Denník N

Proti všetkému

Čas, ktorý má zmysel, je len teraz. A okrem „proti“ treba byť aj „za“.

Postfaktuálna doba zúri všade navôkol s čoraz väčšou intenzitou a asi nikto nevie celkom odhadnúť, kde sa skončí táto dekadentná fáza stroskotania konceptu pravdy, ako sme ju poznali minimálne pekných pár storočí.

Jedným z dôsledkov všeobecnej rezignácie na možnosť racionálneho pochopenia sveta okolo a pocitu, že za empirickými a logickými faktmi je iná, zatajená a nepriateľská realita, je aj narastajúci počet ľudí, ktorí sú „proti“ – niečomu, čomukoľvek, všetkému. Proti búraniu, proti stavaniu, proti očkovaniu, proti chorobám, proti medzinárodným dohodám, proti štátu, proti korporáciám, proti potratom, proti utečencom, proti rampám pre vozičkárov, proti cukru, proti drevenici na paneláku…

V kontexte tejto zúfalej snahy nájsť vinníka, ktorý spôsobil našu frustráciu svetom okolo, pôsobí mimoriadne sviežo kniha esejí mladého newyorského profesora literatúry Marka Greifa s príznačným názvom Against Everything. Eseje publikované za posledné desaťročie v jeho kritickom časopise n+1 sa venujú širokému záberu tém od cvičenia cez jedlo, Radiohead, hipsterstvo až k malému cyklu o zmysle života.

Greif je kultúrny kritik par excellence a svoje každodenné zážitky s bežnými fenoménmi popkultúry dokáže nielen vtipne analyzovať, ale najmä sa od nich dokáže odpichnúť k závažným konštatovaniam o stave sveta a k apelom na jeho zmenu bez toho, aby skĺzol do knižného filozofovania. Intenzívny pocit, že svet, ktorý máme, nie je dostatočný, formuluje cez brisknú a jasnozrivú kritiku zdanlivo banálnych vecí a jeho „proti“ nie je planým lamentovaním ani hľadaním vinníka, ale skôr postavením sa čelom („oproti“) na prvý pohľad nenápadným symptómom vnútorného rozkladu spoločnosti.

Analýza rôznych posadnutostí západnej bohatej spoločnosti 21. storočia privádza Greifa ku konštatovaniu, že obsesia zdravím, jedlom, cvičením, ale aj technologickými vyhliadkami do budúcnosti je predovšetkým vystrašeným únikom pred narastajúcou nutnosťou robiť zásadné morálne rozhodnutia tu a teraz – rozhodnutia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou narušia náš komfort.

Keď budeme nabudúce po kruhovom tréningu popíjať vegánske smoothie, plánovať kúpu iphonom ovládaného toastera a pozastavovať sa nad postfaktuálnou hlúposťou iných, spomeňme si na Greifov apel o tom, že čas, ktorý má zmysel, je len teraz. Ak okrem „proti“ nezačneme byť „za“ a nebudeme čeliť potrebe radikálne nových spoločenských cieľov mimo našej komfortnej zóny, ostanú nám len naše dobre opatrené a vylepšené telá, ktoré sa spolu s nami prepadnú do večnosti.

Komentáre

Teraz najčítanejšie