskými krajinami.

Rusko vytvorilo dva projekty obchádzajúce Ukrajinu – Severný prúd, ktorý zásobuje plynom predovšetkým Nemecko a Južný prúd, ktorý mal viesť až do Rakúska. Oba plynovody by boli schopné nahradiť celú kapacitu plynovodu Bratstvo, vedúceho cez Ukrajinu a Slovensko.

Južný prúd sa však nakoniec neuskutočnil pre odpor Európskej komisie. Po náhlom ukončení tohto projektu zo strany Ruska v decembri 2014 prišla Moskva s návrhom vybudovať Turecký prúd. Ten má na rozdiel od svojho neuskutočneného predchodcu končiť na hraniciach Únie s Tureckom, čím sa vyhne pravidlám Európskej únie. Lenže po zostrelení ruského bojového lietadla nad tureckým územím v novembri 2015 sa vzájomné vzťahy veľmi ochladili a projekt sa zastavil.

Severný prúd 2 vs. Turecký prúd

Projekt sa opäť rozbehol až v auguste tohto roku, keď sa turecká strana za zostrelenie lietadla ospravedlnila. Zároveň s podpisom dohody medzi Vladimirom Putinom a Recepom Tayyipom Erdoganom obaja politici 10. októbra hovorili aj o zlepšení vzájomných vzťahoch, zrušení sankcií na dovoz tureckých tovarov do Ruska a znížení ceny plynu pre Turecko.

Rusko tak jasne pokračuje vo svojej politike odmeňovania krajín, ktoré podporujú jeho zahraničnopolitické ciele.
Ukazuje sa však aj druhý možný dôvod opätovného spustenia projektu. Rozšírenie Severného prúdu sa dostalo do problémov, keď od projektu po kritike Poľska a európskeho regulátora odstúpili zahraniční partneri. Turecký prúd je v porovnaní so severnou trasou v omnoho rozpracovanejšom štádiu, keďže nadväzuje na pôvodný projekt Južného prúdu. A hoci ekonomické záujmy nikdy neboli pre Gazprom (teda Rusko) prvoradé, Južný prúd umožní naplňovanie rovnakých politických cieľov za nižších nákladov.

Navyše, projekt sa stane priamou konkurenciou tak­zvanému južnému koridoru, ktorý diverzifikuje dodávky plynu do Európy (z Azerbajdžanu), čo predstavuje pre Rusko, snažiace sa udržať svoju pozíciu na európskom trhu, ďalšiu výhodu.

Dôsledky pre Slovensko

Takýto vývoj naznačuje, že preprava zemného plynu z Ruska cez Slovensko bude naozaj o niekoľko rokov ukončená (existujúci reverzný tok na Ukrajinu týmto nebude priamo ovplyvnený). Ruskí predstavitelia sa viackrát vyjadrili, že k ukončeniu prepravy cez Ukrajinu dôjde po vypršaní aktuálnej zmluvy na konci roku 2019. Už dnes pritom môžeme pozorovať výrazný pokles tranzitu cez slovenské územie, za ktorý môže prvá vetva Severného prúdu.

Ukončenie prepravy bude mať vplyv nielen na úroveň energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj štátny rozpočet. Hoci máme uzatvorenú zmluvu o preprave plynu až do roku 2028, na jej dodržovanie po vytvorení alternatívnej kapacity sa nedá spoľahnúť aj napriek ubezpečeniu zo strany Gazpromu z tohto leta. Argumenty Gazpromu môžeme už teraz predpokladať – problém je na ukrajinskej strane, pokles dopytu v Európe, technické limity a pod.

Ako odpoveď na túto novú situáciu má slúžiť plynovod Eastring navrhnutý slovenským prepravcom Eustream. Tento má zabezpečiť prepravu zemného plynu z európskeho spotového trhu (kde je ho momentálne nadbytok) do krajín Balkánu využitím aj slovenskej infraštruktúry. Takto bude zabezpečené využívanie slovenskej časti plynovodu Bratstvo aj po ukončení prepravy plynu z Ruska cez Ukrajinu.

Navyše, podľa slovenských predstaviteľov by plynovod mohol zabezpečiť aj dodávky z Tureckého prúdu do strednej Európy a takto prispieť k diverzifikácii v našom regióne. Plynovod sa tak ukazuje ako jedna z možností zachovania tranzitu cez Slovensko aj do budúcnosti.

Teraz najčítanejšie