Denník N

Zlatá baňa zdravotníctva po mesiaci opäť otvorená

Možno ste videli taký western. Šerif pred zrakom celého mestečka zatkne nebezpečného pištoľníka a v putách ho odvedie do väzenia. Vo väzení, kde ich nikto nevidí, mu dá putá dole a pištoľník zadným vchodom odcvála.

Jednou z najväčších dier slovenského zdravotníctva je dnes nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Pred dvoma mesiacmi som ho dokonca označil za zlatú baňu, proti ktorej sú nákupy CT prístrojov nepodstatné. Zobrazovacia technika (teda CT, magnetická rezonancia a pod.) totiž tvorí len 15 % obstarávania slovenských nemocníc. Špeciálny zdravotnícky materiál tvorí viac ako 40 %.

Špeciálny zdravotnícky materiál nie je tak vidno, pretože na jeden kus sú tam oveľa nižšie ceny, ale používa sa ho nepomerne viac. Celkové náklady a objem peňazí, ktorý sa stráca, sú tak oveľa vyššie. Spolu ide o 139 miliónov eur ročne.

Samozrejme, nehovoril som o tom len ja. O tom, že treba s cenami ŠZM niečo robiť, hovoril aj minister Drucker či MF SR v projekte Hodnota za peniaze. Krátky odkaz sa dokonca dostal aj do programového vyhlásenia vlády.

O cenách špeciálneho zdravotníckeho materiálu reálne rozhoduje zdravotná poisťovňa. Tá totiž nemocniciam prepláca ich nákup do výšky, ktorú sama určí. Všeobecná zdravotná poisťovňa mesiac po mojej tlačovke zverejnila správu, ktorá získala veľa pozornosti.

V nej upozornila, že od 1. októbra znižuje ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Poisťovňa podľa vlastných slov vychádzala „z analýzy reálnych údajov, ktoré získala za posledné dva roky priamo od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dodávateľov ŠZM, a v úprave zohľadňuje aj výšku úhrad za ŠZM v Českej republike“.

Generálny riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan dokonca vyhlásil: „Poistenci majú právo na to, aby všetci tí, ktorí v rámci systému spravujú jeho peniaze, rozhodovali zodpovedne a efektívne. Verejné zdroje nie sú anonymné zdroje, sú to peniaze poistencov, určené na ich liečbu. Nemôžu sa v systéme strácať len preto, že nie všetky nemocnice si dokážu dohodnúť s dodávateľmi ŠZM lepšie ceny. Podpora efektívneho nákupu ŠZM v nemocniciach a hospodárnejšie využívanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia sú teda dobrou správou pre pacienta a výzvou pre nemocnice i dodávateľov ŠZM, ktorí sú súčasťou tohto systému.“

Príkladom takéhoto razantného prístupu bolo napríklad zníženie ceny kostnej náhrady pod menom „rastúci total femur LINK“ (kód MZ SR: X01325). Tá bola preplácaná od VšZP v období do 1. októbra v maximálnej výške 27 351 eur.  Od 1. októbra štátna poisťovňa zosekala cenu tejto kostnej náhrady na 20 344 eur. To je aj prípad prietokového modulátora MFM, ktorého maximálna preplácaná cena bola štátnou poisťovňou v októbri znížená z 18 999 eur na 12 400 eur. Systém na implantáciu transkatétrovej aortálnej chlopne Engager padol z 18869 eur na 12315 eur.

Už o mesiac neskôr však poisťovňa potichu, bez akejkoľvek tlačovej správy, ceny opäť upravila. To je samo osebe neobvyklé, lebo poisťovňa ceny upravuje vždy štvrťročne (1. január, 1. apríl, 1. jún, 1. október).

Po otvorení cenníka pochopíme prečo. Cena „rastúceho total femur LINK“ sa vrátila na 27 351 eur. Prietokový modulátor MFM sa tiež vrátil na pôvodných 18 999 eur. Systém na implantáciu transkatétrovej aortálnej chlopne Engager najprv padol z 18869 eur na 12315 eur, ale od 1. novembra sa jeho dodávatelia môžu tešiť na ešte vyššiu sumu ako pôvodne – 18 900 eur.

Poviete si – no dobre, poisťovňa sa napriek hĺbkovým analýzam pri niektorých položkách pomýlila a potichu to opravila. Stojí to za blog či tlačovku?

Tu však prichádzame k známemu vtipu, keď Záhorák idúci po diaľnici počuje v rádiu informáciu, že nebezpečný vodič ide po diaľnici v protismere – a on povie: Čo jeden?! Všetci!

Celý cenník špeciálneho zdravotníckeho materiálu obsahuje 3354 položiek. Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. novembra zvýšila cenu, ktorú platí, pri 1585 položkách – teda takmer pri polovici. Ceny nezvýšila o nejaké drobné, ale v priemere o 28,9 %.

Spolu to pri vybraných položkách vyzerá nasledovne:

Kód MZ SR Názov produktu Do 1. októbra Október Od 1. novembra
X01325 Rastúci total femur LINK 27351 20344 27351
X03692 Modulátor prietoku viacvrstvový na liečbu aortálnych aneuryziem MFM 18999 12400 18999
X03459 Systém na implant. transkatétrovej aortálnej chlopne Engager 18869 12315 18900

Všeobecná zdravotná poisťovňa tak bez vysvetlenia do veľkej miery vymazala výsledky svojej „hĺbkovej analýzy“ a opäť otvorila zlatú baňu slovenského zdravotníctva. A to v bode, keď vedenie poisťovne ohlásilo historickú stratu a podľa vlastných slov od tejto zmeny očakávalo už do konca roka 2016 úsporu 5 miliónov eur (čo by pre rok 2017 znamenalo 20 miliónov a mohlo tak výrazne prispieť ku konsolidácii poisťovne).

Tento postup je prejavom buď absolútneho amatérizmu vedenia poisťovne, alebo absolútneho úspechu lobizmu dodávateľov. Možno aj kombinácie. V každom prípade je to neakceptovateľný postup vedenia najväčšej zdravotníckej inštitúcie, ktorá zodpovedá za zdravie a životy viac ako 3 miliónov poistencov. Preto žiadam ministra Druckera, aby vedeniu poisťovne vystavil minimálne žltú, ak nie červenú kartu.

Zároveň však treba celú vec aj systémovo riešiť. Ešte v auguste som odporúčal 4 kroky:

  1. Zaviesť základnú porovnateľnosť špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktoré majú rovnaké špecifikácie, ale odlišných výrobcov, a začať porovnávať ich ceny (tzv. benchmarking).  Takáto štandardizácia sa dá dosiahnuť pomocou rôznych, už existujúcich kódovacích systémov.
  1. Kompletná cenová transparentnosť podľa vzoru Veľkej Británie, aby bolo cenové porovnávanie jednotlivých nákupov verejne dostupné na internete, ako je to pri NHS Atlas of Variation: Procurement.
  2.  Centralizácia nákupov špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako to ministerstvo napríklad realizuje pri nákupe CT prístrojov. Silný trend centralizácie môžeme pozorovať aj pri ostatných spomenutých krajinách, kde sa dosiahli výrazné úspory.
  1. Obmedzenie obchodovania s tzv. sprostredkovateľskými alebo „prebaľovacími“ firmami, ktoré v konečnom dôsledku navyšujú finálne ceny. Jednanie so samotnými výrobcami môže výrazne skresať náklady na obstarávanie ŠZM a obmedziť priestor na korupciu.

Teraz najčítanejšie