Denník N

Úlohy pre deviatakov sú naozaj ťažké, pýtajú sa ich na sťahovanie vtákov a dehydrovaných bežcov

Najviac sa naši 15-roční žiaci zhoršujú v prírodných vedách. Toto sú niektoré otázky, ktoré sa ich pýtali. Chcú nimi zistiť, či vedia samostatne rozmýšľať.

Otázky PISA pre deviatakov z prírodných vied neskúmajú hlavne naučené znalosti napríklad z biológie či geografie. Pätnásťročných sa nepýtajú na hlavné mestá či druhy rastlín a živočíchov. Chcú od nich niečo omnoho ťažšie, ak sú zo školy naučení len sa učiť veci naspamäť – samostatne rozmýšľať.

Práve prírodné vedy sú oblasť, v ktorej sa naši žiaci najviac prepadávajú oproti priemeru krajín OECD.

V teste PISA napríklad ukázali deviatakom mapy, no so zaznačenými migračnými trasami sťahovavého vtáka. Nepýtajú sa ich, cez ktoré krajiny či kontinenty letí, ale chcú, aby z mapy a napísaného textu pochopili a opísali zákonitosti jeho migrácie.

Podobne potom dávajú žiakovi interaktívny nástroj, cez ktorý naživo sleduje, čo sa deje s telom, keď beží v horúčave bez vody. Nepýtajú sa napríklad na zložitý výpočet pulzu, ale zisťujú schopnosť odčítať z pohyblivých nástrojov hodnoty a testujú, či žiak vôbec dokáže interaktívny nástroj pochopiť.

Pri otázkach na chov rýb aj za pomoci mikrorias žiak nemusí poznať štruktúru ich tela a druhy či poddruhy, ale má pochopiť, ako funguje ekosystém, keď mu opíšu základné zákonitosti.

Tu sú niektoré úlohy, ktoré dostali deviataci.

Sťahovanie vtákov

Kulíky zlaté sú sťahovavé vtáky, ktoré sa rozmnožujú v severnej Európe. V jeseni sa presúvajú tam, kde je teplejšie a je k dispozícii viac potravy. Na jar sa presúvajú späť na územia, kde majú svoje rozmnožovacie stanovištia. Mapy vznikli po desaťročí pozorovaní.

vtaky-mapy

 

Zadanie: Ktoré tvrdenia mapy potvrdzujú? (jedna alebo viac možností)

a) Mapy znázorňujú pokles počtu kulíkov zlatých pri sťahovaní na juh za posledných desať rokov.

b) Mapy znázorňujú, že migračné trasy smerom na sever niektorých kulíkov zlatých sú iné ako migračné trasy smerom na juh.

c) Mapy znázorňujú, že sťahovavé kulíky zlaté trávia zimu v oblastiach, ktoré sú na juh a juhozápad od ich rozmnožovacích a hniezdnych stanovíšť.

d) Mapy znázorňujú, že migračné trasy kulíka zlatého sa v priebehu posledných desiatich rokov presunuli z pobrežných oblastí na iné miesta.

Správna odpoveď:

Označenie oboch možností b) a c)

 

Trvalo udržateľný chov rýb

Vo vymyslenej rybej farme majú žiaci umiestniť organizmy tak, aby sedeli podľa zadania. Opäť tak vopred nemusia poznať, čím sa živia napríklad mnohoštetinavce, to sa dozvedia z textu. Majú však postupovať podľa návodu a ten previesť do reálneho života, v tomto prípade pri chove rýb.

Zadanie:

Na obrázku je schéma pokusnej rybej farmy s troma veľkými nádržami. Prefiltrovaná slaná voda sa čerpá z oceánu, potom prúdi z jednej nádrže do druhej a nakoniec sa vracia do oceánu. Hlavným cieľom takejto rybej farmy je chov ryby nazývanej morský jazyk tak, aby bolo možné loviť ju trvalo udržateľným spôsobom.

voda1 voda2

Zadanie:

Umiestni do nádrží jednotlivé organizmy. Uisti sa, že je morský jazyk nakŕmený a slaná voda sa vrátila do mora bez zmeny. Mikroriasy sú už uložené v správnej nádrži.

Morský jazyk: Ryba chovaná na farme. Jej obľúbenou potravou sú červy patriace medzi mnohoštetinavce.

Mikroriasy: Mikroskopické organizmy, ktoré na rast potrebujú iba svetlo a živiny.

Mnohoštetinavce: Bezstavovce, ktoré rastú veľmi rýchlo, keď sa živia mikroriasami.

Lastúrniky: Organizmy, ktoré sa živia mikroriasami a inými malými organizmami vo vode.

Močiarna tráva: Tráva, ktorá prijíma živiny a pohlcuje odpadové látky vo vode.

Správna odpoveď:

Žiak presunie ikony mnohoštetinavcov a morského jazyka do nádrže 2 (spodná vpravo) a ikony močiarnej trávy a lastúrnikov do nádrže 3 (vľavo).

Komentár: V tejto otázke musia žiaci pochopiť systém a úlohu viacerých organizmov z tohto systému. Aby odpovedali správne, musia žiaci pochopiť cieľ rybej farmy, funkciu každej z jej troch nádrží a to, ktorý organizmus bude najlepšie spĺňať danú funkciu. Žiaci musia použiť informácie zo stimulov a obrázka vrátane poznámky pod obrázkom. Ďalším prvkom, ktorý zvyšuje náročnosť tejto otázky, je to, že ide o otázku s otvoreným koncom. Každý zo štyroch organizmov môže byť umiestnený v ľubovoľnej z troch nádrží a nie je žiadne obmedzenie na počet organizmov v každej nádrži. V dôsledku toho je viacero možností, prečo žiak neodpovie správne.

 

Meteoroidy a krátery 1

Pri úlohe o meteoroidoch už treba mať aj znalosti z geografie a fyziky:

meteroidy

Správna odpoveď:

Meteoroid je priťahovaný k Zemi.

 

Meteoroidy a krátery 2

meteroidy2

Správna odpoveď:

Čim je atmosféra planéty hustejšia, tým bude mať jej povrch menej kráterov, pretože viacej meteoroidov zhorí v atmosfére.

 

Beh v horúčave 1

V sérii úloh Beh v horúčave dali žiakom interaktívny nástroj, v ktorom môžu meniť teplotu a vlhkosť vzduchu a ktorý im zaznamenáva dianie v tele. Úlohou je potom nie zložito počítať, ale pochopiť tento automat a dokázať ho využiť na pomerne jednoduché výpočty:

beh-v-horucave1 beh-v-horucave2

Správna odpoveď:

Hrozí dehydratácia A strata vody.

Komentár: V tejto otázke sú žiakom do simulácie poskytnuté konkrétne hodnoty oboch premenných. Ovládače musia nastaviť na tieto hodnoty a jedenkrát spustiť simuláciu. Na obrázku sa zobrazí červené zvýraznenie označenia Dehydratácia, ktoré indikuje, že za tých podmienok by bežec utrpel takú stratu vody, ktorá vedie k dehydratácii. Ide o najjednoduchšiu otázku tejto úlohy. Od žiakov sa očakáva vykonanie zadaného postupu, nájdenie zvýraznenej položky na obrázku simulácie, interpretáciu zobrazenia a určenie straty vody ako správnej príčiny bežcovej dehydratácie.

 

Beh v horúčave 2

beh-v-horucave3

Správna odpoveď:

Pitie vody by znížilo riziko dehydratácie, ale nie úpalu.

A

V tabuľke vyberie dva riadky s nasledovnými údajmi:

*Teplota vzduchu 35 °C, 60 % vlhkosť a „Nie“ v stĺpci Pitie vody

* Teplota vzduchu 35 °C, 60 % vlhkosť a „Áno“ v stĺpci Pitie vody

Poznámka: Čiastočne správna odpoveď je aj so zlými údajmi vybratými v tabuľke.

 

 

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie