Denník N

Eštebáci musia podľa súdu mlčať, môže to ovplyvniť aj kauzu Babiš

Andrej Babiš v roku 2014 na súde s ÚPN. Foto – TASR
Andrej Babiš v roku 2014 na súde s ÚPN. Foto – TASR

Rozsudok krajského súdu v Bratislave môže ovplyvniť súdne prípady, v ktorých vypovedali niekdajší príslušníci ŠtB a nezbavili ich predtým mlčanlivosti. Podľa súdu musia mlčať stále a čakať na pokyn súčasného ministra vnútra.

Príslušníci komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) nesmú vypovedať pred súdom a ani nikomu hovoriť o tom, čo táto zločinecká organizácia robila. Vyplýva to z rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. júna tohto roka, ktorý má Denník N k dispozícii.

V spore o údajne neoprávnený záznam v zväzkoch ŠtB bratislavského právnika Dušana Kubovčáka najprv rozhodoval okresný súd. Ten vypočul trojicu bývalých príslušníkov ŠtB Františka Budaváriho, Eduarda Horvátha a Jozefa Obucha. Svedčili v prospech právnika, teda že vedome s tajnou políciou nespolupracoval. To potom konštatoval aj súd a Ústav pamäti národa mal Kubovčáka zo zväzkov, ktoré sú už roky odtajnené, vyškrtnúť. Krajský súd však tento verdikt zamietol s prekvapivým vysvetlením.

Príslušníci Srávy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislavy a Západoslovenského kraja z rokov 1971-74. Foto - ÚPN, Koláž - Denník N
Príslušníci Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislavy a Západoslovenského kraja z rokov 1971 – 1974. Foto – ÚPN, Koláž – Denník N

„Treba prisvedčiť odporcovi (ÚPN – pozn. red.), že súd sa dopustil vážneho procesného pochybenia v tom, že získal dôkazy nezákonným spôsobom pri výsluchu svedkov, bývalých príslušníkov ŠtB, keď pred uskutočnením ich výsluchu ako svedkov neboli zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť.“ Tej ich má podľa výkladu súdu zbavovať súčasný minister vnútra Robert Kaliňák.

Kauza Babiš má nový argument

Čo by mohol výklad krajského súdu znamenať v praxi okrem vrátenia prípadu Kubovčák vs. ÚPN späť na okresný súd?

Ústav pamäti národa si od tohto verdiktu sľubuje, že ovplyvní aj ďalšie prípady, ktoré sú na súdoch. Hlavne podobný spor ÚPN s českým ministrom financií Andrejom Babišom, ktorý namietal, že je v spisoch ŠtB evidovaný neoprávnene, a tvrdil, že s tajnou políciou aktívne nespolupracoval a záznamy o ňom sa nezakladajú na realite. Tento spor medzi ním a ÚPN je teraz na Najvyššom súde, ktorý rozhoduje o mimoriadnom dovolaní, teda posudzuje, či sa v súdnom konaní na kraji a okrese neporušil zákon.

Śéf ÚPN Ondrej Krajňák toto rozhodnutie považuje za prelomové. „V prípade sporu s pánom Babišom došlo k rovnakému procesnému pochybeniu. Je možné predpokladať, že Najvyšší súd si osvojí argumentáciu krajského súdu a rozhodnutia nižších súdov v spore s pánom Babišom zruší,“ myslí si Krajňák.

ÚPN na súde predkladal dôkazy, ktoré zozbieral vo viacerých dokumentoch ŠtB. Štátna bezpečnosť na Babiša viedla spis s krycím názvom Bureš. Na súde však traja bývalí príslušníci vypovedali, že Babiš, ktorý vtedy pracoval v medzinárodnom obchode, s nimi nespolupracoval.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Foto – TASR
Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. foto – TASR

ÚPN použil argumentáciu nezákonného výsluchu eštebákov v prípade dovolania v kauze Babiš. „Ústav pamäti národa považuje svedecké výpovede bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti za maximálne nedôveryhodné,“ tvrdí šéf správnej rady.

Nedôveryhodnosť eštebákov, o ktorej hovorí, môže krajský súd naznačovať vo vete, že sú stále viazaní zákonom, podľa ktorého musia aj teraz „dôsledne a presne plniť úlohy vyplývajúce z oprávnenia a spoločenského poslania ZNB, uloženého mu zákonmi, inými právnymi predpismi a rozkazmi a pokynmi nadriadených“.

Automaticky nedôveryhodní

O automatickej nedôveryhodnosti eštebákov hovorí aj bývalý český disident František „Čuňas“ Stárek, ktorý po páde režimu pracoval pre Federálnu bezpečnostnú a informačnú službu a dlhodobo sa venuje sa kauze Babiš.

„Stále držia prísahu. Hovorím už dlho, že sú ňou stále viazaní,“ komentuje výpovede príslušníkov pred súdmi. Stárek dúfa, že raz aj na základe tohto argumentu všetky ukončené súdy so svedčiacimi eštebákmi anulujú a nanovo otvoria.

Aj ministerstvo vnútra už v minulosti súd požiadal o zbavenie mlčanlivosti bývalých príslušníkov ŠtB. „Ministerstvo požiadavke vyhovelo, vyplýva nám táto činnosť zo zákona,“ odpísal tlačový odbor ministerstva. Tvrdí, že bez problémov budú otvárať ústa eštebákom aj v budúcnosti, kedykoľvek ich o to požiada súd.

Právnik Jozef Vozár vraví, že rozhodnutie krajského súdu by mohlo byť dôvodom, aby sa právoplatne rozhodnuté procesy, v ktorých vypovedali bývalí eštebáci, dostali pred Najvyšší súd v rámci mimoriadnych dovolaní. Ani tie však podľa Vozára nemôžu byť zárukou zmeny rozhodnutí súdov.

Najvyšší súd totiž môže súd zaviazať len k tomu, aby minister vnútra eštebáka nechal zbaviť mlčanlivosti. Ten by však mohol vypovedať opäť a rovnako a na výsledku sa nič nezmení. Podľa Vozára rozhodnutie vždy závisí od konkrétneho prípadu.

Počkajú si na rozsudok

Budú teda bývalí príslušníci ŠtB naďalej viazaní mlčanlivosťou z čias komunistického režimu, ktorá ich nielen obmedzuje, ale aj chráni, keďže na jej základe môžu zatajovať dôležité informácie o bývalom režime?

Riešením by bola novela zákona, ktorá by všetkých naraz mlčanlivosti zbavila. Či by ju mohlo pripraviť ministerstvo spravodlivosti, z jeho odpovede nie je jasné. „Podľa dostupných informácií v podobnej veci momentálne prebieha konanie na Najvyššom súde, ktorý rozhoduje o dovolaní ÚPN v spore s Andrejom Babišom. Považujeme za dôležité počkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý môže tento problém vyriešiť,“ odpísal hovorca Peter Bubla.

Ďalšie útoky na našu redakciu: Kaliňák po večeroch číha na Leška, Smer žaluje Martina M. Šimečku. Denník N v sledovaní každého kroku vlády nepoľaví, ale ak má pre vás práca našich novinárov a novináriek väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete prispieť na ich prácu a obranu v sporoch darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie