Denník N

Úlohy pre deviatakov sú naozaj ťažké, pýtajú sa ich na sťahovanie vtákov a dehydrovaných bežcov

Najviac sa naši 15-roční žiaci zhoršujú v prírodných vedách. Toto sú niektoré otázky, ktoré sa ich pýtali. Chcú nimi zistiť, či vedia samostatne rozmýšľať.

Otázky PISA pre deviatakov z prírodných vied neskúmajú hlavne naučené znalosti napríklad z biológie či geografie. Pätnásťročných sa nepýtajú na hlavné mestá či druhy rastlín a živočíchov. Chcú od nich niečo omnoho ťažšie, ak sú zo školy naučení len sa učiť veci naspamäť – samostatne rozmýšľať.

Práve prírodné vedy sú oblasť, v ktorej sa naši žiaci najviac prepadávajú oproti priemeru krajín OECD.

V teste PISA napríklad ukázali deviatakom mapy, no so zaznačenými migračnými trasami sťahovavého vtáka. Nepýtajú sa ich, cez ktoré krajiny či kontinenty letí, ale chcú, aby z mapy a napísaného textu pochopili a opísali zákonitosti jeho migrácie.

Podobne potom dávajú žiakovi interaktívny nástroj, cez ktorý naživo sleduje, čo sa deje s telom, keď beží v horúčave bez vody. Nepýtajú sa napríklad na zložitý výpočet pulzu, ale zisťujú schopnosť odčítať z pohyblivých nástrojov hodnoty a testujú, či žiak vôbec dokáže interaktívny nástroj pochopiť.

Pri otázkach na chov rýb aj za pomoci mikrorias žiak nemusí poznať štruktúru ich tela a druhy či poddruhy, ale má pochopiť, ako funguje ekosystém, keď mu opíšu základné zákonitosti.

Tu sú niektoré úlohy, ktoré dostali deviataci.

Sťahovanie vtákov

Kulíky zlaté sú sťahovavé vtáky, ktoré sa rozmnožujú v severnej Európe. V jeseni sa presúvajú tam, kde je teplejšie a je k dispozícii viac potravy. Na jar sa presúvajú späť na územia, kde majú svoje rozmnožovacie stanovištia. Mapy vznikli po desaťročí pozorovaní.

vtaky-mapy

 

Zadanie: Ktoré tvrdenia mapy potvrdzujú? (jedna alebo viac možností)

a) Mapy znázorňujú pokles počtu kulíkov zlatých pri sťahovaní na juh za posledných desať rokov.

b) Mapy znázorňujú, že migračné trasy smerom na sever niektorých kulíkov zlatých sú iné ako migračné trasy smerom na juh.

c) Mapy znázorňujú, že sťahovavé kulíky zlaté trávia zimu v oblastiach, ktoré sú na juh a juhozápad od ich rozmnožovacích a hniezdnych stanovíšť.

d) Mapy znázorňujú, že migračné trasy kulíka zlatého sa v priebehu posledných desiatich rokov presunuli z pobrežných oblastí na iné miesta.

Správna odpoveď:

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie