Denník N

Nezabúdajme prejavovať úctu k starším

Skúsenosti a poznatky starších ľudí sú často nenahraditeľné. Treba ich preto stále zapájať do diania v spoločnosti.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer

Popri záplave rôznych informácií, bulvárnych vymyslených kvázi senzácií, neustálych obvineniach, často nezmyselných podozreniach a s nimi súvisiacich tlačových konferenciách akoby už nebol priestor na chvíľu zastať, zamyslieť sa a aj poďakovať. Práve mesiac október nám to pritom umožňuje ešte o niečo viac ako tie ostatné. Je totiž mesiacom úcty k starším. K starým rodičom, seniorom, dôchodcom, jednoducho k ľuďom, ktorým oprávnene patrí naša vďaka. Práve preto by sme im ju nemali zabúdať prejavovať.

Staroba je úplne prirodzenou súčasťou nášho života. Prichádza pomaly, často nebadane. Dôležité je uvedomiť si, že napriek možnému postupnému úbytku fyzických síl neznamená, že by sa človek mal vzdávať vecí, ktoré má rád. Musíme vedieť dobre využiť aj potenciál, ktorý seniori stále majú. Ich skúsenosti a poznatky sú často nenahraditeľné. Treba ich preto stále zapájať do diania v rodine, ale aj celkovo v spoločnosti. Pomáhať im, aby sa pokiaľ možno aj naďalej venovali veciam, ktoré ich tešia, vďaka ktorým sa cítia potrební a ktoré ich robia šťastnými. Aby svoju jeseň života mohli prežívať aktívne a s pocitom naplnenia.

Október je asi najtypickejším jesenným mesiacom. Dni sa citeľne skracujú, teplota vzduchu postupne klesá. Lístie hýri širokou paletou farieb a na vrcholkoch najvyšších slovenských kopcov sa už objavuje prvá snehová pokrývka. Je to krásne obdobie, ktoré nám zároveň pripomína potrebu rešpektu k starším. K tým, ktorí nám dali skutočne veľa. Tvrdo pracovali, snažili sa, aby sme nežili v nedostatku, vychovávali nás a jednoducho z nás chceli spraviť dobrých ľudí. Treba si pripomínať, čo všetko pre nás spravili, vážiť si ich a nezabúdať na nich nielen v tom októbri, ale po celý rok.

Teraz najčítanejšie