Denník N

Počet vysokoškolákov klesne o 100-tisíc, ale s poklesom počtu učiteľov sa neráta (graf)

Počet študentov na jedného učiteľa neustále klesá.

Od roku 2008 neustále klesá počet vysokoškolských študentov. V budúcich rokoch bude tento trend pokračovať. Medzi rokmi 2008 a 2019 poklesne počet študentov skoro o polovicu – o 100-tisíc.

Vysoké školy však na túto zmenu skoro vôbec nereagujú a počet učiteľov sa mení len minimálne. Len v rokoch 2014 – 2016 by mali výdavky na jedného študenta vzrásť o 28 %.

Kým v roku 2008 pripadalo na jedného učiteľa 17 študentov, v roku 2019 by to malo byť menej ako desať.

Pozn.: Odhad počtu učiteľov na roky 2016 – 2019 bol urobený na základe aktuálneho podielu učiteľov medzi zamestnancami vysokých škôl. Zdroj grafu: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.

Teraz najčítanejšie